Přeskočit na obsah

Wikiverzita:Archiv/Wiki-Wiki/příprava 5

Z Wikiverzity

První stránka[editovat]

Wiki-Wiki 5

Čtvrtletník pro vzdělávání a šíření informací o projektech Wikimedia
Říjen – Prosinec 2009Tento časopis vznikl na české Wikiverzitě. Přijďte a vytvořte další díl: http://cs.wikiversity.org/wiki/Wiki-Wiki

Diskuse[editovat]

Strana 2[editovat]

O časopise
Časopis Wiki-Wiki je časopis vznikající na české Wikiverzitě v elektronické podobě. Jeho cílem je vzdělávat a nabízet pomůcky pro vzdělávání, nejenom dospělých, ale i mládeže a dětí. Druhým hlavním cílem je informovat o projektech Wikimedia Foundation (Nadace Wikimedia) a vhodným způsobem nabízet jejich obsah. Samotná tvorba časopisu je pak tvorbou studentů, kteří se učí tomu jak tvořit časopis. Proto omluvte případné chyby, které se mohou na následujících stránkách vyskytnout. Předpokládáme, že časopis by měl vycházet jednou za tři měsíce, vše je ale odvislé od dostatku lidí-editorů.

O autorech
Tento časopis je dílem komunity Wikiverzity. Pokud někde časopis citujete můžete použít citaci v takovém tvaru, kdy autorem je Wikiverzita, nebo přispěvatelé Wikiverzity.

O licencích a autorském právu
Text je dostupný pod podmínkami licence GNU Free Documentation License a Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0, obrázky a ikonky pak pod různými licencemi. Pokud byste chtěli časopis šířit mimo oficiální projekty nadace Wikimedia, je třeba se řídit danými licenčními podmínkami.

Diskuse[editovat]

Strana 3[editovat]

Návrh 1[editovat]

Wikiknihy na pokračování

Skript (film) - Povinnosti skriptu, část 3.


Script report[editovat]

Číslování záběrů[editovat]

Číslování záběrů není až tak složité, ale je nutné od počátku držet jednotný systém (stejné číslování používá scénárista, režisér, kameraman i střihač).

1. Scenárista čísluje obrazy v literárním scénáři, čísluje posloupně. Napsal scénář o 120 obrazech. Domnívá se, že je třeba k obrazu 80 dopsat ještě jeden obraz. Aby nemusel přečíslovávat obrazy od 80 výše, rozdělí obraz 80 na obraz 80A a 80B, což se později v číslování odrazí.

2. Kameraman si zatím připravuje TS a protože se nedohodnul se střihačem na jednotném číslování, začne do TS automaticky číslovat obraz 80A následujícně: 80A/1, 80A/2 – tato dvě čísla znamenají dva odlišné záběry.

3. Protože střihačův program pracuje určitým systémem, chce střihač po skriptu, aby se natočený materiál značil systémem, který je odlišný od požadavků kameramana (ještě později problém s vykopírováním konkrétních záběrů), asistenta režie, klapky nebo zakladače.

4. Skript, protože čísluje v systému jiném, je nucen označit záběry jinak, na klapce je jiné číslo, zpětně číslo nesouhlasí s číslem v technickém scénáři a proto se v tom logicky kameraman nemůže vyznat. Vyvstává také problém s tím – co podle technického scénáře bylo natočené a co nebylo. Náhle je skript jedinou osobou, která ví, co bylo natočené, co se má točit a jak to správně označit.

Systém číslování:

Obraz 1, první záběr – master akce (akce natočená v kuse v Celku), první jetí
1 / 1
Obraz 1, první záběr, druhé jetí
1 / 2
Obraz 1, druhý záběr, první jetí
1 / A / 1 (písmeno se píše jako kapitálka)
Obraz 1, třetí záběr, druhé jetí
1 / B / 2

A teď pozor! Dojde-li na číslo obrazu 80A značí se takto:

Obraz 80A, druhý záběr, druhé jetí
80A / A / 2

Písmena X, Y, Z se vyčleňují pro trikové záběry – točí se na ně tzv. plates – podklady pro trikové záběry. K těmto záběrům je nutné také poznamenat všechny důležité informace: Objektiv, Clona, Filtry, Focus, Výška kamery od země. V zásadě se nepoužívají k číslování písmena podobná číslicím (G,I,J,O).

