Urgesal/Abeceda

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Hlásky a Výslovnost[editovat]

Samohlásky[editovat]

 • krátké (Ę, ę) se vyslovuje podobně jako anglické A[æ]; dlouhé (Ë, ë) se vyslovuje podobně jako anglické A[æ] avšak dlouze.
 • krátké (Ē, ē) se vyslovuje podobně jako v němčině přehlasované Ä[œ]; dlouhé (Ė, ė) se vyslovuje podobně jako v němčině přehlasované Ä[œ] avšak dlouze.
 • Krátké (Y, y) se vyslovuje podobně jako v němčině přehlasované Ü[ʏ]; dlouhé (Ý, ý) se vyslovuje podobně jako v němčině přehlasované Ü[ʏ] avšak dlouze.
Grafém IPA Dlouhý grafém IPA
A, a a Á, á a:
Ę, ę æ Ë, ë æ:
Ē, ē œ Ė, ė œ:
E, e ɛ É, é ɛ:
I, i ɪ Í, í ɪ:
Y, y ʏ Ý, ý ʏ:
U, u ʊ Ú, ú ʊ:
O, o o Ó, ó o:

Dvojhlásky[editovat]

Grafém IPA Dlouhý grafém IPA
Eu, eu ɛu̯ Eú, eú ɛu̯:
Au, au au̯ Aú, aú au̯:
Ou, ou ou̯ Oú, oú ou̯:

Souhlásky[editovat]

Grafém IPA Měkký grafém IPA
B, b b
C, c t͡s Č, č t͡ʃ
D, d d Ď, ď ʄ
Dz, dz d͡z Dž, dž d͡ʒ
F, f f
G, g g
H, h ħ
X, x [1] ɤ
J, j j
K, k k
L, l l
M, m m
N, n n Ň, ň ɳ
P, p p
Kv, kv [2] q
R, r r Ř, ř
S, s s Š, š ʃ
T, t t Ť, ť c
V, v v
Ks, ks [3] ks
Z, z z Ž, ž ʒ

Hlásky a jejich zápis[editovat]

Samohlásky (V, Vokály) a dvojhlásky[editovat]

 • Základní samohlásky (5) - a, e, i, o, u
 • Rozšířené samohlásky (8) - a, ę, ē, e, i, y, o, u
 • Kompletní samohlásky (11) - a, ę, ē, e, i, y, o, u, eu, au, ou
Kategorie 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Malé krátké a ę ē e i y o u eu au ou
Malé dlouhé á ë ė é í ý ó ú
Velké krátké A Ę Ē E I Y O U EU AU OU
Velké dlouhé Á Ë Ė É Í Ý Ó Ú

Souhlásky (K,konsonant; C,Consonant)[editovat]

 • Základní souhlásky (19) - Bb, Cc, Dd, Ff, Gg, Hh, Xx, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Ss, Tt, Uu, Vv, Zz
 • Kompletní souhlásky (25) - Bb, Cc, Čč, Dd, Ďď, Ff, Gg, Hh, Xx, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Ňň, Oo, Pp, Ss, Šš, Tt, Ťť, Uu, Vv, Zz, Žž

Abeceda[editovat]

 • Základní abeceda (26) - Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ęę, Ēē, Ff, Gg, Hh, Xx, Ii, Yy, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Zz
 • Rozšířená abeceda (33) - Aa, Bb, Cc, Čč, Dd, Ďď, Ee, Ęę, Ēē, Ff, Gg, Hh, Xx, Ii, Yy, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Ňň, Oo, Pp, Rr, Řř, Ss, Šš, Tt, Ťť, Uu, Vv, Zz, Žž

Poznámky[editovat]

 • Pro znak Ww nemám zatím využití, ponechám si ho tedy zatím v záloze pokud objevím foném pro který nemám grafém.
 1. Grafem X odpovídá českému CH.
 2. Dvojce grafémů Kv odpovídá českému Q
 3. Dvojce grafémů Ks odpovídá českém X.