Přeskočit na obsah

Zeměpis (ZŠ)

Z Wikiverzity

Zeměpis

Nacházíte se na základní stránce zeměpisu pro základní školy na české Wikiverzitě. Tematické okruhy zde uvedené jsou doporučené jako osnovy pro 6. - 9. ročník základních škol podle Národního ústavu pro vzdělávání, resp. Vzdělávacího programu Základní škola. Další materiály pro základní školu najdete na portálu Základní škola.

Okruhy pro 6. - 7. ročník[editovat]

 • Planeta Země
  • Vesmír. Vznik vesmíru. Vývoj poznávání vesmíru.
  • Slunce a sluneční soustava.
  • Měsíc.
  • Země jako vesmírné těleso. Tvar a rozměry Země. Pohyby Země.
 • Glóbus a mapa
  • Glóbus. Měřítko globusu.
  • Poledníky a rovnoběžky. Zeměpisná síť.
  • Trvání dne a noci.
  • Roční období.
  • Určování zeměpisné polohy. Zeměpisné souřadnice, zeměpisná délka a šířka.
  • Časová pásma na Zemi.
  • Mapy, podstata a měřítko map.
  • Plány a jejich měřítko.
  • Obsah map. Znázorňování výškopisu a polohopisu na mapách.
  • Druhy map.
  • Zeměpisné atlasy.
 • Přírodní složky a oblasti Země
  • Geografická (krajinná) sféra.
  • Přírodní sféra a její složky.
  • Litosféra.
  • Atmosféra.
  • Hydrosféra.
  • Pedosféra.
  • Biosféra.
  • Přírodní oblasti Země.
 • Zeměpis světadílů, oceánů a Ruska
  • Světadíly a oceány.
  • Přehled oceánů.
  • Polární kraje.
  • Afrika.
  • Austrálie a Oceánie.
  • Amerika.
  • Asie.
  • Rusko.
  • Evropa.
  • Politické a hospodářské rozdělení Evropy.
  • Jižní Evropa.
  • Západní Evropa.
  • Severní Evropa.
  • Střední Evropa.
  • Východní Evropa.
  • Jihovýchodní Evropa.


Okruhy pro 8. - 9. ročník[editovat]

 • Společenské a hospodářské složky krajiny
  • Lidé na Zemi.
  • Světové hospodářství.
  • Světové zemědělství, rybolov, lesní a vodní hospodářství.
  • Světový průmysl.
  • Rozmístění dopravy a spojů.
  • Služby obyvatelstvu.
  • Cestovní ruch.
  • Světový trh a mezinárodní obchod.
  • Ekologie a zeměpis.
  • Krajina, základní složky, základní pojmy.
  • Krajina a činnost lidské společnosti.
  • Světové (globální) ekologické problémy.
 • Politická mapa dnešního světa
  • Státy na Zemi, společné a odlišné znaky.
  • Státy světa podle svrchovanosti.
  • Státy světa podle polohy a územní rozlohy.
  • Státy světa podle počtu a původu obyvatel.
  • Státy světa podle průběhu a tvaru státních hranic.
  • Státy světa podle správního členění.
  • Státy světa podle státního zřízení a formy vlády.
  • Státy světa podle politického systému a podle politické moci.
  • Politická a hospodářská seskupení států světa, mezinárodní organizace, OSN.
  • Státy světa podle stupně rozvoje.
  • Současná ohniska politický národnostních a náboženský konfliktů.
  • Nové státy na mapě světa.
 • Zeměpis České republiky
  • Česká republika na mapě Evropy.
  • Přírodní podmínky České republiky.
  • Obyvatelstvo a sídla.
  • Hospodářství.
  • Oblasti České republiky.
  • Můj domov.


Zdroje[editovat]

 • Národní ústav pro vzdělávání. Vzdělávací program Základní škola. Vzdělávací program Základní škola. Dostupné online [cit. 2015-05-06].