Walter Ammon: Výběrný princip v lesním hospodářství