Xubuntu/Focal

Z Wikiverzity

Xubuntu/Focal

Info[editovat]

Podstránky[editovat]

Související stránky[editovat]

Stažení ISO obrazu[editovat]

(2021-08-05)

    833 srp 5 15:18 SHA256SUMS.gpg
    102 srp 5 15:18 SHA256SUMS
1741422592 srp 5 15:09 xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso
  3401459 srp 5 15:18 xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso.zsync
   8633 srp 5 15:18 xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.list
   52145 srp 5 15:18 xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.manifest

Kontrola[editovat]

$ gpg --keyid-format long --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS
gpg: Podpis vytvořen Čt 1. dubna 2021, 18:18:23 CEST
gpg:        použití RSA klíče 843938DF228D22F7B3742BC0D94AA3F0EFE21092
gpg: Nemohu ověřit podpis: Žádný veřejný klíč
$ gpg --keyid-format long --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0x843938DF228D22F7B3742BC0D94AA3F0EFE21092
gpg: key D94AA3F0EFE21092: 2 duplicate signatures removed
gpg: key D94AA3F0EFE21092: 73 podpisů neověřeno, protože chybí klíče
gpg: klíč D94AA3F0EFE21092: „Ubuntu CD Image Automatic Signing Key (2012) <cdimage@ubuntu.com>“ beze změn
gpg: Celkový počet zpracovaných klíčů: 1
gpg:       beze změn: 1
$ gpg --keyid-format long --list-keys --with-fingerprint 843938DF228D22F7B3742BC0D94AA3F0EFE21092
pub  rsa4096/D94AA3F0EFE21092 2012-05-11 [SC]
   Otisk klíče = 8439 38DF 228D 22F7 B374 2BC0 D94A A3F0 EFE2 1092
uid       [ neznámá  ] Ubuntu CD Image Automatic Signing Key (2012) <cdimage@ubuntu.com>
$ gpg --keyid-format long --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS
gpg: Podpis vytvořen Čt 1. dubna 2021, 18:18:23 CEST
gpg:        použití RSA klíče 843938DF228D22F7B3742BC0D94AA3F0EFE21092
gpg: Dobrý podpis od „Ubuntu CD Image Automatic Signing Key (2012) <cdimage@ubuntu.com>“ [neznámý formát]
gpg: VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!
gpg:     Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.
Otisk primárního klíče: 8439 38DF 228D 22F7 B374 2BC0 D94A A3F0 EFE2 1092

A Good signature (Dobrý podpis) means that the checked file was definitely signed

sha256sum -c SHA256SUMS 2>&1
xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso: CHYBNÝ
sha256sum: POZOR: 1 spočtený součet NESOUHLASIL

SHA256SUMS:

c59c3bb825294dbf76fd3a5dfa3fd5de9e854934b7c9aa6258105b6648979cd5 *xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso

sha256sum xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso

297a81f4677c711a301c11efea96047f5f2ebaccedbc548d47d83524ad78a2a9 xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso

Skutečně nesouhlasí

Ponaučení: Důvěřuj, ale prověřuj

Nové stažení ISO obrazu[editovat]

sha256sum -c SHA256SUMS
xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso: V POŘÁDKU
$ sha256sum xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso
c59c3bb825294dbf76fd3a5dfa3fd5de9e854934b7c9aa6258105b6648979cd5 xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso
$ cmp xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso ../20.04_Focal_Fossa-LTS.BAD/xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso 
xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso ../20.04_Focal_Fossa-LTS.BAD/xubuntu-20.04.2.0-desktop-amd64.iso se liší: bajt 570634771, řádek 2010433

Skutečně, od byte 570634771 dále se to liší.

Vytvoření bootovacího USB disku[editovat]

 • Nastavení / Tvůrce spouštěcího disku
/usr/bin/python3 /usr/share/usb-creator/usb-creator-helper

Live z USB[editovat]

 • F12 - výběr bootu
 • Nastavení:
  • Display - z nějakých důvodů vnucuje 1680x1050, správné je 1920x1080
 • Při editaci na WV Firefox každou chvíli spouští proces Web Content na 100% CPU, ale za chvíli zase přestane; nicméně neustálé zapínání a vypínání větráku na ntb je dost protivné
 • Při kliknutí na vypnutí ⏻ nabízí:
  • Log Out
  • Restart
  • ShutDown
  • Suspend
  • Switch User
  • checkbox: Save session for future logins
  • (hibernaci nenabízí)

❖T = terminal

$ sudo su
# apt-get install mc

Instalace[editovat]

Rozdělení disku:

Z minulé neúspěšné instalace (Xubuntu/Kychot#Focal Fossa 20.04 LTS):

 • na volném místě 71639 MB jsem vytvořil prtitions ext4:
  • /dev/nvme0n1p9 35819 MB /DATA35 (33.36 GiB)
  • /dev/nvme0n1p10 35820 MB / (33.36 GiB) (nainstalovalo se tam 3.98 GiB - nedokončená instalace)

