Přeskočit na obsah

Volby pro začátečníky

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je samostatný projekt (kurz)
střední škola
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena jako návod k účasti na volbách v České republice, a to zejména pro prvovoliče.

Jaké všechny volby v ČR máme[editovat]

Česká republika je zastupitelskou demokracií, a proto jsou důležitým nástrojem občanské účasti na řízení státu právě volby. Volbami se samozřejmě nevyřeší všechny problémy a určitě je potřeba se občansky účastnit politického života i jinak, ale pokud nejsme spokojeni se současnou vládou nebo svými zastupiteli a přitom jsme propásli příležitost jít k volbám, abychom to aspoň zkusili změnit, tak si nemáme co stěžovat.

Volit můžeme v České republice (či jako čeští občané v zahraničí) v několika typech voleb:

 • v krajských volbách, v nichž volíme zastupitele do samosprávy kraje (kromě hlavního města Prahy, jejíž obyvatelé si své celopražské zastupitele volí v komunálních volbách a do žádného dalšího kraje nepatří);
 • v senátních volbách, v nichž volíme senátory, kteřížto také patří do parlamentu a jsou důležitou pojistkou fungování demokracie, byť pro obecné povědomí někdy jako by ani neexistovali;
 • v prezidentských volbách, které naopak v obecném povědomí zaujímají přední místo, byť reálně mají význam menší a v rámci českého politického systému jsou spíše nepřirozeným přílepkem;
 • ve volbách do Evropského parlamentu, skrze něž můžeme ovlivňovat i celoevropskou politiku (již ovšem výrazně ovlivňujeme i volbami do PSP, protože z nich vzchází vláda, která je pak do celoevropského rozhodování zapojena prvořadě).

Volby se konají v různém rytmu, podle toho, jak dlouho trvá ten který volený úřad. Zastupitele obcí a krajů poslance českého parlamentu volíme na čtyři roky, senátory na šest let (ty ovšem nevolíme najednou, každé dva roky se koná volba třetiny senátu), prezidenta a poslance Evropského parlamentu na pět let. Navíc se občas mohou konat volby mimořádné, nebo doplňující v případě, že např. nějaký senátor zemře.

Jaké všechny volby se už konaly a jaké se případně blíží, to je možno se dočíst na webové stránce Volby.cz, spravované Českým statistickým úřadem. Ze stránky vedou modré odkazy na podrobnosti o volbách, které konaly v minulosti, a případný červený odkaz na volby, které se aktuálně blíží, probíhají nebo právě proběhly.

Aktuálně na stránce červeně svítí odkazy na volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR, které jsou stanoveny na 23. a 24. září 2022.

Kdo může volit?[editovat]

Zjednodušeně řečeno může volit ten, komu už bylo osmnáct. Přesněji řečeno se to pro různé volby trochu liší:

 • V komunálních volbách může volit ten, kdo dovršil 18. rok nejpozději v první den voleb, kdo má trvalý pobyt v obci, jejíž zastupitelstvo se volí, a kdo je buď občanem České republiky, anebo občanem jiného státu Evropské unie, který se dal nejpozději 40 dní před volbami zapsat do voličského seznamu (to se dělá na obecním úřadě).
 • V krajských, parlamentních, senátních a prezidentských volbách může volit ten, kdo dovršil 18. rok nejpozději v první den voleb a kdo je občanem České republiky.
 • Ve volbách do Evropského parlamentu může volit ten, kdo dovršil 18. rok nejpozději v poslední den voleb a kdo je občanem Evropské unie (tedy České republiky nebo jiného státu, který do EU patří). Občan jiného státu než ČR se ovšem musí nejpozději 40 dní před volbami zapsat do voličského seznamu a podepsat čestné prohlášení, že se voleb bude účastnit pouze v ČR (tedy nebude volit dvakrát).

Obecní a senátní volby na podzim 2022[editovat]

V aktuálních volbách do obecních zastupitelstev i do senátu, stanovených na 23. a 24. září, tedy může volit každý český občan, který dovršil 18. rok nejpozději 23. září 2022.

Kdy se volí?[editovat]

V České republice se volby konají vždy ve dva za sebou následující dny, a to v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Který pátek a sobota to konkrétně bude, to se vyhlašuje nejpozději tři měsíce předem.

Obecní a senátní volby na podzim 2022[editovat]

Aktuální volby do obecních zastupitelstev a do Senátu Parlamentu České republiky jsou stanoveny na pátek 23. září (14.00–22.00) a sobotu 24. září (8.00–14.00). Druhé kolo senátních voleb se bude konat přesně o týden později, tedy 30. září a 1. října ve stejných časech.

