Šablona:Citace bible

Z Wikiverzity
kniha zkratka
1. Korintským 1Kor
1. Královská 1Král
1. list Janův 1Jan
1. list Petrův 1Petr
1. Paralipomenon 1Kron
1. Samuelova 1Sam
1. Tesalonickým 1Sol
1. Timoteovi 1Tim
2. Korintským 2Kor
2. Královská 2Král
2. list Janův 2Jan
2. list Petrův 2Pt
2. Paralipomenon 2Kron
2. Samuelova 2Sam
2. Tesalonickým 2Te
2. Timoteovi 2Tm
3. list Janův 3Jan
Abakuk Abk
Abdijáš Abd
Ageus Ag
Ámos Am
Daniel Dan
Deuteronomium Dt
Efezským Ef
Ester Est
Exodus Ex
Ezdráš Ezd
Ezechiel Ez
Filemonovi Flm
Filipským Flp
Galatským Gal
Genesis Gn
Izajáš Iz
Jan Jan
Jeremjáš Jer
Jób Job
Jóel Jl
Jonáš Jon
Jozue Joz
Kazatel Kaz
Koloským Kol
Leviticus Lv
List Jakubův Jak
List Judův Jud
Lukáš Lk
Malachiáš Mal
Marek Mk
Matouš Mt
Micheáš Mich
Nahum Nah
Nehemjáš Neh
Numeri Nm
Ozeáš Oz
Píseň písní Pís
Pláč (Žalozpěvů) Pláč
Přísloví
Rút Rt
Římanům Řím
Skutky apoštolů Sk
Sofonjáš Sof
Soudců Sd
Titovi Tit
Zacharjáš Zach
Zjevení Janovo Zj
Žalmy Žl
Židům Žid

Šablona se užívá k odkazování na biblické citáty (jen pro kanonické knihy). Citát za sebou v závorce obsahuje odkaz na kralický a ekumenický překlad.

Syntax[editovat]

{{citace bible| | | | | }}
{{citace bible|zkratka biblické knihy|kapitola|verš|rozsah-kapitola|rozsah-verš}}

povinné argumenty

  • zkratka biblické knihy – viz vpravo
  • kapitola – číslo kapitoly
  • verš – číslo verše

volitelné argumenty – zadávají se, pokud chceme odkázat na rozsah veršů

  • rozsah-kapitola – číslo koncové kapitoly oddílu
  • rozsah-verš – číslo koncového verše oddílu

Příklady[editovat]

celá kapitola
jen jeden verš
více veršů v rámci jedné kapitoly
  • {{citace bible|Ex|3|2||4}} → Ex 3, 2–4 (Kral, ČEP)
více veršů v rámci více kapitol
  • {{citace bible|Ex|3|2|4|4}} → Ex 3, 2 – 4, 4 (Kral, ČEP)

Chybové hlášení[editovat]

V případě vložení nesprávné zkratky biblické knihy šablona vrátí chybové hlášení:

  • {{citace bible|Baf|1|1}} → Zkratka biblické knihy není uvedena v požadovaném formátu. Zkratky knih jsou vypsány na stránce Šablona:Citace bible.[[|Baf]] 1, 1 (Kral, ČEP)