Ty nyní použiji

 • Klikneme na ikonu Install Xubuntu 20.04.2.0 LTS
 • Aktualizace a další SW - Kupodivu nejde zakliknout Nainstalovat aktualizace během instalace Xubuntu (SW třetích stran jde)
 • Typ instalace: Něco jiného
  • /dev/nvme0n1p10 35820 MB Ext4, formátovat, přípojný bod: /
  • /dev/nvme0n1p9 35819 MB Ext4, formátovat, přípojný bod: /DATA35
  • Zařízení pro instalaci zavaděče: /dev/nvme0n1 KXG5AZNV256G TOSHIBA (256.1 GB)
 • Instalovat nyní, zapsat změny na disk
 • Kde jste?
 • Jméno, název počítače, heslo atd.
 • Vítejte v Xubuntu, ... (kopírování souborů)

Instalace dokončena[editovat]

$ df -h

Filesystem          Size Used Avail Use% Mounted on
udev             3.8G   0 3.8G  0% /dev
tmpfs            773M  18M 755M  3% /run
/dev/sdb1          1.7G 1.7G   0 100% /cdrom
/dev/loop0          1.5G 1.5G   0 100% /rofs
/cow             3.8G 324M 3.5G  9% /
/dev/disk/by-label/writable  13G  43M  13G  1% /var/log
tmpfs            3.8G   0 3.8G  0% /dev/shm
tmpfs            5.0M 8.0K 5.0M  1% /run/lock
tmpfs            3.8G   0 3.8G  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            3.8G 520K 3.8G  1% /tmp
tmpfs            773M  48K 773M  1% /run/user/999
/dev/nvme0n1p10        33G 5.7G  26G 19% /target
/dev/nvme0n1p9        33G  49M  31G  1% /target/DATA35
/dev/nvme0n1p1        256M  35M 222M 14% /target/boot/efi

$ mount

/dev/sdb1 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
/cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=/filesystem.squashfs,upperdir=/cow/upper,workdir=/cow/work)
/dev/sdb3 on /var/log type ext4 (rw,relatime)
/dev/sdb3 on /var/crash type ext4 (rw,relatime)
...
/dev/nvme0n1p10 on /target type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
/dev/nvme0n1p9 on /target/DATA35 type ext4 (rw,relatime)
/dev/nvme0n1p1 on /target/boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)

Reboot[editovat]

 • Nabootuje novou instalaci

adresář /boot[editovat]

/boot/efi/$RECYCLE.BIN/desktop.ini

[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-8964
/boot/efi/BOOT# file *

BOOT.SDI: System Deployment Image, PageAlignment 2, checksum 0x39, type PART (0x7) at 0x2000 3161088 bytes DOS/MBR boot sector, code offset 0x52+2, OEM-ID "NTFS ", Media descriptor 0xf8, sectors/track 2, heads 16, hidden sectors 2, dos < 4.0 BootSector (0x80), FAT (1Y bit by descriptor); NTFS, sectors/track 2, sectors 6173, $MFT start cluster 2058, $MFTMirror start cluster 5162, clusters/RecordSegment 2, clusters/index block 8, serial number 050d60a27d60a0dc2; contains bootstrap NTLDR, type WIM at 0x306000

/boot/efi/EFI# ls -l

celkem 16
drwx------ 2 root root 4096 srp 6 07:38 Boot
drwx------ 2 root root 4096 čec 24 2018 linuxmint
drwx------ 4 root root 4096 úno 26 2018 Microsoft
drwx------ 2 root root 4096 úno 29 2020 ubuntu

/boot/efi/EFI/ubuntu# ls -l

celkem 3480
-rwx------ 1 root root   108 srp 6 07:38 BOOTX64.CSV
-rwx------ 1 root root   117 srp 6 07:38 grub.cfg
-rwx------ 1 root root 1734528 srp 6 07:38 grubx64.efi
-rwx------ 1 root root 856232 srp 6 07:38 mmx64.efi
-rwx------ 1 root root 954592 srp 6 07:38 shimx64.efi

Pokračování instalace[editovat]

 • Jazyková podpora
  • libreoffice-help-en-us
  • libreoffice-l10n-cs
  • libreoffice-help-cs
  • hunspell-en-gb
  • libreoffice-l10n-en-za
  • thunderbird-locale-en-gb
  • hyphen-en-ca
  • hunspell-en-au
  • hunspell-en-ca
  • hunspell-en-za
  • mythes-en-au
  • hyphen-en-gb
  • libreoffice-l10n-en-gb
  • libreoffice-help-en-gb

ne vše z toho asi potřebujeme - Připomenout později

Klávesnice[editovat]

Rozložení:

V podstatě stačí jenom:

 • nakopírovat soubor cz_robot do adresáře /usr/share/X11/xkb/symbols
 • spustit setxkbmap cz_robot

Problém je, že se to občas samo přepne do defaultní klávesnice.

Správce aktualizací[editovat]