Wikiverzita:Archiv/Wiki-Wiki/7

Z Wikiverzity
číslo 6 <<< číslo 7 >>> číslo 8

Wiki-Wiki 7

Občasník pro vzdělávání a šíření informací o projektech Wikimedia
Duben – Červen 2010


Tento časopis vznikl na české Wikiverzitě. Přijďte a vytvořte další díl: http://cs.wikiversity.org/wiki/Wiki-Wiki

O časopise
Časopis Wiki-Wiki je časopis vznikající na české Wikiverzitě v elektronické podobě. Jeho cílem je vzdělávat a nabízet pomůcky pro vzdělávání, nejenom dospělých, ale i mládeže a dětí. Druhým hlavním cílem je informovat o projektech Wikimedia Foundation (Nadace Wikimedia) a vhodným způsobem nabízet jejich obsah. Samotná tvorba časopisu je pak tvorbou studentů, kteří se učí tomu jak tvořit časopis. Proto omluvte případné chyby, které se mohou na následujících stránkách vyskytnout. Předpokládáme, že časopis by měl vycházet jednou za tři měsíce, vše je ale odvislé od dostatku lidí-editorů.

O autorech
Tento časopis je dílem komunity Wikiverzity. Pokud někde časopis citujete můžete použít citaci v takovém tvaru, kdy autorem je Wikiverzita, nebo přispěvatelé Wikiverzity.

O licencích a autorském právu
Text je dostupný pod podmínkami licence GNU Free Documentation License a Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0, obrázky a ikonky pak pod různými licencemi. Pokud byste chtěli časopis šířit mimo oficiální projekty nadace Wikimedia, je třeba se řídit danými licenčními podmínkami.

Wiki-Wiki má svou skupinu na Facebooku. Najdete ji na adrese http://www.facebook.com/group.php?gid=180607615154

Wikiknihy na pokračování

Skript (film) - Skript a štáb


Skript a štáb[editovat]

Director[editovat]

Skript má nejblíže k režisérovi. Zapisuje jeho myšlenky, věcné i scestné poznámky, hodnocení natočených záběrů. První a poslední osobou, když se skript vyjadřuje k hercům, je režisér. Skript neúkoluje herce! Narušil by jejich křehkou práci.

Příklad špatné práce:

 • Režisér: Prosím tě, pusť nám záběr Křemílek.
 • Skript: Cože? Moment, musím to najít.

(Vždy si psát scestné poznámky režiséra, jeho scestné označení záběru jako Křemílka – je to poznávací znak tohoto záběru. Už vždy ho bude označovat jako Křemílka, i když se jedná o záběr 79A/A/7.

Line producer[editovat]

Výkonný producent je člověk, který pověřuje skript kontrolou natáčecího plánu, zda něco nechybí apod.

Příklad špatné práce:

 • Výkonný producent: Zjisti mi, zda něco nechybí v novém natáčecím plánu.
 • Skript: Všechno, co tam je se ještě netočilo.
 • Výkonný producent: Říkal jsem, že chci vědět, co tam chybi!

(Skript pátrá po pravém smyslu otázky – tedy je nutné zjistit, zda všechno, co je v natáčecím plánu se skutečně má točit a pak projít celý scénář, zda něco nechybí.)

Script writer[editovat]

Pokud má skript příležitost, může se ptát autora scénáře na logiku příběhu. Pohovor scenáristy a skriptu je důležitý v momentě, že skript nastoupí na film ne v období příprav, ale až na natáčení, kdy scénář prodělal změny. Např. vyškrtnutí některých obrazů.

Production manager[editovat]

Skript na požádání zapisuje čas první klapky dne a také wrap. Předává produkci podle dohody script reporty – nejčastěji 2x týdně.

Unit manager[editovat]

Skript podává ústně zprávu o průběhu natáčení, pohybu osob – kde kdo je a kam odešel. V případě jakéhokoliv problému se skript obrací na produkci. Skript problémy netaji, ale odhaluje – dává tím možnost včasného řešení. Skript nezatlouká.

Art director[editovat]

Pokud si skript není jistý, co přesně je reálné prostředí a co je úprava scény. (např. dopravní značky, kolečko opřené o dům apod.), zeptá se výtvarníka.

1st assistant director, 2nd assistant director[editovat]

Otázky ohledně pohybu herců a komparzu v záběru si skript nechává až těsně před natáčení. V průběhu zkoušky se leccos na scéně mění. Skript se obrací na 1. asistenta režie s dotazy, kterými neobtěžuje režiséra. Tzn. Změnilo se něco? Točí se podle dispozic nebo je nějaká změna? Vyškrtla se tahle scéna?

