Wikiverzita:Archiv/Wiki-Wiki/1

Z Wikiverzity
číslo 1 >>> číslo 2

Wiki-Wiki 1

Občasník pro vzdělávání a šíření informací o projektech Wikimedia


duben 2008 – leden 2009


Tento časopis vznikl na české Wikiverzitě. Přijďte a vytvořte další díl: http://beta.wikiversity.org/wiki/Wiki-WikiO časopise
Časopis Wiki-Wiki je časopis vznikající na české Wikiverzitě (toto času v inkubaci na Wikiversity Beta: http://beta.wikiversity.org/wiki/Wikiverzita) nejprve v elektronické podobě. Jeho cílem je vzdělávat a nabízet pomůcky pro vzdělávání, nejenom dospělých, ale i mládeže a dětí. Druhým hlavním cílem je informovat o projektech Wikimedia Foundation (hlavně v českém jazyce) a vhodným způsobem nabízet jejich obsah. Samotná tvorba časopisu je pak tvorbou studentů, kteří se učí tomu jak tvořit časopis. Proto omluvte případné chyby, které se mohou na následujících stránkách vyskytnout. Předpokládáme, že časopis by měl vycházet jednou za měsíc, vše je ale odvislé od dostatku lidí-editorů.

O autorech
Tento časopis je dílem komunity Wikiverzity. Pokud někde časopis citujete můžete použít citaci v takovém tvaru, kdy autorem je Wikiverzita, nebo přispěvatelé Wikiverzity.

O licencích a autorském právu
Text je dostupný pod podmínkami licence GNU Free Documentation License obrázky a ikonky pak pod různými licencemi. Pokud byste chtěli časopis šířit mimo oficiální projekty Wikimedia Foundation je třeba se řídit licenčními podmínkami.


O projektech Wikimedia

Wikimedia Foundation Inc. je nadace, která spravuje projekty Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikizdroje, Wikimedia Commons, Wikizprávy a Wikiverzita. Byla založena 20. června 2003 Jimmy Walesem jako nezisková organizace podle zákonů státu Florida (USA).

Wikipedie

Wikipedie (anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipedia) je mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných encyklopedických informací. Wikipedie existuje ve více než 250 jazykových verzích různého rozsahu, z nichž zhruba třetina je spíše symbolická.

Wikipedie je jedním z projektů Nadace Wikimedia, s nimiž je vzájemně provázána. Ke koordinaci projektů slouží projekt Meta-Wiki.

Wikipedie funguje na principu tzv. wiki, což znamená, že nový článek může vložit a libovolný článek může změnit (ať už pouze opravit překlep, zkorigovat věcnou chybu, článek výrazně rozšířit nebo zcela přepsat) takřka kdokoli s přístupem na web. Tato otevřenost ovšem s sebou nese také riziko nepřesností či vandalismu. Jedním ze základních pravidel prosazovaných uživateli je tzv. nezaujatý úhel pohledu – články musí nezaujatě prezentovat všechny podstatné názory na příslušné téma, aniž by některý vydávaly za jedinou objektivní pravdu. Požadavek na ověřitelnost údajů v článcích je uplatňován zejména u kontroverzních údajů a témat.

http://cs.wikipedia.org/

Wikizdroje

Wikizdroje je jeden z wiki projektů nadace Wikimedia, který se zabývá uchováváním volně dostupných (volných či pod svobodnou licencí) dokumentů, jak primárních zdrojů v libovolném jazyce, tak i jejich překladů. Projekt se původně měl nazývat Sourceberg (slovní hříčka: odkazuje na projekt Gutenberg, ale také anglicky source = zdroj, iceberg = ledovec), ale 6. prosince 2003 byl podle výsledků hlasování pojmenován Wikisource.

http://cs.wikisource.org/

Wikiknihy

Wikiknihy (anglicky Wikibooks) je sesterský projekt Wikipedie, obsahující volně šiřitelné učebnice všeho druhu, manuály a podobné texty. Projekt byl založen 10. července 2003, původně v angličtině. Česká verze vznikla v druhé polovině roku 2004.

http://cs.wikibooks.org/

Wikiverzita

Wikiverzita (anglicky Wikiversity) je projekt nadace Wikimedia Foundation[1] nabízející volně dostupné e-learningové vzdělávání formou výukových jednotek, které mohou nabývat podobu projektů, kurzů, hodin apod.