Kde se volí?[editovat]

Volí se nejsnáze v místě trvalého bydliště, tedy pokud to jen jde, snažte se plánovat případné víkendové akce tak, abyste před odjezdem stihli odvolit tam, kde jste hlášeni k trvalému pobytu, nebo si jako víkendovou akci naplánovat právě cestu do místa trvalého pobytu a tam odvolit.

Kde přesně v okolí svého trvalého bydliště najdete volební místnost okrsku, do něhož patříte, to se dozvíte buď ze zásilky s volebními lístky, kterou byste měli dostat do místa svého trvalého bydliště cca týden před volbami, ale pokud jste je (zatím) nedostali a nikdo kolem Vás s jistotou neví, je to téměř jistě k nalezení na webu Vaší obce (a ten se většinou jmenuje www.jmenovasiobce.cz). Můžete použít též onlajn aplikaci T-mapy, která Vám na zadání adresy trvalého bydliště vyplivne číslo volební místnosti, do níž máte jít volit, a v ideálním případě i její adresu. Pokud takto adresu nenajdete, máte aspoň číslo, podle kterého adresu snad přece jen dohledáte na webu obce. Volební místnosti bývají ve veřejných budovách (nejčastěji ve školách) a už z ulice jsou viditelné zdálky podle státní vlajky a zblízka podle vyvěšených popisků.

Pokud byste v době konání voleb plánovali být mimo své trvalé bydliště, můžete si s předstihem (zpravidla v řádu dnů) dát vystavit voličský průkaz, s nímž můžete přijít volit do libovolné volební místnosti v ČR nebo na český zastupitelský úřad v zahraničí. A kdyby se Vám stalo, že spadnete do karantény nebo se ocitnete v nemocnici nebo něco podobného, můžete požádat, aby k Vám někdo z volební komise došel s přenosnou volební urnou. Podrobnější informace o tom, jak odevzdat svůj hlas v těchto výjimečných případech, bývají s předstihem umístěny na webu ministerstva vnitra a často též na webových stránkách obcí.

Obecní a senátní volby na podzim 2022[editovat]

Mimořádné způsoby hlasování (tedy když nejdete hlasovat do volební místnosti, k níž patříte podle svého trvalého bydliště) jsou popsány na informační stránce k letošním volbám na webu ministerstva vnitra. Ve volbách do senátu i do zastupitelstev obcí můžete v případě, že jste např. upoutáni na lůžko, požádat svůj obecní úřad, resp. svou okrskovou volební komisi o návštěvu s přenosnou hlasovací schránou. Ve volbách do senátu můžete navíc volit v jiné než spádové volební místnosti, když si požádáte o volební průkaz, ovšem musíte takto hlasovat ve stejném senátním obvodu.

Volební průkaz pro senátní volby si můžete dát vystavit osobně na obecním úřadě nebo na zastupitelském úřadu v zahraničí do 21. září (jde to i na dálku, ale to se musí s větším předstihem, takže letos to už nestihnete). Podrobnosti k hlasování na voličský průkaz najdete opět na webu ministerstva vnitra.

Jak se volí?[editovat]

Pro různé typy voleb se přesný způsob volby trochu liší, ale pro všechny volby platí:

 • Rozmyslete si pokud možno v klidu a předem, koho vlastně chcete volit.
 • Dostavte se do volební místnosti s platným občanským průkazem (měl by jít i pas, ale občas bývá mrzení, než o tom přesvědčíte volební komisi).
 • Pokud nemáte volební lístky s sebou (například protože vám je nedonesli, nebo protože jste je někam zašantročili, nebo protože se jedná o druhé kolo senátních nebo prezidentských voleb, před nímž se už volební lístky neroznášejí, protože by se to dost dobře nestíhalo), vydá vám volební komise kompletní sadu volebních lístků na místě. Volební komise vám rovněž vydá orazítkovanou hlasovací obálku, bez níž by váš hlas nebyl platný.
 • Odeberte se za plentu (těch bývá ve volebních místnostech často více, aby se volby nezdržovaly — kterou si vyberete, na tom nezáleží) a podle typu voleb buď vyberte volební lístek strany či osobnosti, jíž chcete dát svůj hlas, nebo označte tuto stranu či osobnosti na společném volebním lístku, nebo případně ještě označte kandidáty, jimž chcete dát hlas preferenční. (V tomto bodě je potřeba se vždy přesně zařídit podle pravidel aktuálních voleb, která bývají napsána v informačním letáku u zásilky s volebními lístky, vyvěšena ve volební místnosti a vystavena na webu ministerstva vnitra. Jinak se může stát, že váš hlas bude neplatný.)
 • Podle aktuálních pravidel vybraný a případně upravený lístek vložte do obdržené hlasovací obálky (ta se zpravidla nezalepuje, aby se volební komise nemusela do obálek při sčítání dobývat, ale pro jistotu si to můžete přečíst v aktuálních pokynech nebo se přímo zeptat komise) a tu pak vhoďte do hlasovací urny, která je zpravidla umístěna viditelně pro všechny (a hlavně pro volební komisi), aby se s ní neděly žádné habaďůry.

