Wikiverzita:Rychlé smazání

Z Wikiverzity

V určitých případech se může stát, že někdo na Wikiverzitě vytvoří stránku, která by tu jednoznačně být neměla (nebo přinejmenším ne v podobě, v níž byla vytvořena). Takovou stránku pak může smazat libovolný správce, jakmile ji objeví. Uživatelé, kteří nemají správcovské právo mazat stránky, mohou stránku k takovémuto rychlému smazání navrhnout tím, že na její začátek vloží šablonu {{Smazat}}.

Pokud narazíte na stránku, která je označena touto šablonou, ale o které se domníváte, že nesplňuje níže popsané podmínky na rychlé smazání, odstraňte šablonu ze stránky a na diskusní stránce vysvětlete, proč se domníváte, že stránka nemá být smazána, resp. nemá být smazána touto rychlou procedurou.

Všechny stránky, které jsou aktuálně navrženy na rychlé smazání, jsou automaticky umístěny v kategorii Stránky určené ke smazání.

Kdy může být stránka rychle smazána[editovat]

Stránku je možno rychle smazat, resp. navrhnout na rychlé smazání, pokud splňuje některou z těchto podmínek:

 1. O smazání stránky požádal její tvůrce, a podle historie stránky se na její tvorbě významně (tedy více než drobnými pravopisnými, typografickými či administrativními úpravami) nepodíleli jiní uživatelé.
 2. Obsah stránky je evidentně nesmyslný (náhodné znaky, nesouvislý text), a ani z historie stránky, z její kategorizace nebo zařazení do projektu není žádný smysl patrný.
 3. Obsah stránky byl vytvořen evidentně v rámci experimentování s editačními možnostmi (např. „Vidíte mě?“, „Ahoj!“).
 4. Stránka byla očividně vytvořena se snahou škodit — ať už Wikiverzitě, nebo určité osobě, skupině osob, situaci atd. (např. „XY je zloděj“). Přitom je nepodstatné, zda je obsah pravdivý (např. „vždycky jsem říkal, že XY je zloděj, a teď už ho vyšetřuje policie“).
 5. Stránka byla očividně vytvořena primárně jako reklama na určitý produkt.
 6. Stránka je součástí činnosti uživatele, který byl za tuto činnost zablokován (tedy například je to jedna z mnoha vandalsky vytvořených nesmyslných stránek, které pak není nutno jednotlivě oddiskutovávat).

Pokud si nejste jisti, zda je některá z podmínek splněna, navrhněte stránku raději k diskusi o smazání.

V případě podezření na porušení autorských práv se stránka nemaže tímto postupem, nýbrž postupuje se podle návodu na stránce věnované tomuto problému.

Hlediska k rychlému mazání specifických druhů stránek[editovat]

Přesměrování[editovat]

 • Přesměrování by se nemělo mazat, pokud odpovídá široce používanému pojmenování nebo pravopisu (a to ani v případě, že se jedná o vyloženě chybnou podobu názvu).
  Příklad: Na správný název BricsCAD vede přesměrování z nesprávného Bricscad. Tato varianta názvu se však často používá, ba používá ji dokonce sama firma Bricsys v pojmenování instalačních souborů.
 • Přesměrování by se nemělo mazat, pokud vzniklo přesunem stránky na vhodnější název, přičemž stránka pod původním názvem existovala delší dobu a je pravděpodobné, že se na starý název odkazuje z jiných stránek vně Wikiverzity (za předpokladu, že starý název není urážlivý nebo jiným způsobem sám o sobě závadný).

Prázdná kategorie[editovat]

 • Prázdná kategorie by se neměla mazat, pokud se jedná o kategorii shromažďující stránky označené k určité údržbě nebo opravám. To, že občas i po delší dobu nějaká údržba není na žádné stránce nutna, neznamená, že nebude nutna o chvíli později.
  Příklad: Kategorie:Stránky navržené ke smazání může být často prázdná, pokud zrovna neprobíhá žádná diskuse o smazání. Přesto je nutné, aby byla nepřerušeně zachována, protože kdykoliv se v ní může opět automaticky ocitnout stránka, na niž byla vložena příslušná šablona.
 • Prázdná kategorie by se neměla mazat, pokud je jednou z několika kategorií v logické struktuře třídění stránek podle určitého hlediska a je možné, že do ní časem stránky nebo podkategorie přibudou.
  Příklad: Kdyby existovala Kategorie:Stránky v lotyštině, pak není vhodné ji mazat, protože s lotyštinou se na české Wikiverzitě pracuje a kategorie je jednou z několika kategorií v logické struktuře třídění stránek podle jazyka.

Na co by měl myslet správce[editovat]

 • Než smažete stránku, kterou jste rozpoznali jako hodnou rychlého smazání nebo která byla někým jiným jako taková označena, zkontrolujte, zda její diskusní stránka, její historie nebo seznam stránek, které na stránku odkazují, nesvědčí spíše o tom, že by smazána být neměla.
 • Prohlédněte odkazy mířící na smazanou stránku a podle potřeby je upravte.