Její anglická verze byla ve své betaverzi spuštěna 15. srpna 2006. V současnosti existuje Wikiverzita již v pěti jazykových mutacích – kromě angličtiny také v němčině, francouzštině, italštině a španělštině. Česká verze je zatím v inkubačním stadiu.

Cílem Wikiverzity je vytvořit volně dostupné kurzy, projekty a další vzdělávací moduly pro všechny zájemce ve všech oborech. Nejedná se pouze o vysokoškolské vzdělávání, ale vzdělávání obecně pro všechny věkové kategorie. Wikiverzita by též měla nabídnout vlastní výzkum. V současnosti se česká mutace Wikiverzity nachází v inkubační fázi, což znamená, že se testuje schopnost přispěvatelů zajistit trvalý rozvoj. Hlavní potřebou české Wikiverzity je v současnosti postavit základní strukturu projektu a začít tvořit výukové moduly.

http://beta.wikiversity.org/wiki/Wikiverzita

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons je společné úložiště volných obrázků, textů, zvuků a dalšího multimediálního obsahu přístupného ze všech projektů nadace Wikimedia. Projekt Wikimedia Commons byl spuštěn 7. září 2004.

Původně měl každý z projektů oddělené úložiště souborů a nebylo tedy možné např. v české Wikipedii přímo použít obrázek z anglické; obrázek musel být z anglické Wikipedie zkopírován na českou. Wikimedia Commons umožňují všechny společné soubory uložit na jediné místo, odkud je možné je přímo vkládat do všech ostatních projektů.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Hlavní_strana

Wikislovník

Wikislovník (anglicky Wikitionary) je sesterský projekt Wikipedie, který má za cíl vytvořit svobodný wiki mnohojazyčný slovník ve všech jazycích s definicemi, výslovností a etymologií. Vychází z myšlenky Daniela Alstona a byl spuštěn 12. prosince 2002 (anglická verze).

První neanglické mutace, francouzská a polská, byly založeny 29. března 2004. Wikislovník běžel nejprve na provizorní adrese a 1. května 2004 byl přesunut na současnou doménu http://wiktionary.org . Anglická verze Wikislovníku 24. listopadu 2004 přesáhla 50 000 hesel. Každý den je přidáno asi 60 nových. Do české verze Wikislovníku byla první slova přidána 12. srpna 2004, dnes (leden 2008) má kolem tří tisíc hesel.

Na rozdíl od mnoha slovníků, které jsou jednojazyčné nebo dvojjazyčné, je Wikislovník mnohojazyčný světový slovník. Mnohojazyčný znamená, že existují různé jazykové verze Wikislovníku, a světový znamená, že každá tato jazykové verze se pokouší popsat slova ze všech světových jazyků.

http://cs.wikitionary.org/

Wikicitáty

Wikicitáty (anglicky Wikiquote) je sesterský projekt Wikipedie, obsahující sbírku citátů a přísloví. Projekt byl spuštěn 27. června 2003, původně v angličtině. Česká mutace vznikla 21. srpna 2004.

Náměty jsou rozděleny podle zemí, podle osobností, podle literárních děl, podle profesí, podle témat a podle kategorií (epitafy, slavné výroky apod.).

http://cs.wikiquote.org/

Wikizprávy

Wikizprávy (anglicky Wikinews) je projekt otevřeného zpravodajského serveru na bázi wiki, který provozuje nadace Wikimedia. Wikinews umožňují komukoli přispívat zprávami na široké spektrum témat. Jeho cílem, uvedeným na hlavní straně, je „vytvořit různorodé prostředí, kde místní novináři mohou nezávisle referovat o rozmanitých aktualitách“.

