Přeskočit na obsah

Wikiverzita:Archiv/Wiki-Wiki/4

Z Wikiverzity
číslo 3 <<< číslo 4 >>> číslo 5

Wiki-Wiki 4

Občasník pro vzdělávání a šíření informací o projektech Wikimedia


Tento časopis vznikl na české Wikiverzitě. Přijďte a vytvořte další díl: http://cs.wikiversity.org/wiki/Wiki-Wiki

O časopise
Časopis Wiki-Wiki je časopis vznikající na české Wikiverzitě v elektronické podobě. Jeho cílem je vzdělávat a nabízet pomůcky pro vzdělávání, nejenom dospělých, ale i mládeže a dětí. Druhým hlavním cílem je informovat o projektech Wikimedia Foundation (Nadace Wikimedia) a vhodným způsobem nabízet jejich obsah. Samotná tvorba časopisu je pak tvorbou studentů, kteří se učí tomu jak tvořit časopis. Proto omluvte případné chyby, které se mohou na následujících stránkách vyskytnout. Předpokládáme, že časopis by měl vycházet jednou za tři měsíce, vše je ale odvislé od dostatku lidí-editorů.

O autorech
Tento časopis je dílem komunity Wikiverzity. Pokud někde časopis citujete můžete použít citaci v takovém tvaru, kdy autorem je Wikiverzita, nebo přispěvatelé Wikiverzity.

O licencích a autorském právu
Text je dostupný pod podmínkami licence GNU Free Documentation License, obrázky a ikonky pak pod různými licencemi. Pokud byste chtěli časopis šířit mimo oficiální projekty nadace Wikimedia, je třeba se řídit danými licenčními podmínkami.


Wikiknihy na pokračování

Skript (film) - Povinnosti skriptu, část 2.


Povinnosti skriptu[editovat]

Script report[editovat]

  • Skript report se stránkuje. Jedná se o jednotlivé strany, které se snadno pomíchají a posloupnost stran není nikdy jasná. Tedy, co první skript udělá, očísluje si stranu.
  • Na co se nejsnáz zapomíná je zapsání první klapky dne a poslední klapky dne. Pracovní filmařský den je 12 hodin. Tedy vidíme, že přesčas je půl hodiny.
  • Strana scénáře se vypisuje pro střihače, aby nemusel ve střižně ztrácet čas tím, že hledá, kam jaký dílek filmu patří. Čísluje se natáčecí den, protože je dobré vědět, kdy se co točilo. Skript často později zpětně dohledává informace pro ostatní.
  • Do data je dobré si zapsat také den slovy. Nikdo si nepamatuje, kolikátého bylo. Každý se raději zeptá: “Co se točilo minulou středu?“
  • Číslo role a druh materiálu je lepší zapsat jinou barvou než je vyplněný formulář, ale ne červenou apod., protože se skript reporty často faxují (z placu do kanceláře, z kanceláře do střižny).
  • Do poznámek v reportu se také píše FPS (frames per second), druhy použitých filtrů (např. NDO9, POLA atd.), počasí během natáčení.

Číslování záběrů[editovat]

Číslování záběrů není až tak složité, ale je nutné od počátku držet jednotný systém (stejné číslování používá scénárista, režisér, kameraman i střihač).

1. Scenárista čísluje obrazy v literárním scénáři, čísluje posloupně. Napsal scénář o 120 obrazech. Domnívá se, že je třeba k obrazu 80 dopsat ještě jeden obraz. Aby nemusel přečíslovávat obrazy od 80 výše, rozdělí obraz 80 na obraz 80A a 80B, což se později v číslování odrazí.

2. Kameraman si zatím připravuje TS a protože se nedohodnul se střihačem na jednotném číslování, začne do TS automaticky číslovat obraz 80A následujícně: 80A/1, 80A/2 – tato dvě čísla znamenají dva odlišné záběry.

3. Protože střihačův program pracuje určitým systémem, chce střihač po skriptu, aby se natočený materiál značil systémem, který je odlišný od požadavků kameramana (ještě později problém s vykopírováním konkrétních záběrů), asistenta režie, klapky nebo zakladače.

