Přeskočit na obsah

Zapomenuti/Pojmy

Z Wikiverzity

Interní encyklopedie pojmů

[editovat]

Gender

  • Pohlaví je něco biologického (zjednodušeně - říká Barbora Havelková), je to něco, s čím se rodíme, a gender jsou kulturně-společenské nánosy, to, co se od nás očekává, to, jak se máme chovat. Ta debata proběhla v době, kdy jsme byli za železnou oponou, která nebyla pouze fyzická, ale i hluboce intelektuální, takže jsme se toho neúčastnili.
  • Teorie genderu (ECHO24 - Papež o genderu): v našem prostředí se používá spíše označení genderová studia, je velmi široký termín pro označení akademického myšlenkového směru, který se rozvinul v druhé polovině 20. století v souvislosti s nástupem feministických hnutí. Gender se kromě studia jednotlivých rolí muže a ženy, které jsou od společnosti stereotypně očekávány, zabývá i uvědomováním si sexuální identity nebo tím, jak si dané role osvojujeme.