Alta Regina (Il Ballarino)/tabulatura

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Alta Regina (Il Ballarino)/tabulatura

Práce s tabulaturou[editovat]

Z tabulatury vidíme, že druhá třetina skladby není identická s první, i když se jí svým nástupem podobá. Proto třediny každé sloky označíme písmeny (A), (B), (C).

Časová struktura[editovat]

 • Tabulaturu si prostorově přerozdělíme do tří osnov podle částí (A), (B), (C).
 • Jedná se o italskou tabulaturu, kde pořadí linek osnovy odpovídá pořadí strun na loutně, tedy nejvyšší linka reprezentuje nejhlubší strunu G.
 • Každá osnova má tedy nejdříve uvedeny basové struny G, C, F a pod nimi melodické struny a, d, g.
 • V originále je naznačen třídobý takt, tj. tři doby jsou representovány třemi půlovými notami.
 • V originální tabulatuře svislá čárka nad osnovou tedy odpovídá jedné celé notě a čárka s praporkem jedné půlové notě.
 • V našem přepisu takto vyznačený rytmus nahradíme lineárním časovým rozvojem, kdy jeden typografický znak na osnově reprezentuje jednu dobu na příslušné struně:
  • pomlčka - znamená ticho
  • číslice od nuly výše 0... rozeznění struny
  • rrovnítko = znamená doznívající tón

(A)1  2  3  4  5  6  7  8

G ---|---|---|---|---|---|---|---|
C ---|---|---|---|---|---|---|---|
F ---|---|---|---|---|---|---|---|
a ---|---|---|---|---|---|---|---|
d ---|---|---|---|---|---|---|---|
g ---|---|---|---|---|---|---|---|


(B)9  10 11 12 13 14 15 16

G ---|---|---|---|---|---|---|---|
C ---|---|---|---|---|---|---|---|
F ---|---|---|---|---|---|---|---|
a ---|---|---|---|---|---|---|---|
d ---|---|---|---|---|---|---|---|
g ---|---|---|---|---|---|---|---|


(C)17 18 19 20 21 22 23 24

G ---|---|---|---|---|---|---|---|
C ---|---|---|---|---|---|---|---|
F ---|---|---|---|---|---|---|---|
a ---|---|---|---|---|---|---|---|
d ---|---|---|---|---|---|---|---|
g ---|---|---|---|---|---|---|---|

Přepis basového partu[editovat]

  1  2  3  4  5  6  7  8

G ---|---|---|---|---|---|---|---|
C 0==|0=-|3==|3==|3==|---|0=-|--0|
F ---|--0|---|---|---|0==|--2|==-|
a ---|---|---|---|---|---|---|---|
d ---|---|---|---|---|---|---|---|
g ---|---|---|---|---|---|---|---|


  9  10 11 12 13 14 15 16

G ---|---|3==|3==|---|---|---|---|
C 0==|0=-|---|---|---|0==|---|---|
F ---|--0|---|---|0==|---|0==|0==|
a ---|---|---|---|---|---|---|---|
d ---|---|---|---|---|---|---|---|
g ---|---|---|---|---|---|---|---|


  17 18 19 20 21 22 23 24

G 3==|3==|---|---|---|3=-|---|---|
C ---|---|---|---|0=2|--0|---|---|
F ---|---|0==|0==|---|---|0==|0==|
a ---|---|---|---|---|---|---|---|
d ---|---|---|---|---|---|---|---|
g ---|---|---|---|---|---|---|---|

Přidána melodie ve svrchním hlase[editovat]

  1  2  3  4  5  6  7  8

G ---|---|---|---|---|---|---|---|
C 0==|0=-|3==|3==|3==|---|0=-|--0|
F ---|--0|---|---|---|0==|--2|==-|
a ---|---|---|---|---|---|---|---|
d ---|---|---|---|---|---|---|---|
g 0=0|0=2|3=3|302|323|20=|0==|0=0|
       * *  *  *   *

  9  10 11 12 13 14 15 16

G ---|---|3==|3==|---|---|---|---|
C 0==|0=-|---|---|---|0==|---|---|
F ---|--0|---|---|0==|---|0==|0==|
a ---|---|---|---|---|---|---|---|
d ---|---|---|---|---|---|---|---|
g 0=0|0=2|3=3|353|20=|0=0|2=2|=02|
  *    * *  *  *  * *

  17 18 19 20 21 22 23 24

G 3==|3==|---|---|---|3=-|---|---|
C ---|---|---|---|0=2|--0|---|---|
F ---|---|0==|0==|---|---|0==|0==|
a ---|---|---|---|---|---|---|---|
d ---|---|---|---|--3|3=-|---|---|
g 3==|320|2==|20=|0=-|--0|2=2|2==|
    *    *      *

Doplněny vnitřní hlasy[editovat]

Celkem tedy máme čtyři hlasy, spovní basový, svrchní melodický a mezi nimi dva střední hlasy pro akordickou výpolň:

