Urgesal/Skládání slov/Předpony a předložky

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Systém předpon[editovat]

 • Složitější struktura slova: {slovotvorná část}-{kmenová část}-{pádová přípona}-{koncovka čísla}
 • Slovotvorná část: {slovotvorná předpona-kořen-slovotvorná přípona}; {slovotvorná předpona-kořen1-kořen2-slovotovrná přípona}; {slovotvorná předpona1-slovotovrná předpona2-kořen-slovotvorná přípona} atd.

Slovotvorné předpony slouží ke skládání a odvozování (derivace) nových významů slova a zvyšují tím variabilitu slov. Zvyšuje to však velikost slova. Mnohé předpony, které lze považovat za základní se objevují i jako samostatná slova ve formě předkožky. Jejich význam je podobný ne však stejný. Předpony se vyskytují ve dvou tvarech (například ho/š s významem "do", znamená ho- a hoš-), aby je bylo možné nalepit na další morfém začínající jak samohláskou tak souhláskou (například ho-plu "doplavat", hoš-ajná "dopřikázat").

Slovesné předpony[editovat]

Mnohé slovesné předpony se dají použít i pro podstatná a přídavná jména.

 • be/d — "na" směr někam, na něco (nastěhovat, nahrát, naletět)
 • ap/e — "za" směr za něco (zapálit, zatavit, zamávat)
 • ku/d — "po" směr po něčem (podél, potahat, poplakat)
 • ug/e — "nad" směr nad něco (nadstavit)
 • ed/o — "před" směr před něco (představit, přebarvit)
 • hu/d — "pod" směr dolů pod něco (podpásovka, podkolenky)
 • su/l — "při" směr k sobě (přistěhovat, přistavět, přivléci)
 • si/l — "pře" směr jinam (přestěhovat, přestavět, převléci)
 • se/m — "přes" směr přes něco někam
 • aš/e — "od" směr odněkud (odporovat, odstěhovat, odstavit, odvléci)
 • ho/š — "do" směr někam (dovléci, dobarvit, dopálit, doletět)
 • ru/r — "vy" většinou se týká vnitřku něčeho (vystřelit, vylézt), opatřit něco něčím (vytapetovat, vybetonovat), odstranit něco něčím (vyprostit, vymačkat), učinit něco někým (vysušit, vybílit)
 • re/r — "v" směr dovnitř něčeho, dovnitř někam (vstoupit, vtěsnat, vlézt)
 • ro/r — "s" směr dohromady (spojit, sbíhat, shlukovat se)
 • ku/s — "z, ze" směr za něco (zalézt, zaplatit, založit, zastoupit)
 • u/s — "u" poblíž něčeho, poblíž někam (ujet, utahat, utáhnout)
 • o/s — "o" o něčem, blízko něčeho, děj se odehrává tady a zde (osušit, opečovat)
 • ez/u — "ne" negace, popření děje

Slovotvorné předpony[editovat]

 • eznu-, ezun- — "anti, proti" opak něčeho, protiklad
 • so/r — "astro" souvisí s hvězdami a hvězdářstvím
 • rag/e — "mezi" (mezistátní, mezinárodní)
 • siš/e — "skrze"
 • fol/e — "roz" (rozkol, roztahovat, rozhodovat)
 • sub/e — pod něčím, 1. stupeň podřazeného stavu
 • husub/e — pod-pod něčím, 2. stupeň podřazeného stavu
 • re/b — udělat něco znovu (restrukturalizace)
 • ark/a — opakovat, udělat něco znovu
 • cu/b — spolu (kooperace, koexistence)
 • ef/e — dřívější (exmanžel, exprezident)
 • et/e — přesahující ven (outbreak, outsaider)
 • eks/e — vnější (exterier)
 • iks/e — vnitřní (interier)
 • anum/e — prapůvodní, nejstarší
 • lamb/a — základní
 • gal/e — 1. stupeň zesilující účinek, velký (velmistr, velkoobchod)
 • jgal/e — 2. stupeň zesilující účinek, velevelký (velemistr, veleobchod)
 • hgal/e — 3. stupeň zesilující účinek, největší (nejvícevelmistr, nejvíceveleobchod)
 • gegal/e — gigantický, obrovzký (obrmistr)
 • axal/e — zušlechťující účinek, zušlechtěný, velkolepý, ušlechtilý
 • od/ou — obou (obouruční, oboustranný)
 • dům/e — během něčeho, během činnosti
 • ek/e — začátek
 • ekt/e — krátkodobost
 • de/s — nelíbit se, vyjadřuje nelibost, nevhodnost
 • abs/e — oddělit od něčeho (abstrahovat)
 • ast/e — samo činnost, opakovaná samočinnost, automatická činnost (automat, auto, automatický režim)
 • elo/h — vyhnanství, zapovězenost (exil, exodus)
 • ipe/l — mnoho (polyteismus, polysintéza)
 • sit/e — být stranou
 • su/x — současně
 • pad/e — konec (padeguruš "dokončená práce", "padla" (guruš = "práce"))
 • pag/e — katastrofický, fiasko, neúspěch (pageguruš "neúspěšná práce", "fatálpráce", "mizerpráce" (guruš = "práce"))
 • pah/e — zvířecí, nelidský, násilný, těžký (paheguruš "nelidská práce", "otročina" (guruš = "práce"))
 • paha/l — noha (nohejbal)
 • ank/i — první, počáteční (prvovýroba, prvoplánový, unární)
 • duv/i — druhý, (dvojtý, dvojaký, binární, bipolární)
 • tre/j — třetí, (trojtý, trojaký)

Poznámky[editovat]