4. Skript, protože čísluje v systému jiném, je nucen označit záběry jinak, na klapce je jiné číslo, zpětně číslo nesouhlasí s číslem v technickém scénáři a proto se v tom logicky kameraman nemůže vyznat. Vyvstává také problém s tím – co podle technického scénáře bylo natočené a co nebylo. Náhle je skript jedinou osobou, která ví, co bylo natočené, co se má točit a jak to správně označit.

Systém číslování:

Obraz 1, první záběr – master akce (akce natočená v kuse v Celku), první jetí
1 / 1
Obraz 1, první záběr, druhé jetí
1 / 2
Obraz 1, druhý záběr, první jetí
1 / A / 1 (písmeno se píše jako kapitálka)
Obraz 1, třetí záběr, druhé jetí
1 / B / 2

A teď pozor! Dojde-li na číslo obrazu 80A značí se takto:

Obraz 80A, druhý záběr, druhé jetí
80A / A / 2

Písmena X, Y, Z se vyčleňují pro trikové záběry – točí se na ně tzv. plates – podklady pro trikové záběry. K těmto záběrům je nutné také poznamenat všechny důležité informace: Objektiv, Clona, Filtry, Focus, Výška kamery od země. V zásadě se nepoužívají k číslování písmena podobná číslicím (G,I,J,O).

Pokud se jede více záběrů k jedné scéně než je písmen v abecedě, jede se abeceda podruhé...

Obraz 1, dvacátý první záběr, 3 jetí.
1 / B A / 3

K této situaci dochází např. při improvizaci režiséra, když není jasně rozzáběrovaná scéna, či při špatném počasí a změně plánu. Když se dlouhý obraz rozdělí na 2 poloviny, protože technicky ho není možný v kuse natočit apod.

Jistě si dokážete představit zmatek v číslování, pokud je navíc storyboard očíslovaný zcela jinak. Jistě chápete, že v číslování se vyzná jeden člověk – skript.


Celou verzi knihy Skript (film) si můžete přečíst na adrese http://cs.wikibooks.org/wiki/Skript_(film).


Komunita schválila změnu licence

Nadace Wikimedia (WMF) navrhla změnu licence pro všechny její wikiprojekty (Wikipedie, Wikislovník, ...) tak, aby k současné licenci GNU Free Documentation License zahrnovala i Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci (CC-BY-SA). Účelem této změny je přispět k dosažení cílů WMF vylepšením kompatibility a dostupnosti svobodného obsahu. Další podrobnosti a motivace k této změně je možno nalézt v návrhu změny licencování (http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update/cs) a příslušném FAQ (http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update/Questions_and_Answers/cs).

Ke zjištění, do jaké míry komunita tuto změnu podporuje, probíhalo mezi 12. dubnem a 3. květnem na všech projektech Wikimedia hlasování. Hlasování spravovali dobrovolníci v komisi pro změnu licence a běželo na serverech řízených nezávislou neziskovou organizací SPI (http://www.spi-inc.org/).

Výsledky průzkumu ke změně licencování
„Ano, souhlasím s touto změnou.“ 13 242 75,8 %
„Ne, jsem proti této změně.“ 1 829 10,5 %
„Na tuto změnu nemám názor.“ 2 391 13,7 %
Celkem odevzdaných potvrzených hlasů 17 462

V souladu s předchozí dohodou komise pro změnu licencování sdělila tyto výsledky Správní radě několik dní před jejich zveřejněním. Rada zodpovídá za konečné schválení jakékoli případné změny licencování.


Texty z Wikizdrojů – Rudolf Pokorný: Uhlíři

Šerým hvozdem mezi buky
zabloudil jsem k milíři.
Dobývali právě uhlí
učernění uhlíři.

Soumrak padá mezi stromy.
Víc a více do tmava
ve spolku s ním od milíře
kmitá záře krvavá.

Rudé jiskry vzhůru prší
černým mužům nad hlavy.
Sedí v kole, vítají mě
radostnými pozdravy.