Na volební komisi buďte slušní a hodní, i když se třeba bude tvářit trochu nevrle. Ti lidé tam celou dobu sedí a musí vydržet všechny voliče včetně těch neslušných a nehodných. Představte si, že tam možná pět minut před vámi byl někdo, kdo volebním komisařům nadával, že jsou bolševici nebo náckové nebo že mají nakřivo kravaty, nebo kdo jim vyhrožoval, že je pověsí na lucernu nebo jim postřílí děti. (Případně i zvažte, zda někdy nechcete ve volbách také pomáhat jako členové volební komise, je to věru zajímavá zkušenost.)

Obecní a senátní volby na podzim 2022[editovat]

Aktuální volby do zastupitelstev obcí patří k těm volbám, při nichž křížkujete kandidáty z vícera kandidátek na jednom hlasovacím lístku (resp. na dvou lístcích ve statutárních městech, kde se volí jednak do zastupitelstva celého města, jednak do zastupitelstva městské části). Zakřížkovat smíte nejvýše tolik kandidátů, kolik je míst ve voleném zastupitelstvu — toto číslo je uvedeno nahoře na hlasovacím lístku. Pokud jste zakřížkovali kandidátů méně, ale zakřížkovali jste i políčko označující celou kandidátku nějaké politické strany nebo hnutí, pak se zbylé hlasy přidělí nezakřížkovaným kandidátům na této kandidátce podle jejich číselného pořadí.

V senátních volbách oproti tomu vybíráte ze sady hlasovacích lístků, z nichž každý odpovídá jednomu kandidátovi. Z těchto hlasovacích lístků pak prostě jeden vyberete.

V obou případech lístek následně vložíte do orazítkované obálky, kterou vám dala volební komise, a vhodíte do urny.

Správný postup hlasování je podrobně popsán na webu ministerstva vnitra, zvlášť pro komunální volby a zvlášť pro senátní volby. Krom toho to je napsáno na letáku, který je přiložen k zásilce s volebními lístky, a vyvěšeno v každé volební místnosti (nebo případně někde na chodbě před ní).

Mimořádné situace[editovat]

Nedorazily mi hlasovací lístky[editovat]

Nevadí. Sice je to trochu otrava, že si člověk nemůže lístky v klidu rozložit před sebou a pročítat si kandidátní listiny, ale na webu se to všechno najde. Jednak vám je možná jasné, komu chcete dát svůj hlas, a tak jen stačí se pro upřesnění podívat na web dotyčné strany nebo osobnosti, jednak všechny kandidátní listiny najdete na webu Volby.cz (klinete na červený odkaz aktuálních voleb, tam si vyberete něco jako „Jmenné seznamy a přehledy“, pak „Všichni platní kandidáti“, a je-li toho na výběr více, tak „dle pořadového čísla“). Ve volební místnosti vám pak volební komise vydá náhradní sadu hlasovacích lístků.

Budu v zahraničí[editovat]

Současná česká volební pravidla bohužel neumožňují hlasování na dálku (tedy dopisem nebo elektronicky) a pro účast na volbách ze zahraničí vyžadují osobní příchod na české velvyslanectví (nebo v některých případech konzulát) v dané zemi. Pro většinu českých občanů např. v USA to tak znamená, že by k volbám museli cestovat několik set, nebo i tisíc kilometrů. Můžeme sice doufat, že se to v budoucnu zlepší, strany současné vládní koalice jsou tomu nakloněny a snad se jim to podaří protlačit přes odpor opozice, ale zatím nám nezbývá než se buď dát zapsat do voličského seznamu v zahraničí, nebo si dát vystavit volební průkaz, a pak volit na příslušném zastupitelském nebo konzulárním úřadě.

Jedu na víkend k babičce, na chalupu, ke kamarádům…[editovat]

Nejlépe si to zkuste naplánovat tak, abyste odvolili dřív, než odjedete. Pokud to doopravdy nejde, pak si v případě, že můžete volit na voličský průkaz (tedy jde o volby do českého nebo evropského parlamentu, o volby prezidentské, nebo o volby senátní ve stejném volebním obvodu), dejte si tento průkaz vystavit, zjistěte si, kde se nachází volební místnost nejbližší k vašemu víkendovému pobytu, a jděte s průkazem volit tam.

