Přeskočit na obsah

Wine

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je rozcestník
Příslušnost: všeobecná

Wine je software, který umožňuje spouštět v Linuxovém prostředí .exe programy, zkompilované pro OS Windows. Na této stránce shromažďujeme všechno, co je relevantní pro jeho použití ve vzdělávání a výzkumu.

Základní informace

[editovat]

Studijní zdroje na webu

[editovat]

Problémy s knihovnami .dll

[editovat]

Velkým problémem jsou různé windowsí dynamické knihovny .dll (Dynamic Linked Library).

Dohledávání pomocí winetricks

[editovat]

Tento balík nám pomůže po Inetu dohledat různé knihovny

winetricks --help | less

Například se nám při instalaci stane:

err:module:import_dll Library MFC42.DLL (which is needed by L"C:\\windows\\system32\\Scrrun.dll") not found

Takže

winetricks mfc42

A jede to jako po drátku:

$ winetricks mfc42
Executing wget -O vc6redistsetup_enu.exe -nd -c --read-timeout=300 --retry-connrefused --header Accept-Encoding: gzip,deflate http://download.microsoft.com/download/vc60pro/update/1/w9xnt4/en-us/vc6redistsetup_enu.exe
--2010-06-18 17:01:05-- http://download.microsoft.com/download/vc60pro/update/1/w9xnt4/en-us/vc6redistsetup_enu.exe
Překládám download.microsoft.com… 94.245.69.214, 94.245.69.212
Navazuje se spojení s download.microsoft.com|94.245.69.214|:80… spojeno.
HTTP požadavek odeslán, program čeká na odpověď… 200 OK
Délka: 1833232 (1,7M) [application/octet-stream]
Ukládám do: „vc6redistsetup_enu.exe“

100%[========================================================================>] 1 833 232  1,46M/s  za 1,2s  

2010-06-18 17:01:07 (1,46 MB/s) – „vc6redistsetup_enu.exe“ uloženo [1833232/1833232]

Executing wine /home/petr/.winetrickscache/vc6redistsetup_enu.exe /T:C:\winetrickstmp /c
Executing /usr/bin/cabextract /home/petr/.winetrickscache/vcredist.exe -d /home/petr/.wine/dosdevices/c:/windows/system32/ -F mfc42u.dll
Extracting cabinet: /home/petr/.winetrickscache/vcredist.exe
 extracting /home/petr/.wine/dosdevices/c:/windows/system32//mfc42u.dll

All done, no errors.
Using native,builtin override for following DLLs: msvcrt
Executing early_wine regedit c:\winetrickstmp\override-dll.reg
Install of mfc42 done
winetricks done.

Ruční dohledávání

[editovat]

Některé knihovny, třeba MSVBVM60.DLL, winetricks v helpu nenabízí. Takže to musíme dohledat ručně:

wine VB6.0-KB290887-X86.exe
 • Tím pádem dostaneme soubor vbrun60sp6.exe
 • Ten opět spustíme:
wine vbrun60sp6.exe
 • Tím se nám do adresáře ~/.wine/drive_c/windows/system32 nainstalují soubory:
  • 145K ASYCFILT.DLL
  • 1,4M MSVBVM60.DLL

Problém s instalací na Ubuntu 18.04

[editovat]

Spustím:

wine64-stable /WIN/BTL08Win/Ecg.exe 
wine: created the configuration directory '/home/petr/.wine'
wine: could not exec wineserver

Tak si říkám, že mi asi chybí něco v instalaci, takže se pokusím to celé přeinstalovat

Pustím Synaptic

Hledat wine

Mám nainstalováno:

 • wine32:i386
 • wine64

Kromě toho tu mám v nabídce m.j.:

 • wine-stable
 • wine1.6

Vyhledám:

Doporučují nainstalovat wine1.6

Tak tedy v Synapticu dám purge

 • wine32:i386
 • wine64

Ale když chci nainstalovat buď wine-stable anebo wine1.6, tak se mi tam rozsvítí červený vykřičník, jakože 1 problémová. Která to je?

sudo apt-get -f install

Označí mi to hromadu věcí, hlavně knihoven, že prý už nejsou potřeba

 Pro jejich odstranění použijte „sudo apt autoremove“.

Raději nejdříve spustím Systém->Ubuntu cleaner

sudo apt-get install wine-stable
Načítají se seznamy balíků… Hotovo
Vytváří se strom závislostí    
Načítají se stavové informace… Hotovo
Některé balíky nemohly být instalovány. To může znamenat, že požadujete
nemožnou situaci, nebo, pokud používáte nestabilní distribuci, že
vyžadované balíky ještě nebyly vytvořeny nebo přesunuty z Příchozí fronty.
Následující informace vám mohou pomoci vyřešit tuto situaci:

Následující balíky mají nesplněné závislosti:
 wine-stable : Závisí na: wine-stable-amd64 (= 4.0.1~cosmic) ale nebude se instalovat
        Závisí na: wine-stable-i386 (= 4.0.1~cosmic)
E: Nelze opravit problémy, některé balíky držíte v porouchaném stavu.
sudo apt-get install wine1.6