Zemčata si pekou v uhlí,
vody kolem do vůle —
pozvou-li mě černí muži,
hoj, to bude tabule!

Věru, jak jsou pohostinní!
Nikdy s takym humorem
—jako tu — jsem zavděk nevzal
upečeným bramborem!

Nabrali mně také vody,
bez cejchu, tak od oka —
víno mi tak nechutnalo,
jak ta voda z potoka!

Ustlali mně na mech k sobě
při chladnoucím milíři —
nikdy jsem tak dobře nespal,
jako mezi uhlíři:

Zdálo se mně, že jim uhlí
změnilo se v rubíny —
nikdy jsem tak sladce nesnil,
jak v tom kruhu chudiny!...

Zdroj: http://cs.wikisource.org/wiki/Uhlíři


Z projektů Wikimedia

Wikimedia Foundation Inc. je nadace, která spravuje projekty Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikizprávy a Wikiverzita. Byla založena 20. června 2003 Jimem Walesem jako nezisková organizace podle zákonů státu Florida (USA).

Článek čísla
Velký státní znak České republiky

Česká republika používá již od roku 1990 dva státní znaky, jimiž jsou malý státní znak a velký státní znak. Jejich současná podoba, jakož i způsoby užití jsou stanoveny ústavním zákonem číslo 3/1993 Sb. přijatým 17. prosince 1992. Velký státní znak i malý státní znak patří mezi státní symboly České republiky.

Velký státní znak tvoří čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli je historický znak Čech - stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou na červeném poli. Ve druhém poli se nachází znak Moravy – orlice stříbrno-červeně šachovaná se zlatou zbrojí a korunou na modrém poli. Ve třetím poli je znak Slezska – černá orlice se stříbrným půlměsícem ukončeným trojlístky, se zlatou korunou a červenou zbrojí na zlatém podkladu. Velký státní znak reprezentuje spojení všech historických zemí státu. Autorem je heraldik Jiří Louda. Velký státní znak slouží k vnější reprezentaci státu a k označení budov, ve kterých sídlí orgány státní správy, státní úřady a pod. Jeho originál je v tuto chvíli (r. 2008) ztracen.

Malý státní znak České republiky

Malý státní znak je tvořen červeným polem, na kterém je umístěn historický znak Čech: stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Byl užíván Přemyslovci již v 13. století, státním znakem od roku 1990 nejprve jako znak České republiky v rámci ČSFR. Dnes je používán na místech, kde dochází k rozhodnutí ze státní moci. Např. na razítkách a pečetidlech úřadů státní správy a samosprávy nebo na cedulích označujících památné stromy. Malý státní znak se také používá k označení sídel orgánů, které byly pověřeny výkonem státní moci - soudy, exekutoři, hygienické stanice a pod.

Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Státní_znak_České_republiky

Víte, že...

…první systém přenosu obrazu po drátě, telefotografie, byl vynalezen již roku 1913?

…vlivem zplodin z hořících ropných vrtů během války v Perském zálivu poklesla teplota v Kuvajtu o 10 °C, což je efekt popsaný v teorii nukleární zimy?

…hadi mohou mít až 400 obratlů?

…ze slovanských jazyků používají člen jen bulharština a makedonština?

…ulity plžů z čeledi okružákovitých jsou ve skutečnosti levotočivé a že tito živočichové dýchají pomocí hemoglobinu?

…japonský lehký křižník Júbari byl experimentální konstrukcí, která posloužila jako vzor pro japonské těžké křižníky?

…první pasivní dům v České republice byl postaven v roce 2004?

…jediným dodnes dochovaným divem ze známého seznamu sedmi divů světa jsou egyptské pyramidy?

Člověk, který získá vědomosti, aniž by je používal, je člověk, který oře, aniž by zasel.
Saadi
blesk (substantivum, maskulinum inanimatum; [ˈblɛsk])
  1. elektrický výboj vznikající při bouřce
  2. intenzivní světlo doprovázející blesk
  3. zařízení fotoaparátu
Obrázek čísla

Dívka z Gambie