Budu v nemocnici[editovat]

Pokud jste se ocitli v nemocnici (nebo jiném podobném zařízení), pak se při dlouhodobém pobytu můžete dát zapsat do voličského seznamu přímo tam, nebo si dát vystavit volební průkaz (pokyny k tomu najdete pro aktuální volby na webu ministerstva vnitra). Během voleb pak nemocnici navštíví někdo z místní volební komise, kdo vám případně vydá náhradní hlasovací lístky a do přenosné urny sebere váš hlas.

Pokud jste shodou okolností v nemocnici, která patří do téhož volebního okrsku jako vaše trvalé bydliště, můžete požádat svůj obecní úřad (nebo přímo komisi) o volbu do přenosné urny v nemocnici, aniž se zapisujete do zvláštního voličského seznamu nebo si vyřizujete voličský průkaz.

Ležím doma nemocný[editovat]

Pokud jste nemocní nebo nepohybliví, a nemůžete se proto dostavit osobně do volební místnosti, můžete požádat svůj obecní úřad (nebo přímo komisi) o volbu do přenosné urny. Pak se k vám během voleb staví někdo z volební komise a umožní vám hlasovat osobně z domova.

Budu v karanténě[editovat]

Pro karanténu by v zásadě mělo platit totéž jako pro případ, že se kvůli nemoci nebo úrazu nemůžete dostavit do volební místnosti, tedy že můžete požádat svůj obecní úřad (nebo přímo komisi) o volbu do přenosné urny. Pro jistotu se podívejte, zda k tomu pro aktuální volby ministerstvo vnitra na svém webu nepíše něco specifického.

Mám volební problém, který žádná zde uvedená rada neřeší[editovat]

Pokud si s něčím nevíte rady a neporadí vám s tím ani nikdo kolem vás, můžete svůj dotaz napsat na diskusní stránku tohoto minikurzu, pak je vysoká šance, že vám někdo odpoví, nebo vás apsoň nasměruje blíže k odpovědi.

Koho mám volit?[editovat]

Na konec zbývá ta nejnapínavější otázka: Koho volit? Volbou určujeme, která osobnost nebo politická strana bude mít politickou moc v několika následujících letech. I pokud se třeba strana, které dáme svůj hlas v parlamentních volbách, do parlamentu nakonec nedostane, protože nezíská potřebných 5 % hlasů, stále může náš hlas rozhodnout o tom, že dotyčná strana za svůj výsledek ve volbách získá od státu finanční podporu, a tak může i snáze pracovat do voleb příštích, kdy se třeba už do parlamentu dostane. I pokud třeba osobnost, pro kterou jsme hlasovali, nakonec nezvítězí, počet pro ni odevzdaných hlasů jí říká, zda má smysl se o účast v politickém životě dále snažit. Určitě proto vždycky stojí za to k volbám přijít a odevzdat svůj hlas pro někoho, komu bychom zmíněnou politickou moc rádi svěřili.

Důležité je samozřejmě zjistit, kdo všechno je v aktuálních volbách na výběr. Pokud jsme už domů dostali hlasovací lístky, přečteme si to na nich, ale jinak je to vždy k nalezení i na webu Volby.cz (klikneme na červený odkaz na aktuální volby, tam zvolíme něco jako „Jmenné seznamy a přehledy“, potom „Všichni platní kandidáti“, a pokud je na výběr více řazení, tak si vybereme „dle pořadového čísla“, protože pak vidíme i pořadí na kandidátních listinách jednotlivých stran, tedy kdo má větší či menší šanci být zvolen).

Při rozhodování, komu dát svůj hlas, jsme na tom samozřejmě nejlépe, když jsme průběžně sledovali politické dění a dělali si představu o tom, jak se která strana nebo osobnost chová, jaké názory či postoje zastupuje, jak hlasuje, nakolik se dá spolehnout na její slovo atd. Pak můžeme prostě ve volebním programu této strany či osobnosti ověřit, že hodlá i nadále zastupovat totéž, a svou volbu máme jistou.

Pokud takovouto orientaci nemáme, je vhodné se začít do volebních programů. K tomu nám pomohou též různé analýzy nebo volební kalkulačky. Je ovšem nutno si uvědomit, že ne všechny politické subjekty plní to, co slíbily. Některá strana vám třeba naslibuje koblihy velké jako melouny, ale po volbách si na svůj slib už ani nevzpomene. Proto je dobré se porozhlédnout též po rozborech toho, jak která strana či osobnost průběžně vystupuje, jak dodržuje to, co slíbila, jaké dobré či špatné věci má na svědomí atd. K tomu je vhodné se podívat na weby organizací, které se těmto otázkám dlouhodobě věnují, jako Demagog, Hlídací pes, Občanský monitoring, Hlídač státu, Naši politici, Transparency International ČR, Milion chvilek, Klub na obranu demokracie a další.