Artefakt

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Kategorie Artefakt nenalezena
Příslušnost: všeobecná

Termín artefakt může mít více významů, v jeho etymologii čteme, že s jedná o cosi umělého či nějak spojeného s uměním:

V tomto pojetí chápeme artefakt jako určitý předmět, který má cosi sdělovat, cosi vyjadřovat, cosi symbolizovat (přičemž kvalita jeho výtvarného ztvárnění je až druhořádou záležitostí). V tomto smyslu je určitým synonymem pojmu umělecký artefakt.[1]

Tato stránka je rozcestníkem pro různé druhy artefaktů, u kterých se pokusíme analyzovat jejich význam.

Artefakt ve veřejném prostoru[editovat]

Artefakt v zásadě může být umístěn na libovolném místě, nejširší okolí pro nesení jeho významu ovšem představuje veřejný prostor; v tomto prostoru také nejčastěji dochází k různým konfliktům, které ve svém následku mohou mít i zničení dotyčného artefaktu. Takové konflikty a jejich příčiny mohou být vděčným tématem dalšího studia.

Pomník[editovat]

Etymologie slova pomník připomíná, že se jedná o artefakt, který má něco připomínat. Tj. jedná se o ztvárnění jakési spojky mezi minulostí (historií) a přítomností. Pomník tak představuje ústa daná historii, aby mohla promlouvat do současnosti, sdělovat cosi důležitého, co by nikdy v budoucnosti nemělo být zapomenuto. Jedná se o w: memento.

Wikipedie zmiňuje určité příklady, jakou formu takový pomník může mít:

Kontroverze[editovat]

To, že artefakt či pomník mluví, se nejzřetelněji projeví v situacích, kdy dojde k tomu, že daný artefakt mluví za určitou skupinu lidí. Artefakt tehdy svou pouhou existencí, svou exposicí na veřejnosti, zveřejňuje určitý názor, se kterým se jiná skupina lidí neztotožňuje, cítí se jím ohrožena, manipulována a má potřebu svůj protipostoj nějak vyjádřit. Buď že proti jednomu artefaktu postaví jiný artefakt anebo artefakt, vyvolávající rozčilení a znechucení, např.:

  • odstraní z veřejného prostoru
  • zničí
  • dehonestuje
  • přeznačí

Příklady z minulosti i současnosti[editovat]

Reference[editovat]

  1. Termín artefakt se ovšem používá i v jiných oblastech, např. při snímání biosignálů; tyto významy ale zatím nebudou předmětem našeho dalšího uvažování.

Související kategorie[editovat]

Artefakty svým významem zasahují do širokého spektra lidských činností a lidského vnímání, proto příslušnou kategorii můžeme zařadit mezi mnoho dalších kategorií: