Věda/Úvahy/Juandev/Dominantní postavení?

Z Wikiverzity

Objevil jsem nový organismus seas. Je to převratný objev - to musíte přijmout, je to objev nového velkého živočicha. O tomto objevu musí někdo vědět. K čemu by to jinak bylo, kdyby se to nikdo nedozvěděl. Pak by někdo mohlo říct, že seas neexistje. Seas ale existuje. Dokonce by se mohlo stát, že ho objeví ještě někdo jiný a dá mu jiné jméno.

O seasovi nikdo neví[editovat]

Objevil jsem nového živočicha sease, ale nikomu o něm neřeknu. Nikdo se nedozví o jeho existenci. Je možné, ale že ho objeví někdo jiný a popíše ho a tím se o něm lidé dozví. Proč by jsme měli o seasovy inormovat? Aby nevyhynul? Ne, seas není na vyhynutí. Sice není početný, ale je velmi silný a jen tak nevymře. Můžeme sease ekonomicky exploitovat? Ano, možná je to možné. Je to důvod pro jeho zveřejnění? Není to důvod jeho utajení?

Můžeme k seasovi vyvinout nějaký emocionální vztah? Ano můžeme. Je to důvod pro jeho zveřejnění?

Tím, že jsem o seasovi napsal, tak už o něm někdo ví? Proč jsem o seasovi napsal? Protože chci aby se o seasovi vědělo.

Jak se o seasovi dozvíte?[editovat]

Tak jistě, tak že o něm něco napíši a vy si to přečtete. Je ale potřeba aby se o seasovi dozvědělo víc lidí. Ne proto, jeho popis nepíši do volně dostupného projektu. Tím že je zde tolik volně dostupných informací, tím se opravdu o něm nedozví více lidí. Těch informací je tolik, že je ty lidi nečtou, maximálně když je potřebují. Vědí lidé, že potřebují informace o seasovi? Nevědí.

Tak mohl bych ho publikovat ve vědeckém časopise. V tom případě, bych ale musel použít současnou vědeckou metodu a musel být vědcem. To je ale práce a dopad vědeckých prací není takový. Mohl bych tu informaci šířit médii. Ti mi ale řeknou, že je to blbost - přijali by to jen, kdyby to bylo na základě výzkumu. Takže zde se dostáváme k vědecké komunitě, která přeci jen není tak slabá. Mají moc zveřejňovat a mají respekt. Na druhou stranu si lze média zaplatit, aby o seasovi informovala. Media umí používat politici. Kdybych to dělal jako politici, tak se o seasovi a jeho emocích dozví daleko více lidí, než od vědců. Dobré by také bylo, aby se o seasovi začalo učit. Zařídí to politici? Zařídí to známost s ministrem?

O čem tady píši?[editovat]

Hovořím tady o Wikiverzitě, kde můžeme svobodně bádat. Svobodně bez toho, aby jsme měli akademický titul. Svobodně šířit informace bez nějakých formálních požadavků a slávy. Ale kolik lidí se to dozví? Říká se že všichni. Ne všichni mají možnost, ale využijí tu možnost? No asi jen někteří, minimum. Ale kdybych byl součástí vědecké komunity, tak je to lepší. A zdá se, že politici mají ale úplně nejlepší recept, jak to rozšířit.

Takže vlastně nejde moc o to, to objevit či popsat, ale rozšířit to mezi lidi a prosadit to mezi nimi. A zde vznik vědy a vědecké komunity plní určitou úlohu. Než aby jednotlivý vědci se snažili něco prosadit, tak se sdružují.