  1  2  3  4  5  6  7  8

G ---|---|---|---|---|---|---|---|
C 0==|0==|3==|3==|3==|---|0=-|--0|
F ---|--0|---|---|---|0==|--2|==-|
a 3==|3=3|1=1|1==|1==|3==|3==|3=3|
d 23=|2=3|1=1|1==|1==|3=3|2==|2=2|
g 0=0|0=2|3=3|302|323|20=|0==|0=0|
       * *  *  *   *

  9  10 11 12 13 14 15 16

G ---|---|3==|3==|---|---|---|---|
C 0==|0=-|---|---|---|0==|---|---|
F ---|--0|---|---|0==|---|0==|0==|
a 3==|3=3|1=1|1==|3==|3==|3=3|3==|
d 23=|2=3|0=0|0==|3=3|23=|3=3|3==|
g 0=0|0=2|3=3|353|20=|0=0|2=2|=02|
  *    * *  *  *  * *

  17 18 19 20 21 22 23 24

G 3==|3==|---|---|---|3=-|---|---|
C ---|---|---|---|0=2|--0|---|---|
F ---|---|0==|0==|--0|0=-|0==|0==|
a 1==|1==|3==|3==|3=0|1=3|3=3|3==|
d 0==|0==|3==|3=3|2=3|3=2|3=3|3==|
g 3==|320|2==|20=|0=-|--0|2=2|2==|
    *    *      *

Prográmek[editovat]

Napíšeme si jednoduchý prográmek, který nám do tabulatury namísto čísel pražců dosadí přímo jména znějících not:

#! /usr/bin/perl -w                                           
# tabulatura.pl computes note names from tablatur                            

#my @notelist = qw(G, #G, A, B, H, C #C D #D E F #F G #G A B H c #c d #d e f #f g #g a b h
#  c' #c' d' #d' e' f' #f' g' #g' a' b' h' c" #c" d" #d" e" f" #f" g" #g" a" b" h"); 
my @notelist = qw(G, #G, A, B, H, C #C D Es E F #F G #G A B H c #c d es e f #f g #g a b h
  c' #c' d' es' e' f' #f' g' #g' a' b' h' c" #c" d" es" e" f" #f" g" #g" a" b" h"); 
                                                   
my @note; {my $i=0; for my $n(@notelist){$note[$i++] = sprintf("%-3s", $n);}}
#print @note;
                                                 
my %chordpitch = ('G' => 0, 'C' => 5, 'F' => 10, 'a' => 14, 'd' => 19, 'g' => 24);
 
#print $chordpitch{'G'};

while(<>) {
 if(s/^([GCFadg]) *//) {
  chomp;
  my $line = $_;
  my $chord = $1;
  #print $chordpitch{$chord};
  print $note[$chordpitch{$chord}].': ';
  for(my $i=0;$i<length($line);$i++){
   my $c = substr($line,$i,1);
   #print $c;
   if ($c eq '|'){print '|'; next;}
   if ($c eq '-'){print '- '; next;}
   if ($c eq '='){print '= '; next;}
   print $note[$chordpitch{$chord}+$c];
  }
  print "\n";
 }                                
 else {print;}
}

Výsledek:


   1     2     3     4     5     6     7     8

G, : - - - |- - - |- - - |- - - |- - - |- - - |- - - |- - - |
C  : C = = |C = = |Es = = |Es = = |Es = = |- - - |C = - |- - C |
F  : - - - |- - F |- - - |- - - |- - - |F = = |- - G |= = - |
A  : c = = |c = c |B = B |B = = |B = = |c = = |c = = |c = c |
d  : e f = |e = f |es = es |es = = |es = = |f = f |e = = |e = e |
g  : g = g |g = a |b = b |b g a |b a b |a g = |g = = |g = g |


   9     10    11    12    13    14    15    16

G, : - - - |- - - |B, = = |B, = = |- - - |- - - |- - - |- - - |
C  : C = = |C = - |- - - |- - - |- - - |C = = |- - - |- - - |
F  : - - - |- - F |- - - |- - - |F = = |- - - |F = = |F = = |
A  : c = = |c = c |B = B |B = = |c = = |c = = |c = c |c = = |
d  : e f = |e = f |d = d |d = = |f = f |e f = |f = f |f = = |
g  : g = g |g = a |b = b |b c' b |a g = |g = g |a = a |= g a |


   17    18    19    20    21    22    23    24

G, : B, = = |B, = = |- - - |- - - |- - - |B, = - |- - - |- - - |
C  : - - - |- - - |- - - |- - - |C = D |- - C |- - - |- - - |
F  : - - - |- - - |F = = |F = = |- - F |F = - |F = = |F = = |
A  : B = = |B = = |c = = |c = = |c = A |B = c |c = c |c = = |
d  : d = = |d = = |f = = |f = f |e = f |f = e |f = f |f = = |
g  : b = = |b a g |a = = |a g = |g = - |- - g |a = a |a = = |