Přeskočit na obsah

Zlatý řez

Z Wikiverzity

Zlatý řez v jiných jazycích: anglicky Golden ratio nebo Golden section, francouzsky Nombre d’or, německy Der Goldene Schnitt.

Vnímání obrazů[editovat]

Obraz je prostorový vjem převedený do plochy takovým způsobem, aby divák mohl vnímat nejen původní prostor, ale také interpretaci autora.

Prostor v obrazech lze nahlížet dvěma způsoby:

  • kolmice, které sledují významné body obrazu;
  • diagonály, které určují jednotlivé plochy (plány) obrazu.

Použití kompozice Brány harmonie nebo Zlatého řezu zjednodušuje prvotní chaos vnímání reality, tedy zjednodušuje převedení prostoru do plochy obrazu.

Fibonacciho posloupnost[editovat]

F(n) = F(n-1) + F(n-2), F(0) = 0, F(1) = 1, F(2) = 1, ...

Užití racionálních čísel[editovat]

Jednotlivá následná čísla Fibonacciho posloupnosti byla zaokrouhlena a označena písmeny. Takových číselných řad lze vytvořit jistě mnoho.

Pro použití v počítačové grafice byl zvolen nejmenší rozměr 15 pixelů v posloupnosti do 720 pixelů:
G=720, f=445, e=275, d=170, c=105, b=65, a=40, x=25, n=15

Kombinací čísel lze dospět k nejrůznějším rozměrům, například:
Gf=1165, GfG=1885, Ge=995, ccda=420

Pro posloupnost úhlů byla zvolena tato řada:
8°, 13°,21°, 34°,55°, 89°, 144°, 233°, 377°, 610°, 987°, 1597°, 2584° atd…

Zlatý řez, rozměr 720[editovat]

Brána harmonie[editovat]

Takto je nazýván poměr strany čtverce k jeho úhlopříčce.

Pyramida[editovat]

Konstrukce s celými čísly délkovými i úhlovými.

Pyramida s celými čísly délek i úhlů

Plocha, tvar a úběžníky[editovat]

Plocha, tvar a úběžníky

Plocha a prostor[editovat]

Plocha, tvar i prostor

Při zachování Fibonacciho posloupnosti lze zobrazit plochu i prostor.

Praktické užití rozměru 720[editovat]

Dlaždice[editovat]

Opakování stejných tvarů v různých rozměrech.

Koberec[editovat]

Koberec

Opakování stejných tvarů v různé barevnosti a rozměrech.

Ilustrace a typografie[editovat]

Opakování a deformace tvarů.

Obrazy[editovat]

Použití v počítačové grafice.

Úhlové poměry[editovat]

Zlatý úhel

Čísla byla zaokrouhlena a vytvořena tato řada čísel:
8°, 13°,21°, 34°,55°, 89°, 144°, 233°, 377°, 610°, 987°, 1597°, 2584°

Spirála[editovat]

Zlatý řez a biologie[editovat]

Rostlinné struktury[editovat]

Živočišné tvary[editovat]

Literatura[editovat]

  • CHMELÍKOVÁ, Vlasta. Zlatý řez. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006. Bakalářská práce. 
  • KOTKOVÁ, Kateřina. Zlatý řez. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra matematiky, 2008. Diplomová práce. 

Externí odkazy[editovat]

Programy[editovat]

Související články[editovat]