Účel základní školy/hypotéza02

Z Wikiverzity

Stránka je podstránkou výzkumu s cílem prokázat nebo vyvrátit hypotézu.

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Výzkumná otázka[editovat]

Co bylo cílem školy za Marie Teresie?

Hypotéza[editovat]

Marie Terezie usilovala o vytvoření školní docházky proto že sledovala 2 hlavní cíle:

  1. aby i obyčejní lidé mohli komunikovat s úřady
  2. základní vzdělání otevírá možnosti k dalšímu vzdělávání

Výzkum[editovat]

Cíle reformy Marie Terezie (1740 - 1780)[editovat]

Čtení, psaní a počty se pokládaly v měšťanské společnosti za nutnost. Městské školy a univerzity však byly určeny zejména pro majetné a vládnoucí vrstvy. Dostupnost vzdělání tedy byla komplikována ekonomickou barierou. Proto se stalo řešením, rozšíření vzdělání na celou populaci zavedením povinné školní docházky.

První etapa plánovaných reforem se týkala státní zprávy a vojenské zprávy a oblasti financí. Jednalo se o období čtyřicátých a padesátých let 18. století. V tomto období došlo k zavedení jednotné měny, pevné daňové sazby a soupisu obdělávané půdy (tzv. tereziánský katastr). První tereziánský katastr představoval soupis poddanské půdy (rustikální soupis) v letech 1741 až 1748. Druhý tereziánský katastr zahrnoval nově soupis panské půdy (dominkální soupis) v letech 1747 až 1757. V 1754 první sčítání lidu.

Ve druhé etapě v 60. a 70. letech začaly platit první armádní předpisy, určující například způsob výcviku, jednotlivé uniformy a účesy a také se uvedly v platnost hospodářské reformy a nové školské reformy. Roku 1765 byly zavedeny jednotné míry a váhy, společná zlatková měna, později korunová. Byli budovány státní silnice v hlavním směru do Vídně. Ty však stavěny na náklady šlechty. Školská reformy vznikla kolem roku 1771.

To všechno znamená, že vzniku školské reformy předcházelo sčítání lidu o 17 let dříve. Během sčítání lidu vyšly najevo komplikace spojené s potřebou psaní a čtení na úřadech během sčítání. Z tohoto důvodu mělo soupis nejdříve provést duchovenstvo podle farností, posléze bylo rozhodnuto, že souběžně se uskuteční i sčítání zajišťované vrchností a jeho obsah bude rozšířen o soupis domů a o hospodářskou charakteristiku majitele domu. Údaje však měly některé skupiny snahu zkreslovat. Mezi obyvatelstvem se totiž stupňoval strach ze zvyšování daní. Šlechta a církev zase kritizovala snahy dvora o centralizaci.

Český statistický úřad uvádí, že "sčítání konané v roce 1754 bylo výjimečným počinem." Rozhodně vyžadovalo mnoho lidí, schopných psát a počítat. Proto se zde projevili nedostatky v gramotnosti v plné míře. Pomáhala šlechta a duchovenstvo schopné psát, číst a počítat. Protože nebylo dostatek gramotných lidí, zřizovatelem se stala vrchnost, duchovenstvo a obecní úřad. Ti také měli na starosti výcvik a plat nových učitelů. Učitelů mnoho nebylo, museli se teprve vycvičit. Probíhalo mnoho reforem. Smyslem všech těchto reforem bylo především zefektivnit správu říše. To by se ovšem nepodařilo, kdyby Marie Terezie současně neprovedla jednu ze svých nejznámějších reforem - reformu školství. To znamená, že hlavním důvodem gramotnosti bylo zajištění efektivity státní zprávy. Úředníci musí být dostatečně gramotní, aby mohli vykonávat svou práci efektivně a musí jich být dostatek.

Závěr[editovat]