Uživatel:Siva01/Práce na Wikipedii

Z Wikiverzity

první hodina[editovat]Wikipedie[editovat]

Wikipedie je projekt založený na kolaborativním učení. Má 255 jazykových verzí. Filosofické základy wikipedie můžeme najít v open source kultuře. Stejně jako v případě open source, tak i v případě wikipedie, může jakýkoliv uživatel změnit, rozšířit či jinak upravit text, či kód. Tomu odpovídá i licence Wikipedie, která dovoluje volné šíření a užívání informací v ní obsažených.Princip Wikipedie je využíván v různých projektech. Stránky, které umožnují editaci textu uživateli se obvykle nazývají wiki. Open culture, pod kterou Wikipedii můžeme bezesporu zařadit, je decentralizovaná. Neexistuje centrální autorita, která by přímo rozhodovala o výsledném produktu.

Absence centrální autority může vést k otázce legitimity produktu ( článku ve Wikipedii, softwaru, etc. ). Tato otázka byla již několikrát nastolena. V časopise Nature proběhlo srovnání britské encyklopedie Britanica a Wikipedie. Výsledkem bylo zjištění,že obsahují stejný počet chyb. Chyby ve Wikipedii opravují uživatelé a také k tomu pověření byrokraté. Podmínkou verifikace příspěvku je jeho objektivní prokazatelnost.


Ahoj, díky za tohle zajímavé shrnutí. Jen bych podotkl, že v první větě si asi zaměnil Wikiverzitu za Wikipedii. Na Wikipedii o žádné kolaborativní učení nejde:-)

Jinak co se týče srovnání Britanici a Wikipedie, tak Wikipedie dopadla o 10 % hůř, celkem měla jednoduše řečeno 40% chybovost v odborných článcích. Co bylo překvapivé, že byla jen o 10 % chybovější než Britanica, která je na rozdíl od Wikipedie vytvářena placenými odborníky.

Ad poslední věta: nevím jestli tomu rozumím?

A co tuto první lekci dodělat a najít nevhodná uživatelská jména?--Juandev 14. 12. 2009, 18:37 (UTC)