Pokud se jede více záběrů k jedné scéně než je písmen v abecedě, jede se abeceda podruhé...

Obraz 1, dvacátý první záběr, 3 jetí.
1 / B A / 3

K této situaci dochází např. při improvizaci režiséra, když není jasně rozzáběrovaná scéna, či při špatném počasí a změně plánu. Když se dlouhý obraz rozdělí na 2 poloviny, protože technicky ho není možný v kuse natočit apod.

Jistě si dokážete představit zmatek v číslování, pokud je navíc storyboard očíslovaný zcela jinak. Jistě chápete, že v číslování se vyzná jeden člověk – skript.

Technická kontinuita[editovat]

Je třeba sledovat průběh scény natáčené v sériích záběrů (ano, několik sérií několika záběrů – např. 10 sérií – rozuměj 10 sérií záběrů stejných velikostí po 6 jetích) Jsi si jistý, že v 6. sérii scénu herci ještě hrají úplně stejně jako na začátku? S tímto také souvisí master scény. 1. jetí by se mělo odehrávat jako 2. jetí, stejně jako 3. jetí atd. Proč? Vemte si hrdinku sedící v křesle, která se podívá na hodiny, podrbe se na nose a: V prvním jetí sedí s rukama v klíně, podrbe se na nose a ruce dá zpět do klína. V druhém jetí sedí s rukama v klíně, podrbe se na nose a ruce položí na opěrátka. Pak se podívá opět na hodiny a někdo zaklepe. Ustrašená sedí v křesle. Znovu pohled na dveře a zpět na ní. Nezdá se to podstatné? Myslíte si, že si zkrátka režisér vybere ten lepší záběr? Ale co když druhá polovina druhé půlky druhého jetí bude herecky přesnější? Ve výsledku by to asi vypadalo tak, že hrdinka sedí v křesle, sledujeme její tvář, podívá se na hodiny, sledujeme jí v PC, podrbe se na nose, podívá se na hodiny a dá ruce do klína, někdo zaklepe na dveře, sledujeme jí v PC, je vyděšená, strachy rukama svírá opěradla. Pohled na dveře, pohled zpět na ní, sedí v křesle a strachy si žmoulá ruce. Pravda, když je na scéně pět herců, těžko se to sleduje.

Příklad rozporuplné práce:

 • Miroslav Ondříček (slavný to kameraman): A Vy tu jste co?
 • Antonio Deli (skript to v zaučení): Skript.
 • Miroslav Ondříček: Ach, skriptka!
 • Antonio Deli: eh...
 • Miroslav Ondříček: A jak Vám to jde?
 • Antonio Deli: Ale jo...
 • Miroslav Ondříček: Všimnul jste si, že teď v tom jetí udělal pan Dulava jiný pohyb rukou?
 • Antonio Deli: Ne. Ale David říkal (rozuměj David Ondříček, syn Miroslava Ondříčka), že to nemám sledovat, protože teď točí i s nezkušenými herci.
 • Miroslav Ondříček: Ale to jste ŠPATNÁ skriptka. (na slově ŠPATNÁ si dá ve výslovnosti záležet)
 • Antonio Deli: (mlčí a trpně kouká)

Kvalifikace záběrů[editovat]

To jestli je záběr dobrý rozhoduje režisér. Tedy kroužkuje se nebo křížkuje na pokyn režiséra. Někdy se jasně nevysloví. Je si třeba psát jeho reakce do popisu záběru. Desetkrát řekne Výborně, třikrát slušné. Stanovisko kameramana a zvukaře se také případně píše do popisku nebo se zvolí systém dvou koleček a dvou křížků. Pokud zapisujete do skript reportu tyto reakce obzvláště pečlivě, můžete způsobit pochybnosti střihače, který při práci na předchozím filmu spolupracoval s jinou skriptkou, která toto nezapisovala a střihač se pak ptá: komu se to zdá výborné....? Tedy, je dobré věnovat pozornost i poznámkám na konci skript reportu, kde je místo pro tyto informace. Např. V popiscích naleznete zápisky typu: Výborně, slušně, nic moc, nemastný neslaný. Toto jsou výroky pouze režiséra nikoliv mé.