V současnosti je podána žádost o doménu cs.wikinews.org.

http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wn/cs/Wikizprávy:Hlavní_strana

Wikispecies (Wikidruhy)

Wikispecies je projekt založený na principu wiki a podporovaný prostřednictvím nadace Wikimedia. Jeho cílem je vytvoření souhrnného volně přístupného katalogu všech přírodních druhů tj. živočichů, rostlin, hub, bakterií a jednobuněčných organismů.

Projekt je zaměřen především na odborníky a nikoliv na laickou veřejnost. Emeritní předseda Nadace Wikimedia Jimmy Wales prohlásil, že přispěvatelé nejsou povinni zasílat faxem svoje akademické diplomy, že však příspěvky musí vyhovovat odborným standardům.

Projekt byl zahájen v roce 2004 a přizval k účasti biology po celém světě. Od té doby se rozrostl do rozsahu pokrývajícího taxonomický systém podle C. Linného; od dubna 2005 obsahuje také odkazy na hesla Wikipedie.

http://species.wikimedia.org/wiki/Hlavní_strana

Meta-Wiki

Meta-Wiki je koordinace všech projektů nadace Wikimedia Foundation Inc.

http://meta.wikimedia.org/wiki/Hlavní_strana


Z projektů Wikimedia
Článek měsíce

Venuše je druhou planetou od Slunce, pojmenovaná po římské bohyni lásky a krásy Venuši. Je to terestrická planeta, co do velikosti a hrubé skladby velmi podobná Zemi; někdy ji proto nazýváme „sesterskou planetou“ Země. Ačkoliv orbity všech ostatních planet jsou elipsami, orbita Venuše je jediná téměř kružnicí, se Sluncem pouze o 0,7% mimo skutečný střed Venušiny oběžné dráhy.

Protože je Venuše ke Slunci blíže než Země, najdeme ji na obloze vždy zhruba ve stejné vzdálenosti od Slunce (největší elongace je 47,8°), takže ji ze Země lze vidět jen před svítáním nebo po soumraku. Proto je někdy označována jako „Jitřenka“ nebo „Večernice“, a pokud se objeví, jde o zdaleka nejsilnější bodový zdroj světla na obloze. Někteří lidé dokonce dokážou rozpoznat její fázi pouhým okem. Výjimečně lze Venuši pouhým okem spatřit i ve dne.

Venuše byla známa už starým Babylóňanům kolem 1600 př. n. l. a pravděpodobně byla známa dlouho předtím v prehistorických dobách kvůli své jasné viditelnosti. Jejím symbolem je stylizované znázornění bohyně Venuše držící zrcadlo: kruh s malým křížem pod ním (v Unicode: ♀).

Dříve se mělo za to, že kolem Venuše krouží měsíc zvaný Neith po mýtické bohyni ze Sais (jejíž závoj žádný smrtelník nezvedne), poprvé pozorovaný Giovannim Domenicem Cassinim v roce 1672. Sporadická astronomická pozorování pokračovala až do roku 1892, kdy byla zpochybněna (šlo pouze slabé hvězdy, které se náhodně vyskytly ve správnou dobu na správném místě) a od té doby je Venuše známá jako planeta bez měsíců.

Před pozorováními v rádiové oblasti v šedesátých letech 20. století se obecně věřilo, že Venuše obsahuje přírodní prostředí podobné pozemskému. Velikost planety, vzdálenost od Slunce a tlustá vrstva oblačnosti chránící povrch dávala naději, že se tato očekávání mohou naplnit. Spekulovalo se o Venuši jako o světu džungle, o jejích oceánech z petroleje nebo karbonizované vody. Pozorování v mikrovlnné oblasti, které provedl C. Mayer a jiní, však již v roce 1956 indikovalo rozsáhlé oblasti s vysokou teplotou (600 K). Kupodivu pozorování A.D. Kuzmina na milimetrových délkách ukazovalo mnohem menší teploty. Tento rozpor vysvětlovaly dvě teorie, jedna předpokládala, že vysoké teploty pocházejí z ionosféry, druhá naznačovala spíše vysokou teplotu povrchu.