Načítají se seznamy balíků… Hotovo
Vytváří se strom závislostí    
Načítají se stavové informace… Hotovo
Některé balíky nemohly být instalovány. To může znamenat, že požadujete
nemožnou situaci, nebo, pokud používáte nestabilní distribuci, že
vyžadované balíky ještě nebyly vytvořeny nebo přesunuty z Příchozí fronty.
Následující informace vám mohou pomoci vyřešit tuto situaci:

Následující balíky mají nesplněné závislosti:
 wine1.6 : Závisí na: wine-stable
E: Nelze opravit problémy, některé balíky držíte v porouchaném stavu.
<pre>

<pre>
 sudo apt-get install wine-stable-i386
Načítají se seznamy balíků… Hotovo
Vytváří se strom závislostí    
Načítají se stavové informace… Hotovo
Některé balíky nemohly být instalovány. To může znamenat, že požadujete
nemožnou situaci, nebo, pokud používáte nestabilní distribuci, že
vyžadované balíky ještě nebyly vytvořeny nebo přesunuty z Příchozí fronty.
Následující informace vám mohou pomoci vyřešit tuto situaci:

Následující balíky mají nesplněné závislosti:
 wine-stable-i386:i386 : Závisí na: libc6:i386 (>= 2.28) ale 2.27-3ubuntu1.2 se bude instalovat
             Závisí na: libvkd3d1:i386 ale nedá se nainstalovat
             Doporučuje: libcapi20-3:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libcups2:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libglu1-mesa:i386 ale nebude se instalovat nebo
                   libglu1:i386
             Doporučuje: libgsm1:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libgssapi-krb5-2:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libkrb5-3:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libodbc1:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libosmesa6:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libsane:i386 nebo
                   libsane1:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libsdl2-2.0-0:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libv4l-0:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libxcomposite1:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libxcursor1:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libxfixes3:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libxi6:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libxinerama1:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libxrandr2:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libxrender1:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libxslt1.1:i386 ale nebude se instalovat
             Doporučuje: libxxf86vm1:i386 ale nebude se instalovat
E: Nelze opravit problémy, některé balíky držíte v porouchaném stavu.
sudo apt-get install libvkd3d1:i386
Načítají se seznamy balíků… Hotovo
Vytváří se strom závislostí    
Načítají se stavové informace… Hotovo
Balík libvkd3d1:i386 není dostupný, ale jiný balík se na něj odkazuje.
To může znamenat že balík chybí, byl zastarán, nebo je dostupný
pouze z jiného zdroje

E: Balík „libvkd3d1:i386“ nemá kandidáta pro instalaci
sudo add-apt-repository ppa:cybermax-dexter/sdl2-backport
sudo dpkg --add-architecture i386
wget -qO - https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo apt-key add -
sudo apt-add-repository "deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu $(lsb_release -cs) main"

Následující balíky budou aktualizovány:
 libfreetype6 libsdl2-2.0-0
2 aktualizováno, 155 nově instalováno, 0 k odstranění a 22 neaktualizováno.
Nutno stáhnout 187 MB archivů.
Po této operaci bude na disku použito dalších 1 353 MB.
Chcete pokračovat? [Y/n] 
...
Nastavuje se balík wine-stable-i386:i386 (5.0.2~bionic) …
Nastavuje se balík wine-stable (5.0.2~bionic) …
Nastavuje se balík winehq-stable (5.0.2~bionic) …
...
df -h
Souborový systém Velikost Užito Volno Uži% Připojeno do
/dev/nvme0n1p6    22G  15G 6,5 G 69% /
/dev/nvme0n1p6    22G  16G 5,4G 74% /

Tak to skutečně sežralo 1,1 GB :-(

Problém s BTL-08 WIN

[editovat]

Kliknu pravým na

wine /WIN/BTL08Win/Ecg.exe
Wine se neporařilo najít balíček wine-mono potřebný pro správnou funkčnost .NET aplikací.
Wine ho pro vás může automaticky stáhnout a nainstalovat.
Pozn: Je doporučené využít namísto toho balíček vaší distribuce. Pro více detailů čtěte:
https://wiki.winehq.org/Mono
wine /WIN/BTL08Win/Ecg.exe 
0019:err:environ:run_wineboot boot event wait timed out
wine /WIN/BTL08Win/Ecg.exe
0009:err:ole:CoGetClassObject class {00000100-0000-0010-8000-00aa006d2ea4} not registered
0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {00000100-0000-0010-8000-00aa006d2ea4} could be created for context 0x1

Rozjede se, ale pak chcípne.

Kritická chyba při otevírání databáze!
Přeinstalujte prosím BTL-08 software.
      [OK]
 0009:err:ole:CoGetClassObject class {00000100-0000-0010-8000-00aa006d2ea4} not registered
 0009:err:ole:CoGetClassObject no class object {00000100-0000-0010-8000-00aa006d2ea4} could be created for context 0x1

Takže asi nic.