Metráž záběrů, stopáž[editovat]

První čtení scénáře provádí skript se stopkama, odhaduje, jak dlouhý film bude. Zhruba platí pravidlo, jedna strana je jedna minuta. Záleží však na charakteru scénáře a rukopisu režiséra. Scénář se čte nahlas, srozumitelně. Skript si tak udělá první obraz o filmu. Je dobré mít po ruce blok a zapisovat si nápady (např. Pozor – ve filmu hodně prší! Nebo poznámky k nelogičnostem, které vznikají přepisováním x verzí scénáře). Během natáčení skript měří délku scény během zkoušky – pro představu, kolik materiálu se protočí, jakou je třeba založit roli. Později skript stopuje každé jetí záběru (od pokynu kamera jede/rolling do stop) a přepočítává vteřiny na metry. 1“ je 0,45 metru filmu. Praktické je vytvořit si tabulku na 4 minuty po vteřině. Usnadní to mnoho práce. Přepočet slouží střihačovi, aby věděl s kolika metry filmu má teď do činění. Někdy se stane, že záběr zůstane nezměřený (error digitálních stopek, selhání lidského faktoru)

Objektiv, clona, filtry[editovat]

Nemá cenu vypisovat všechny velikosti objektivu, všechny clony a filtry. V každém případě je třeba zapsat vždy všechno! Pokud nevíš, zeptej se. Za zeptaní nic nedáš, maximálně tě sepsnou, že se ptáš.

Cam rolls, druh materiálu[editovat]

Role se značí vzestupně např. A1, A2, A3. Písmeno A, B či C označuje kameru. Na tři kamery se v Čechách točí jen výjmečně technicky náročné a drahé záběry. Zapisuje se také druh zakládaného materiálu a to vždy! Pokud se tak nedělá, vznikne v poznámkách mezera, kde potom není jasné, jesti už byl založený nový materiál či se stále jelo na předchozí druh. A protože nikdo není neomylný i zakladač může přijít za skriptem a požádat ho o zpětně doplnění.

Druhy materiálu např. F-125, F-250, F-500, F-64D, F-250D, T-500 (pro více informací hledej na stránkách výrobců film. materiálu)

Záznam o počasí[editovat]

Změna počasí, změna světelnosti se zapisuje pro střihače.


Celou verzi knihy Skript (film) si můžete přečíst na adrese http://cs.wikibooks.org/wiki/Skript_(film).

Diskuse[editovat]

Strana 4[editovat]

Michael Snow a Jimmy Wales napsali dopis uživatelům projektů Wikimedia

Michael Snow, předseda nadace Wikimedia a Jimmy Wales, zakladatel Wikipedie a nadace Wikimedia, napsali uživatelům projektů Wikimedia dopis, ve kterém je vyzývají ke spolupráci při směřování cesty nadace do budoucnosti. V úvodu vyzdvihují úspěchy, kterých Wikipedie (a nadace Wikimedia) za deset let své existence dosáhla, avšak připomíná, že k vizi "světa, ve kterém má každý člověk možnost svobodně sdílet veškeré lidské poznání".

Nadace Wikimedia zahájila jednoletý proces vývoje strategického plánu pro další směřování projektů nadace Wikimedia a snaží se najít odpovědi, zejména, na tyto otázky:

 • Kde se v současnosti nadace Wikimedia nachází?
 • Čím chceme být za pět let?
 • Jak k tomu můžeme dospět?

Každý, kdo má zájem se zapojit do této činnosti může využít nově vzniklou "wiki o strategii" (http://strategy.wikimedia.org/) a zapojit se do operační skupiny, jako odborník se zapsat do databáze odborníků, zveřejnit vlastní návrh na "wiki o strategii" nebo na sociálníc sítích (Facebook, Twiter, apod.), může "poskytnout prostor pro diskuzi a výsledek diskuze zapsat na wiki o strategii," nebo poskytnout zpětnou vazbu prostřednictvím emailu.

Citováno z a více informací na: http://volunteer.wikimedia.org/

Strana 5[editovat]

Texty z Wikizdrojů - Otakar Theer: Háje, kde se tančí

Do našich hájů, v nichž sídlilo ticho,
zapadly rytmy neznámých tanců.
Bylo to na jaře, a v květech spaly vůně.
Kolik nových lásek zazpívalo v srdcích?
Dovedli jsme chápat slova mladé země?
Byla naše čela klidná jako duha?