Víte, že...

... švýcarská vlajka je jednou ze dvou čtvercových vlajek států?

... nejtvrdší hmotou v lidském těle je zubní sklovina?

... lidstvo od r. 1980 spotřebovává více ropy než činí nové objevy, což nahrává předpovědím, že brzy nastane ropný vrchol?

... v šachové partii může být někdy výhodnější proměnit pěšce v nižší figuru než je dáma?

... dvě stě let staré cykasy v pražské Botanické zahradě na Slupi jsou s odhadní cenou 1 milión Kč nejdražšími rostlinami v Česku?

... Bill Gates po deseti letech opustil první místo žebříčku nejbohatších lidí světa?

... první budík byl zkonstruován již v roce 1380 v německém klášteře a měl za úkol budit ráno mnichy?

... správný anglický název pro vlajku Spojeného království Velké Británie a Severního Irska by měl být Union Flag, nikoliv Union Jack?

Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně.
Henrik Ibsen
Henrik Ibsen
Obrázek měsíce


Obrázek žraloka obrovského v Georgia Aquarium, ve spojených státech


Socha svatého Václava ve svatováclavské kapli svatovítské katedrály

Texty z Wikisource - Svatováclavský chorál

- Zdroj: http://cs.wikisource.org/wiki/Svatováclavský_chorál -

Svatý Václave, vévodo české země, kněže náš,
pros za ny Boha, Svatého Ducha!
Kyrie eleison.

Nebeskéť jest dvorstvo krásné,
blazě tomu, kdož tam pójde:
v život věčný, oheň jasný Svatého Ducha.
Kyrie eleison.

Pomoci tvé žádámy, smiluj sě nad námi;
utěš smutné, otžeň vše zlé, svatý Václave!
Kyrie eleison.

Maria, Matko žádúcie, Tys Královna všemohúcie,
prosiž za ny, za křesťany, svého Syna!
Kriste eleison.

Ty jsi dědic české země, rač pomieti na své plémě,
nedajž zahynúti nám ni budúcím, svatý Václave!
Kriste eleison.


WikiPexeso pro malé angličtináře

Milé děti a rodiče. V tomto čísle vám předkládáme následující pexeso se zvířátky. Jistě většinu z nich znáte. Jsou to zvířata, která chováme doma, které můžete vidět na statku, ve volné přírodě, nebo v zoologické zahradě. Zároveň ke každému píšeme o koho se jedná. Vždy jednou česky a jednou anglicky. Pokud nevíte, jak se to vyslovuje, můžete si to poslechnout kliknutím na tuto stránku Wikiverzita:Archiv/Wiki-Wiki/1/Zvířátka. Poproste své rodiče nebo někoho staršího, ať vám pexeso vytisknou a nastříhají. Jak ho hrát? Pexeso obsahuje celkem 64 karet, z toho 32 různých - s různými zvířaty. Je doporučeno pro 2-6 hráčů ve věku od 4 let. Karty se zamíchají a rozloží lícem dolů tak, aby žádný z hráčů neznal rozložení karet. Hráči postupně otáčí dvojici karet lícem vzhůru, aby je viděli i ostatní hráči. Pokud karty patří k sobě, hráč je odebere a otáčí další dvojici (lze hrát i variantu, ve které i po nalezení shodné dvojice pokračuje další hráč v pořadí). Pokud karty k sobě nepatří, otočí je zpět lícem dolů a pokračuje další hráč v pořadí. Hraje se tak dlouho, dokud nejsou všechny karty rozebrány. Vítězem se stane hráč s největším počtem nalezených dvojic.Broadway Tower, AnglieVítězný obrázek soutěže „Commons obrázek roku 2007“