Visual Studio 2012/Konzolová aplikace/Lekce 10

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přehled typů proměnných[editovat]

 • Typy hodnot
  • Typy Struktur
   • Číselné typy
    • Typy integrálů (sbyte, byte, char, short, ushort, int, uint, long, ulong)
    • Typy s plovoucí desetinnou čárkou (float, double)
    • Typy decimal
   • Bool
   • Struktury definované uživatelem
  • Typy Výčtů
 • Typy odkazů
  • Typy odkazů
   • Třída
   • Rozhraní
   • Delegát
  • Referenční typy
   • Dynamické
   • Object
   • String
 • Ukazatelé


Tabulky typů proměnných[editovat]

Číselné typy
Kategorie Název Typu Hodnoty Velikost Přesnost .NET Framework
Typy integrálů sbyte -128 až 127 8-bitové celé číslo se znaménkem System.SByte
Typy integrálů byte 0 až 255 8-bitové celé číslo bez znaménka System.Byte
Typy integrálů char U+0000 až U+ffff 16-Bitový znak Unicode System.Char
Typy integrálů short -32 768 do 32 767 16-Bitové celé číslo se znaménkem System.Int16
Typy integrálů ushort 0 až 65 535 16-Bitové celé číslo bez znaménka System.UInt16
Typy integrálů int -2 147 483 648 do 2 147 483 647 32-Bitové celé číslo se znaménkem System.Int32
Typy integrálů uint 0 až 4 294 967 295 32-Bitové celé číslo bez znaménka System.UInt32
Typy integrálů long -9 223 372 036 854 775 808 až 9 223 372 036 854 775 807 64-Bitové celé číslo se znaménkem System.Int64
Typy integrálů ulong 0 až 18 446 744 073 709 551 615 64-Bitové celé číslo bez znaménka System.UInt64
Typy s plovoucí desetinou čárkou float ±1.5e−45 až ±3.4e38 7 číslic System.Single
Typy s plovoucí desetinou čárkou double ±5.0e−324 až ±1.7e308 15-16 číslic System.Double
Typ bool bool true a false 1-Bit System.Boolean
Typ decimal decimal (-7.9 x 10^28 to 7.9 x 10^28) / (10^(0 to 28)) 28-29číslic System.Decimal