Začali jsme tance s mladými rusovláskami,
a sbory nových lásek zazpívaly v srdcích,
a my rozuměli pohledu slunce i země.
Stali jsme se moudrými, ačkoli jsme mladí,
a naučili se neopovrhovat rozkošemi;
zapomněli jsme vzpomínat a poznali slávu políbení,
a když jsme tesknili, byl smutek náš krásný a jasný.

Zdroj: http://cs.wikisource.org/wiki/Háje,_kde_se_tančí

Diskuse[editovat]

Strana 6[editovat]

Návrh 1[editovat]

Z projektů Wikimedia

Wikimedia Foundation Inc. je nadace, která spravuje projekty Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikizdroje, Wikimedia Commons, Wikizprávy a Wikiverzita. Byla založena 20. června 2003 Jimem Walesem jako nezisková organizace podle zákonů státu Florida (USA).

Článek čísla
Esperantská vlajka

Mezinárodní kongres esperantské mládeže (v esperantu Internacia Junulara Kongreso, zkratkou IJK) je největší každoroční setkání mladých esperantistů na světě. Účastníci pocházejí ze všech částí světa, přijíždějí na týden a jejich počet obvykle dosahuje přibližně 300, ačkoliv některé ročníky zaznamenaly více než 1000 účastníků. Každý rok se kongres pořádá v jiné zemi a prostřednictvím svých zemských sekcí jej organizuje Světová esperantská mládežnická organizace (známá pod zkratkou TEJO), mládežnická sekce Světového esperantského svazu (UEA). Stejně jako kongres mládeže se i jím pořádaný Světový esperantský kongres koná každé léto, obvykle v navazujícím týdnu, ovšem zřídka v téže zemi.

V roce 2006 se Mezinárodní kongres esperantské mládeže konal v Sarajevu v Bosně a Hercegovině, v roce 2007 se konal ve vietnamském Hanoji a v roce 2008 v maďarském Szombathely. 65. Mezinárodní kongres esperantské mládeže se konal od 18. do 25. července 2009 v Liberci. Jeho organizaci zajistila Česká esperantská mládež společně se zemskými sekcemi TEJO z Německa a Polska.

Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezinárodní_kongres_esperantské_mládeže

Ludvík Lazar Zamenhof

Esperanto je nejrozšířenějším mezinárodním plánovým jazykem. Název je odvozen ze pseudonymu, pod nímž roku 1887 židovský lékař Ludvík Lazar Zamenhof základy této řeči publikoval. Záměrem tvůrce bylo vytvořit snadno naučitelný neutrální jazyk, vhodný pro použití v mezinárodní komunikaci; jeho cílem však nebylo nahradit ostatní národní řeči.

Ačkoliv žádná země nepřijala esperanto jako úřední jazyk, je používáno komunitou o odhadovaném počtu 100 000 až 2 000 000 mluvčích, z čehož asi tisícovku tvoří mluvčí rodilí. Dosáhlo také některých mezinárodních uznání, jako jsou dvě rezoluce UNESCO či podpora známých osobností veřejného života. V současnosti je esperanto využíváno pro účely cestování, dopisování, mezinárodních setkání a kulturních výměn, kongresů, vědeckých diskuzí, původní i překladové literatury, divadla a kina, hudby, tištěného i internetového zpravodajství, rozhlasového a televizního vysílání.

Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Esperanto

Víte, že...

…od roku 2008 jsou součástí světového dědictví UNESCO vybrané karpatské kostely?

…letadlová loď Rjúdžó byla japonským pokusem, jak obejít ustanovení washingtonské námořní konference?

…mitochondrie, malé struktury, které má člověk v každé své buňce, se ve skutečnosti vyvinuly z bakterií?

…Neil Armstrong sestoupil jako první člověk na měsíční povrch až 6,5 hodiny po přistání lunárního modulu mise Apollo 11?

Cizí vady máme před očima, vlastní za zády.
Lucius Annaeus Seneca
Lucius Annaeus Seneca
majordomus (substantivum, maskulinum animatum; [majɔrdɔːmʊs])
 1. první dvorský nebo státní hodnostář ve Franské říši
 2. správce velké domácnosti
Obrázek čísla

Radnice ve Štýrském Hradci, hlavním městě rakouské spolkové země Štýrsko

Diskuse[editovat]