Uživatel:Nesnera/Pískoviště/Spolek

Z Wikiverzity

Změna zapsaných údajů

 • na portálu českého soudnictví pod položkou "Podání do veřejného rejstříku (formuláře) si tlačítkem zvolte možnost "Inteligentní formulář". Ten umožňuje podat několik typů návrhů, přičemž výchozím je právě "Změna zapsaných údajů"
 • zadejte IČ0 subjektu a zahajte tlačítkem "Vytvořit návrh"
  • vpravo si povžimněte položky "Návratový kód" - umožňuje vrátit se k rozpracovanému návrhu
 • otevře se formulář s předvyplěnými údaji o subjektu i rejstříkovým soudem. Není-li potřeba nic měnit (např. "Druh podání") klikněte na tlačítko "Vyplnit předmětnou část"
  • výše zmíněný návratový kód je uveden v závorce zeleného záhlaví
 • zobrazí se formulář s údaji o subjetků rozdělený do sekcí a instrukcemi v záhlaví dostatečnými pro vyplnění
 • provedené úpravy potvrdíte tlačítkem "Uložit" (nebo se můžete vrátit bez uložení)
  • formulář automaticky kontroluje správnost vyplnění (chybějící položky, formát data atd.)
 • na úvodní stránce bude upozorněni na nutnost použít tlačítko "Vyplnit závěrečnou část"
 • tlačítkem "Uložit" potvrdíte vyplníte požadované údaje např. seznam navrhovatelů, datum vyplnění přílohy jako:
  • souhlas funkcionářůse zveřejněním v rejstříku
  • zápis z jednání rozhodujícího orgánu (dle stanov organizace)
   • je-li ověřovatel zápisu totožný s navrhovatelem, není třeba dokument zvlášť ověřovat tj. stačí zaslání datovou schránkou
 • nyní si na úvodní stránce můžete prohlédnout výsledek pomocí tlačítka "Náhled formuláře", průběžný stav "Uložit" nebo "Generovat podání", u které je třeba zvolit způsob podepsání formuláře
  • používáte-li Datovou schránku, zvolte poslední možnost. Budete pak vyzváni ke stažení pdf formuláře, v jehož název obsahuje již zmiňovaný návratový kód