Wikiverzita:Představujeme…

Z Wikiverzity

Na této stránce se připravují projekty k propagaci na Hlavní straně. Smyslem této části hlavní strany je podpořit začínající projekty prostřednictvím nejnavštěvovanější strany Wikiverzity. Umístění na hlavní straně může přilákat potenciální účastníky, nebo uživatele, kteří něco připíší či poupraví. Každá upoutávka vydrží na hlavní straně jeden týden. Pokud chcete propagovat nějaké stránky, vytvořte jim na substránce ve tvaru Název projektu/Vizitka prezentaci v rozsahu 50–1000 znaků. Formát můžete okopírovat z již rotujících vizitek. Vizitku umístěte do požadavků. Stejně tak můžete projekt navrhnout na odstranění z rotace.

Aktuální vizitky[editovat]

Týkají se aktuálního dění – zařazují prioritně na hlavní stranu – mimo rotaci (v závorce datum, kdy byla/je/bude upoutávka nejvíce aktuální):

Současné vizitky (v rotaci)[editovat]

Navrhované upoutávky[editovat]

Pokud chcete, aby byl projekt přidán na hlavní stranu, napište ve 2–5 větách (50–1000 znaků), o čem projekt pojednává, jak pracuje a jaké jsou jeho cíle. Připojte ilustrační fotografii (bez parametrů thumb apod). Inspirovat se můžete na hlavní straně. Přidávejte ve formátu {{Název stránky/Vizitka}} odspodu.

Výroční akce[editovat]

Akce, které se konají pravidelně každý rok:

Archiv (bývalé upoutávky nyní nezařazené do rotace)[editovat]

Technické řešení[editovat]

Principem těchto upoutávek je ukázat i to co se tvoří. Nejlepší projekty nemohou obsáhnout bohatství Wikiverzity. Zároveň jde i o cílenou propagaci projektů, které potřebují nalákat další uživatele. Tím, že se objeví upoutávka na Hlavní straně, mají tyto projekty šanci, že k nim přibudou další uživatelé – Hlavní strana je nejnavštěvovanější a nejčtenější stránkou Wikiverzity. Rotace v tempu, kdy každá vizitka setrvává na hlavní straně celý týden, odpovídá požadavku, aby si návštěvníci projektu stačili skutečně všimnout.

Prohlédnout technické řešení si můžete na stránce Wikiverzita:Hlavní strana/Představujeme. Zobrazí se jen aktuální položka, ale je možné zobrazit zdroj.