Příklad špatné práce:

 • Asistent režie: Proč jsi pojmenoval ten záběr, proboha, 42B/1, když je to v techničáku 43/3.
 • Skript: Protože záběry čísluju podle střihače.
 • Asistent režie: Co to je za blbost? Jak se pak pozná, jaký záběr se má vykopírovat?
 • Skript: Kameraman za mnou přijde a zeptá se. Vyhledám, oznámím.

(Na začátku se je třeba dohodnout na jednotném systému se všemi.)

Director of photography[editovat]

Kameraman je osoba, ke které má skript také blízko, ale jinak než k režisérovi. Je to poměrně odlišný a specifický vztah. Dost možná se to liší případ od případu. Na kameramana se skript zásadně neobrací s dotazy o cloně, objektivu, filmové roli apod. Stejně jako se na něj neobrací s dotazy, na které odpověď skript najde v cinematographic breakdowns. Kameraman se na skript obrací většinou kvůli filmové ose – ptá se, kam v předcházejícím záběru vyšel hlavní hrdina. (předcházející záběr se mohl točit před měsícem či dvěma) Na skript se také obrátí v době přetáček – chce vědět, jak se záběr předtím točil. (druh materiálu, clona, objektiv, pohyb kamery apod.)

Příklad špatné práce:

 • Kameraman: Prosím tě, jaký je tam objektiv?
 • Skript: Zoom.
 • Kameraman: Já vím, že je tam Zoom. Ale jaký?
 • Skript: 46/230.
 • Kameraman: Ježíšmarjá! Ale na co ho mají nastavený?
 • Skript: Mně říkali, že to mám sledovat jen u protipohledů.

Camera operator[editovat]

Švenkra se skript nikdy neptá na clonu, objektiv, filmovou roli. Může se ho zeptat na velikost záběru, co všechno (kam až) vidí scénu. Ale to jen v případě, že skript nemá k dispozici monitor.

Focus puller[editovat]

Ostřiče se skript ptá na vzdálenost objektu od objektivu, výšku kamery od země. (Ne vždy, jen když je třeba – trikový záběr, kameraman potřebuje protipohled se stejnou hloubkou ostrosti apod.)

Loader[editovat]

Zakladače se skript ptá (pokud není schopen v dané situaci informace vyhledat – např. točí se na low loaderu, skript sedí na autě) na objektiv, clonu, cam roll, druh materiálu. Skript mu sděluje číslo záběru.

Příklad špatné práce:

 • Zakladač: Můžeš mi vypsat všechny role a na jaký druh materiálu se točilo?
 • Skript: Jasně.
 • Zakladač: Vždyť ti toho tam spousta chybí!
 • Skript: Já ti to musím vysvětlit, jak to funguje.
 • (Schopnost vyjadřovat se přesně – jak v mluvené, tak v psané formě)

Video assistant[editovat]

Videooperátor tiskne pro skript videoprinty, pokud neoperuje s watchmanem. Skript si vybere vhodný moment ze záběru nebo po natáčecím dni dá seznam záběru s vypsanými momenty a další den se to ve vhodných chvílích vyprintuje. Pokud pracuje videooperátor s watchmanem, musí nejprve natočený materiál naloadovat do počítače. Videooperátorovi skript sděluje číslo záběru.

Costume designer, wardrobe mistress, wardrobe assistant[editovat]

Kostymérky si obvykle vedou kostýmní deník, fotí si všechny herce v kostýmech k jednotlivým scénám. Také si píšou do svého kostýmního scénáře různé detaily. Ale i tak si skript vede poznámky ke kostýmům. Alespoň to, co má kdo na sobě, kolik knoflíků měl zapnutých, kde byl umazaný, pomačkaný atd... Kostymérky totiž nemusí být vždy na place a pak situaci řeší skript. S kostymérkami je skript v celodenním kontaktu. Sděluje jim, co se bude točit, k jakým změnám dojde apod.

Editor, editor assistant[editovat]

Dvakrát do týdne skript odevzdává skript report, který obsahuje všechny předepsané informace: číslo záběru, velikost záběru, popis situace, velikost objektivu (pokud zoom, tak velikost zoomu), clonu, filtry, poznámu o změně počasí – během záběru vysvitlo slunce apod.)

Gaffer[editovat]

Skript poznamenává zasvětlení scény, pokud je složitá. Nicméně to již bývá rozepsáno v cinematographic breakdowns.

Make up[editovat]

Make up si hlídá druh účesu, líčení v dané scéně. Ale pozor – nehlídá již zda hlavní hrdinka měla vlasy za uchem nebo spadlé v čele. V každé případě si je dobré vést poznámky i k líčení (kde byla pěšinka ve vlasech, kde jizva na tváři apod.)

