Výslovnost/španělština

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Následující tabulky slouží jen pro potřeby Wikislovníku.

Znak Symbol IPA Výskyt Použití IPA
a a hora ɔra
b b bien biɛn
β cebra θɛβra
c
(před a, o, u)
k consola kɔnsɔla
c
(před e, i)
θ cine θɪnɛ
ch t͡ʃ checa t͡ʃɛka
d
(po l, n)
d dormir, andén, unidad dɔrmɪr, anden, unidad
d ð madre mað
e ɛ peso pɛ
f f fumar fʊmar
g
(před a, o, u)
g goma gɔma
g
(před e, i)
x genial xɛnɪal
g ɣ nebo ɰ lago laɣo
h nevysloveno

nebo h

hola ɔla
i ɪ libro lɪβrɔ
j x jardin xardɪn
k k lubrikante lʊβrɪkantɛ
l l lápiz lapɪθ
ll ʎ llamarse ʎamarsɛ
m m mapa mapa
n n nomo nɔmɔ
n
(před [k], [g], (někdy) [x])
ŋ cinco, rango, naranja θĩŋko, raŋ, naɾãŋxa
ñ ɲ año aɲɔ
o ɔ pelota pɛlɔta
p p poner pɔnɛr
q k porque pɔrkɛ
r r ordenador ɔrdɛnadɔr
r
(po n, l, s)
rr reno rrɛnɔ
rr rr pizarra pɪθarra
s s sol sɔl
t t trabajar traβaxar
u ʊ pues pʊɛs
v b vale balɛ
β clavo klaβɔ
w v interviev ɪntɛrβɪɛw
x ks exterior ɛkstɛrɪɔr
x xico xɪko
y j yodo jɔdɔ
y
(samostatně)
ɪ Juan y Maria xʊan ɪ marɪa
z θ zafiro θafɪrɔ
gue, gui gɛ, gɪ gueto, guijo tɔ,
gua, guo gʊa, gʊɔ guapo, antiguo gʊapɔ, antɪgʊɔ
ia, ie, io, iu j miau, cielo, opción, viuda mjau, θjelo, opθjõn, bjuða
hi, y na začátku ɟ͡ʝ hielo, yeso, yodo ɟ͡ʝelo, ɟ͡ʝeso, ɟ͡ʝoð̞o

Poznámka: Některé prohlížeče mohou mít problém se zobrazováním znaků IPA, především diakritických znamének.