Alta Regina (Il Ballarino)

Z Wikiverzity

Alta Regina je Carosova cascarda z taneční sbírky – Il Ballarino (1581). (Tanec se stejným názvem ve sbírce Nobiltà di Dame (1600) je jiný, i hudba je odlišná – viz Alta Regina (Nobiltà di Dame).)

Primární zdroje[editovat]

Facsimile[editovat]

Sekundární zdroje[editovat]

Transkripce[editovat]

Překlad[editovat]

Hudba[editovat]


Rekonstrukce[editovat]

Hudba[editovat]

Z poslechu souboru altare.mid z přepisu Katriny Hunt si uděláme první představu o hudbě. Cítíme trojdílné členění, připomíná nám to strukturu A+A+B, kde B představuje refrén, opakující se v každé sloce. Nicméně např. zakončení skladby vyznívá rytmicky trochu podivně. Proto přistoupíme k rekonstrukci přímo z tabulatury.

Choreografie[editovat]

1. ♂♀:   	→ ←	|  ri- ve- 	 |  ren-za 	|  scam-bi-	| -a- ta  |
	  	☛☜ 	|⥣ spezza-to	 |⥣ spezza-to	|↺ spezza-to	| caden-zaP |
Refrén ♂♀:		| ↑ pun-ta 	 | ↓ pun-ta 	|↺ spezza-to	| caden-zaR |

2. ♂♀:      ☛☜ ⥣	|  spezza-to	 |  spezza-to	|  spezza-to	| spezza-to ↱↰|
         → ←	|  scam-bi-	 |  -a-ta  	|  scam-bi-	| -a-ta  | + Ref. ♂♀

3. ♂ solo:    ↰	| ↑ passo passo | caden-za	|↓ passo passo 	| caden-za |
	     → ←	|  trabu trabu | trabu trabu	|↺ spezza-to	| caden-za | + Ref. ♂♀

4. ♀ solo:    ↰	| ↑ passo passo | caden-za	|↓ passo passo	| caden-za |
  	     → ←	|  trabu trabu | trabu trabu	|↺ spezza-to	| caden-za | + Ref. ♂♀

5. ♂♀:      → ←	|  trabu trabu | trabu trabu	|↰ dop-pi-  | -o ↱ | 
 jiný partner: → ←	|  trabu trabu | trabu trabu	|↱ dop-pi-  | -o ↰ | (návrat) + Ref. ♂♀

6. ♂♀:      → ←	|  rip  rip  | trabu trabu	|↰ dop-pi-  | -o ↱ | 
 jiný partner: → ←	|  rip  rip  | trabu trabu	|↱ dop-pi-  | -o ↰ | (návrat) + Ref. ♂♀
			|  riv-er-en-za (mimo hudbu)

Další odkazy[editovat]

nahrávky[editovat]

Záznamy v databázích[editovat]

 • Renaissance Dance Database: Alta Reginahloupý záznam, společný pro obě sbírky

Články[editovat]

Although this choreography is attributed to Caroso, Santucci's version contains a combination of the 2 different versions in Caroso's 2 manuals. (Negri also has a dance with this name.) Caroso calls this dance a cascarda; Santucci never uses that word.

Interpretace – Video[editovat]

 • youtube.com
  • Renaissance Consort No. 7 – tak to mi přijde, že to má s rekonstrukcí málo společného. Navíc i ta hudba je divná, zatímco původní Carosova je A+ A+B, tak tedy se ten refrén B také dvakrát opakuje, takže tančí na A+A+B+B.

Každá interpretace má své /chyby! Pokud se někomu něco nezdá, může se to nezdat i jiným.