Visual Studio 2012/Konzolová aplikace/Lekce 9

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Příkazy[editovat]

Operátory[editovat]

Matematické operátory
Operátor Popis Užití
+ součet x+y
- rozdíl x-y
* násobení x*y
/ dělení x/y
% modulo (modulus) x%y
+x kladná hodnota (Identita)
-x záporná hodnota (Negace)
x++ zkrácená forma zápisu x=x+1
x-- zkrácená forma zápisu x=x-1
x+=y zkrácená forma zápisu x=x+y
x-=y zkrácená forma zápisu x=x-y
x*=y zkrácená forma zápisu x=x*y
x/=y zkrácená forma zápisu x=x/y
x%=y zkrácená forma zápisu x=x%y
rovnost, nerovnost, negace
Operátor Popis Užití
== rovná se x==y
!= nerovná se x!=y
! negace !x
Porovnávací operátor
Operátor Popis Užití
< menší x<y
<= menší nebo rovno x<=y
> větší x>y
>= větší nebo rovno x>=y
Speciální hodnoty
Hodnota Popis Užití
true pravda (nahrazuje logickou 1) x=true
false nepravda (nahrazuje logickou 0) x=false
null prázdná hodnota x=mull
Logické operátory
Operátor Popis Užití
& logické A (AND) (vrátí pravdu jen pokud jsou oba výrazy pravdivé) x&y
&& podmíněné A (AND) (pokud je první výraz nepravdivý, druhý výraz se ani nevyhodnocuje a jinak se chová jako logické A) x&&y
| logické NEBO (OR) (vrátí pravdu pokud je alespoň jeden výraz pravdivý nebo oba pravdivý) a|b
|| podmíněné NEBO (OR) (pokud je první výraz nepravdivý, druhý výraz se ani nevyhodnocuje jinak se chová jako logické NEBO) a||b
^ logický XOR (vrátí pravdu jen pokud jsou oba výrazy nepravdivé nebo oba výrazy pravdivé) x^y
Binární operátor posunutí
Operátor Popis Užití
<< posunutí vpravo (hodnotu v prvním operátoru (třeba x) posune o (y) bytů doprava x<<y
>> posunutí vlevo (hodnotu v prvním operátoru (třeba x) posune o (y) bytů doleva x>>y

Pořadí vyhodnocování výrazů[editovat]

Při výpočtu dává C# přednost multiplikativním operátorům (*,/,%) před aditivními operátory (+,-). Tabulka pomocí závorek ukazuje pořadí operátorů při výpočtu.

Pořadí vyhodnocení operátorů
Výraz Pořadí Popis
a+b*c a+(b*c) nejdříve vyhodnotí násobení
a*b+c (a*b)+c nejdříve vyhodnotí násobení
a-b/c a-(b/c) nejdříve vyhodnotí dělení
a/b-c (a/b)-c nejdříve vyhodnotí dělení
a-b%c a-(b%c) nejdříve vyhodnotí modulo
a%b-c (a%b)-c nejdříve vyhodnotí modulo  • Pokud si v praxi nepamatujete pořadí operátorů při výpočtu raději pište závorky.
  • Pokud si chcete vynutit jiné pořadí operátorů, vhodně použijte závorky. Protože a+(b*c) je jiný výpočet než (a+b)*c.

Matematické výrazy[editovat]

Modulo (modulus)[editovat]

Co je modulo? Představte si ručičkové hodiny. Ty mají 12 hodin, ale den je rozdělený na 24 hodin. Na ručičkových hodinách se 13 hodina objeví jako 1 hodina (13%12=1). Na ručičkových hodinách se 24 hodina objeví jako 12 hodina (24%12=0). Je to vlastně zbytek po dělení.

x%12
x výsledek
0 0
1 1
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 0
13 1
14 2
15 3
16 4
17 5
18 6
19 7
20 8
21 9
22 10
23 11
24 0
25 1
26 2
27 3
a tak dále stále dokola.