Přeskočit na obsah

Wikidata/Článek 2012-11

Z Wikiverzity

Krátký článek, který má jít do časopisu v listopadu 2012

Se vznikem Wikipedie a jejím dalším růstem vyvstal problém rozumného udržování strukturovaných dat (seznamů, záznamů, tabulek aj.), srozumitelných lidem i strojům. Během doby se vynořila řada různých více či méně úspěšných extenzí software MediaWiki a jiných projektů, usilujících o řešení problému. Jedním z nich je projekt Wikidata.

Zatímco Wikipedie a další sesterské projekty existují v různých jazycích, nadnárodní Wikidata mají v roli jediného centrálního úložiště strukturovaných dat sloužit nejen všem ostatním projektům nadace Wikimedia, ale i třetím stranám – např. možností importu a exportu dat v různých datových formátech. Datový model Wikidat vychází z modelu RDF, ale je daleko složitější a kromě popisu samotných dat obsahuje i popis jejich zdrojů.

Vývojový tým Wikidat ohlásil začátkem t.r. časový plán práce. V květnu byla na adrese http://wikidata-test.wikimedia.de/ spuštěna první demoverze rodícího se systému. První reálný úkol – přenést vzájemné odkazy mezi různojazyčnými wikipediemi ( tzv. interwiki) – by měl být splněn ještě letos. Následujícím krokem bude zpracování tzv. infoboxů a teprve potom přijde na řadu zpracovávání dalších a dalších datových zdrojů. Vývojáři vítají širokou spolupráci odborníků i laiků.

V případě úspěchu se projekt Wikidata stane dalším oficiálním projektem nadace Wikimedia. Domácí stránku projektu naleznete na Metě: http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikidata/cs