Wikiverzita:Koncepce rozvoje pro rok 2010

Z Wikiverzity

Plnění předchozí koncepce na š. r. 2008/2009[editovat]

Vítězný návrh loga od Snorkyho

Následují ve stručnosti body, které byly součástí koncepce pro školní rok 2008/2009:

 • nárůst počtu stránek – počet stránek postupně narůstá (prosinec 2009 máme 1400 stránek); nedaří se ale zvyšovat počet dokončených výukových materiálů a aktivit
 • nárůst počtu uživatelů – nedaří se, počet stálých uživatelů nenarůstá (již existujme 1,5 (2,5) roku)
 • synchronizace systému – na Hlavní straně bylo zprovozněno periodické střídání, v současné době se připravuje extenze memorize (odkaz bude doplněn později); jinak se ale synchronizace nedaří, u Nadace bylo žádáno o grant, který neprošel
 • odborná konference – nekonala se
 • podpora ostatních projektů - funguje kurz Práce na Wikipedii, který se i postupně rozvíjí, dále se připravuje kurz Práce na Wikislovníku; zatím nebyly na Wikiverzitě vyvinuty materiály, které by se mohli přesouvat na jiné projekty (občas nějaké to heslo z PnW)
 • mezinárodní spolupráce wikiverzitní komunity – od Moultonovy kauzy neprobíhá velký mezinárodní dialog, byla schválena barva loga (zůstává modrá), chybí pravidla výzkumu požadované Nadací, české Wikiverzitě chybí „slogan“ a „motto“; ruská Wikiverzita založila Russian Wikiversity Agency, pro mezinárodní spolupráci (zatím se ale neví, jak to bude fungovat)
  • Sandbox Server – přišli jsme o Sandbox Server a jeho vlastník, nemá zájem ho dále udržovat
  • Wikiversity Beta – na Wikiversity Beta vznikla v listopadu 2009 ruská Wikiverzita, jinak se zde nic moc neděje

Koncepce rozvoje pro rok 2010[editovat]

Co je třeba[editovat]

Zde doplňte co je třeba:

 • navyšovat počet stálých uživatelů
  • prezentovat projekt navenek
 • navyšovat počet občasných uživatelů
  • prezentovat projekt navenek
   • prezentace na soukromých školách
   • prezentace v časopise Wikimedium
   • prezentace na Wikikonferenci
   • prezentace na odborných konferencích
   • prezentace na blogu Sdružení
   • prezentace na knižních veletrzích
   • prezentace na Linux Expo
  • dopsat Wikiverzita:Wikiverzita
  • dopsat Nápovědu
  • prezentovat se již hotovými projekty (Sny, Práce na Wikipedii, Projekt: Kvetení rostlin…)
  • udělat několik žádaných výukových kurzů (Angličtina, Španělština, Židovské, Rómské, Vietnamské dějiny) v rámci organizace výuky
  • udělat několik kvízů (ty zatím na jiných WMF projektech chybí) v rámci OER
  • vydávat časopis Wiki-Wiki v přijatelném formátu
 • pracovat na technickém rozvoji projektů
  • zkoušet a zabudovávat nové extenze
   • potřeba společné wiki mimo strukturu WMF pro zkoušení nových extenzí
  • upravovat nové extenze pro potřeby české Wikiverzity
   • potřeba společné wiki mimo strukturu WMF
   • potřeba odborníků na PHP a JavaScript
  • vyvíjet nové extenze pro českou Wikiverzitu
   • potřeba společné wiki mimo strukturu WMF
   • potřeba znát dobře PHP a JavaScript
 • zaplatit doménu sandboxserver.org
 • spolupodílet se na obnovení projektu Sandbox Server
 • uspořádat odbornou konferenci
 • dodělat zajímavé nápovědy k šablonám

Priority podle důležitosti[editovat]

Zde by měli být jednotlivé priority seřazeny podle důležitosti. Pokud tu bude priorita, které se nechce nikdo aktivně ujmout, zamyslete se, jestli je opravdu prioritní. Priority bez zájemců o jejich zpracování budou vyhozeny.