Sound mixer[editovat]

Skript sděluje zvukovému mistru číslo záběru. Poznamenává také sdělení a dění ve zvuku. (např. zaštěkal pes... režisér přestože se jede se zvukem instruuje herce, záběr se jede MOS apod.) Skript upozorňuje zvukového mistra na to, co se bude odehrávat v záběru, pokud se domnívá, že by mohl být vidět zvukový port (např. port je pod kabátem na zádech, točí se přes záda hlavního hrdiny apod.)

Boom operator[editovat]

Obvykle zvukový mistr instruuje mikrofonistu jak daleko může být s mikrofonem od herce, ale může zapomenout. Skript také sleduje na monitoru.

Photographer[editovat]

Fotograf se obvykle vyskytuje v blízkosti kamery, aby během zkoušek fotil fotosky. Může se skriptu zeptat, co se má odehrávat v daném záběru a co je podstatné, popřípadě jaký objektiv je na kameře, clona apod.

Props assistant, propman set[editovat]

Rekvizitáři si obvykle hlídají svou práci. Ale je to tak jako u masek a kostýmů. Není jejich povinností hlídat jak se rekvizitami hraje, kam se přemístily během záběru apod. Skript sleduje hrací rekvizity. Scénu si buď zakreslí a nebo nafotí v situaci před a po.


Celou verzi knihy Skript (film) si můžete přečíst na adrese http://cs.wikibooks.org/wiki/Skript_(film).


Texty z Wikizdrojů - Karel Václav Rais: Mému lesu „Zhoří“

Starý lese, dobrý druhu,
věrný příteli,
bývali jsme každým jarem
spolu veseli!

Teď tvůj starý, dobrý známý
v dáli vzpomíná,
že zas ve tvých síních tmavých
jaro začíná.

Že již vesna na větvice
lístky vykládá,
zpěváků že k tobě táhne
celá armáda.

Chodíval jsem každým jarem
k dovádivým hrám,
jenom letos v mlžné dálce
toužím — vzpomínám…

Vím, že v mechu při muzice
srnky skotačí,
ale mně je v samotě
nějak ku pláči.

Vím, že se již rozproudilo
jarní veselí…
vzpomínáš-li také na mne,
lese — příteli?!

Zdroj: http://cs.wikisource.org/wiki/Doma/Mému_lesu_„Zhoří“


Článek čísla
Škoda Fabia II. generace (2007.-2010.)

Škoda Fabia je malý osobní automobil, vyráběný společností Škoda Auto. Byl oficiálně představen na 58. autosalonu ve Frankfurtu 14. září 1999 s karoserií pětidvéřového hatchbacku (dvouprostorová karoserie s výklopnou zadní částí a splývající zádí). Byl představen jako nástupce modelu Škoda Felicia, ale rok a půl se oba vozy vyráběly souběžně. Necelý rok po hatchbacku byla představena Fabia s karoserií Combi a paletu karoserií v roce 2001 uzavřela karoserie sedan. Na konci roku 2006 byla představena druhá generace s karoserií hatchback, combi bylo představeno o půl roku později. S karoserií sedan už se v druhé generaci nepočítá. Vozy jsou vyráběny v Mladé Boleslavi. V dubnu roku 2007 byl vyroben dvoumiliontý vůz Škoda Fabia.

Prodej byl na českém trhu zahájen 4. prosince 1999 s cenou od 249 000 Kč za vůz s motorem o objemu 1,0 litru o výkonu 37 kW. V roce 2000 prošla Fabia crash testem EuroNCAP s výsledkem čtyř hvězdiček za ochranu dospělé posádky. Karoserie Combi byla představena na podzim roku 2000. V roce 2001 na ženevském autosalonu varianta sedan. 8. dubna 2004 opustila výrobní linku miliontá Fabia a v létě, téhož roku se začala prodávat také sportovní varianta RS. 9. srpna 2004 prošla první generace faceliftem (modernizací), dostala nový přední nárazník s kulatými mlhovkami a na zadních lampách se objevilo škodovácké C, na zadních sedadlech přibyla třetí opěrka hlavy, nový volant z druhé generace Octavie, nové potahové látky a jiné drobnosti. Výroba první generace hatchbacku byla ukončena 13. dubna 2007, výroba ostatních karosářských verzí ještě nějakou dobu probíhala souběžně.

Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Škoda_Fabia

Víte, že...

... Staroměstský orloj odměřuje čas již 600 let?

... konstantinopolské hradby byly dlouhé přibližně 20 kilometrů?

... během největší rvačky v dějinách hokeje se hráči nepřestali prát, ani když pořadatelé v aréně zhasli světla?

... se ledňáček říční může při lovu ryb potopit až 1 m pod vodní hladinu?

... slovinský parlament měl v minulosti jedenáct let pět komor?

... prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel je vystudovaný zubař?