Bratrský zpěvník

Z Wikiverzity

Bratrský zpěvník je zpěvník Jednoty bratrské

1954[editovat]

Zpěvník, vydaný při přípravě oslav pětistého výročí založení Jednoty bratrské (1457–1957). Obsahuje 500 písní, datovaných z 15. – 19. stol, takže jsou bezpečně v public domain 70.

V plánu hudební sekce je mj. pokusit se o zpracování a interpretaci některých písní, které, byť několik století staré, mohou nést svůj význam i do dnešní doby. Způsobům interpretace se meze nekladou – více o tom na diskusní stránce.

Za názvem písně zpravidla následuje autor textu a poté autor hudby tak, jak jsou uvedeny u jednotlivých písní v Bratrském zpěvníku.

 1. Žalmy a chvalozpěvy
  1. Žalmy (1–38)
  2. Chvalozpěvy (39–63)
 2. Podstatné věci od Boha
  1. Adventní (64–76)
  2. Vánoční (77–97)
  3. Pašijní (98–121)
  4. Velikonoční (122–132)
  5. Nanebevstoupení Páně (133–135)
  6. Svatodušní (136–146)
 3. Věci služebné
  1. Neděle a slovo Boží (147–167)
  2. Církev (168–195)
  3. Modlitba (196–199)
  4. Křest sv. a konfirmace (200–204)
  5. Sv. Večeře Páně (205–219)
  6. Bratrské obecenství (220–228)
  7. Služba duchovních (229–234)
  8. Evangelisace, misie (235–246)
 4. Podstatné věci křesťana
  1. Boží volání (247–251)
  2. Sebepoznání, obrácení, pokání (252–271)
  3. Odpuštění Boží (272–281)
  4. Víra a následování (282–313)
  5. Důvěra (314–333)
  6. Láska k Bohu, věrnost a posvěcení (334–351)
  7. Radost a pokoj v Kristu (352–361)
  8. Sluužba Bohu (362–366)
  9. Láska k bližnímu (367–374)
  10. Naděje a očekávání (375–396)
 5. Věci případné
  1. Písně svatební a rodinné (397–403)
  2. Písně při práci (404–408)
  3. Píseň při stole – žeň (409–413)
  4. Písně před cestou (414–419)
  5. Písně dětem a mládeži (420–436)
  6. Písně ranní (437–452)
  7. Písně večerní (453–467)
  8. Písně novoroční (468–473)
  9. Národ a vlast (474–476)
 6. Poslední věci
  1. Smrt (477–486)
  2. Život věčný (487–496)
 7. Závěr
  1. Požehnání (497–500)

Soubory[editovat]

Nahrávky uploadovány na commons ve formátu ogg, komentář dle: Ogg Vorbis I format specification: comment field and header specification