Visual Studio 2012/Konzolová aplikace/Lekce 2

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Příkazy[editovat]

Proměnné int, float, string[editovat]

 • int - obsahuje celá čísla
 • float - obsahuje reálná čísla
 • string - obsahuje textový řetězec (textový řetězec musí být v uvozovkách)

Deklarace proměnných[editovat]

int a;

Deklaruje že proměna jménem a je typu int (neboli INTEGER).int a=5;

Deklaruje že proměnná jménem a je typu int a rovnou nastavuje její výchozí hodnotu na 5.string a="muj text";

Deklarace textového řetězce se zadanou výchozí hodnotou.

Console.WriteLine(parametr);[editovat]

Znáte již z předchozí lekce, dokáže vypsat text nebo číslo. Dnes se dozvíte jak vypisuje obsah proměnné a jak lze spojovat několik parametrů při výpisu.

string a="muj text";
Console.WriteLine(a);

Do konzole vypíše obsah textové proměnné a:

muj textstring a="muj text";
Console.WriteLine(a+a);

Do konzole vypíše dvakrát obsah textové proměnné a:

muj textmuj text

Text je ovšem na sebe nalepený bez mezer.string a="muj text";
Console.WriteLine(a+" "+a);

Do konzole vypíše dvakrát obsah textové proměnné a:

muj text muj text

Tentokrát je mezi řetězce vložena mezera kvůli přehlednosti.

Console.ReadLine();[editovat]

Příkaz čeká na vstup z klávesnice. Využívá se při zadávání hodnot od uživatele.string a;
a=Console.ReadLine();

Čeká až uživatel zadá nějaký text a ten je vložen do proměnné a.string a=Console.ReadLine();

Čeká až uživatel zadá nějaký text a ten je vložen do proměnné a která je rovnou deklarována během použití.


Programy[editovat]

Program "Papoušek"[editovat]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string a;
      Console.WriteLine("Jsem papoušek Lara a umím opakovat.");
      Console.WriteLine("Zadej nějaký text");
      a = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(a + " " + a);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}Výstup konzole po spuštění programu a zadání hodnot:

Jsem papoušek Lara a umím opakovat.
Zadej nějaký text
ahoj papouchu
ahoj papouchu ahoj papouchu
_

Varianta č.1 programu "Papoušek"[editovat]

Funkčnost zůstává stejná jako u předchozího příkladu. Liší se pouze způsobem deklarování proměnné, ta je deklarována v okamžiku prvního použití.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Jsem papoušek Lara a umím opakovat.");
      Console.WriteLine("Zadej nějaký text");
      string a = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(a + " " + a);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Varianta č.2 programu "Papoušek"[editovat]

Liší se od předchozích programů tím, že je nejdříve vytvořen textový součet spolu s mezerou mezi slovy, takto vzniklý nový textový řetězec je uložen do původní proměnné. Původní hodnota proměnné je tedy přepsána na novou hodnotu. Funkčnost programu zůstává nezměněná.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Jsem papoušek Lara a umím opakovat.");
      Console.WriteLine("Zadej nějaký text");
      string a = Console.ReadLine();
      a = a + " " + a;
      Console.WriteLine(a);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Poznámka k Lekci[editovat]

V programování se můžeme velice často setkat s jevem, kdy řešení nějakého problému lze uskutečnit více způsoby. Někdy to dokonce nemá vliv na výsledek, někdy to má malý vliv na výsledek a někdy to má velký vliv na výsledek. Někdy je rozdíl ve výsledku viditelný, jindy není na první pohled viditelný (například drobná změna v rychlosti provádění programu nebo v obsazení méně paměti v programu, tento rozdíl nemusí (ale i může) uživatel rozpoznat).