Debian-Med/Tille/Jak Debian-Med pracuje?

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jak Debian-Med pracuje?[editovat]

Metabalíky[editovat]

Metabalíky jsou debianí balíky s prakticky nulovým reálným obsahem. Pouze obsahují určité závislosti na jiných debianích balících. Tím je zajištěno, že pokud si chcete nainstalovat nějaký metabalík, který závisí na nějaké kolekci zdravotního softvéru pro určitou úlohu, nainstalují se automaticky všechny potřebné balíky, aby byly splněny závislosti metabalíku.

Důsledkem toho pak není nutné žádné pátrání po dostupném zdravotnickém softvéru. Jednoduše – nainstalování příslušného metabalíku nainstaluje všechny potřebné balíky. Tudíž uživatel není nucen prohledávat celý seznam Debianu, obsahující přes 10 000 balíků, což by zcela zmátlo běžného uživatele, který potřebuje jen velmi omezenou část tohoto množství.

Jednoduchá technika instalace všech balíků, pokrývajících určité úlohy, umožňuje snadné porovnání mezi softvérem, pokrývajícím tu samou úlohu. To umožňuje uživatelům najít ten správný softvér, nejlépe vyhovující jeho zvykům.

Metabalíky mají další přednost: zabezpečují systém proti náhodnému odstranění balíků, které by mohly být užitečné pro řešení určitých úloh.

Další možností je deklarovat konflikty nekompatibilních balíků. Například vypadá rozumně instalovat pouze jeden systém pro správu ordinace, aby se nepopletly databáze pacientů. Uvedený mechanismus zajistí, že bude instalován pouze jeden takový systém.

Tudíž, metabalíky jsou užitečným nástrojem pro jednoduchou instalaci spolehlivého systému s nízkým administračním úsilím. Techniku metabalíků a jak ji optimálně využít, podrobně vysvětluje Andreas Tille ve své přednášce o interních projektech Debianu.

Speciální konfigurace[editovat]

Metabalíky mohou obsahovat přizpůsobenou konfiguraci, pomocí které přizpůsobí určité balíky, aby co nejlépe pracovaly v kýženém záměru. Tímto způsobem je možné zabezpečit speciální potřeby uživatelů Debian-Med.

Dokumentační balíky[editovat]

Jak bylo objasněno výše, dokumentace je důležitým cílem Debian-Med. Důsledkem toho je balíkování a vytváření související dokumentace důležitou částí projektu Debian-Med.

Role uživatele[editovat]

Normálně je na počítači dostupných mnohem více aplikací než může průměrný uživatel potřebovat. Na druhé straně, ne všechny aplikace by měly být dostupné všem uživatelům. To nás přivádí na myšlenku konceptu role .

Tak Debian-Med definuje skupinu med, kterou může administrátor jednoduše spravovat pomocí utility debconf. Když administrátor instaluje balík med-common, na kterém závisí všechny ostatní balíky Debian-Med, definuje přitom skupinu "medicine users". Těmto uživatelům bude presentována zvláštní nabídka "Med", která obsahuje medicínské aplikace instalované na systému. To usnadňuje koncentrovat se na úlohy, které chtějí uživatelé řešit.

Navíc uživatelé s rolí med mohou mít svou zvláštní konfiguraci, která připraví aplikace pro optimální použití.

Ostatní uživatelé, kteří nejsou členy skupiny med, nebudou obtěžování takovou pro ně nadbytečnou veteší.

Co Debian-Med nedělá[editovat]

Debian-Med nevyvíjí meidicínský software.

To je často kladená otázka, protože lidé, kteří se o Debian-Med zajímají, si často myslí, že zaměření tohoto projektu tkví ve vývoji medicínského softvéru. To není pravda. Tak jako je Debian obecně pouze distribucí freesoftu třetí strany, Debian-Med pouze udržuje část Debianu, užitečnou pro zdravotní péči.

Tak je Debian-Med pouze zodpovědný za hladkou integraci medicínského softvéru, vytvořeného třetí stranou, do Debianu. Tento softvér je vyvíjen jinými lidmi, kteří jsou obvykle rádi, že jejich softvér je distribuován vyhlášenou distribucí Debian GNU/Linux.