Přeskočit na obsah

Uživatel:Nesnera/Pískoviště/Účto (software)

Z Wikiverzity

(manuál k aplikaci Účto. Dočasně zde, neboť není 100% jistý název a úroveň + cílovka popisu. Pravděpodobně dojde k přesnu do projektu Wikiknihy)

nejasnosti/dotazy hledat podle "??"


Obecné info na úvod[editovat]

Aplikace účto vznikla úpravou aplikace Piroplacení (https://proplaceni.pirati.cz) vytvořené pro potřeby České Pirátské strany. Protože tato organizace má mnohá specifika (wiki, složitou organizační a schvalovací strukturu), jsou občas součástí účta funkce, které jiná organizace nevyužije. V dalším je označuji jako "pirate-specific issue".

Uživatelé a role[editovat]

Jednotliví uživatelé se přihlašují přes SSO, mají přiděleny role. Role mohou být (mj):

 • hospodář (schvaluje žádosti o proplacení z hlediska oprávněnosti; sso_finman)
 • propláceč (proplácí a potvrzuje žádosti schválené hospodářem z hlediska dostatku prostředků; sso_cashier)
  • odpovídá to "Vedoucí"??
 • správce smluv (sso_contrman) - má práva vyplývající z názvu funkce
 • ajťák (sso_techman) - vidí některé technické detaily aplikace, nemá práva k účetním záležitostem

Co znamená "Pořadí ve funkci"?? (+rozdíl mezi 0 a 1)

Rozpočty[editovat]

Každý rozpočet platí v rámci jednoho kalendářního roku. Rozpočtů může být v rámci organizace více; obvykle v případě že organizace má více středisek (Institucí). Každý rozpočet "patří" jedné instituci.

Struktura (složky) rozpočtu[editovat]

Složky mohou být příjmové nebo výdajové. Složky rozpočtu si lze představitt jako obálky s penězi určenými na určitou kategorii výdajů (např. propagace, provoz, mzdy..) nebo příjmů (dotace, výnosy z podnikání, členské příspěvky).

Strukturu složek lze navrhnout libovolně, dle potřeb příslušného rozpočtu.

Záměry[editovat]

Záměr je obecný pojem pro hromádku výdajů, které spolu logicky souvisejí (např. pořádání sportovní akce nebo rekonstrukce sídla). Každý jednotlivý výdaj (viz dále Žádosti o proplacení) musí spadt pod nějaký záměr. U záměru zejména definujeme hospodáře (osobu/osoby zodpovědné za schvalování jednotlivých výdajů), limity a přiřazený bankovní účet.

Proplácení (žádosti o proplacení)[editovat]

Jsou způsobem, jak komukoliv proplatit konkkrétní výdaj (např. nákup občerstvení na sportovní akci nebo výmalbu v rámci rekonstrukce sídla). Žádost může zadat libovolný uživatel aplikace; schvaluje ji hospodář a propláceč. K žádosti o proplacení žádající dodává podrobnosti (zejména účetní doklady a účet, na nějž má být žádost proplacena) Je-li aplikace připojena na FIO banku, umí automaticky vytvořit a naimportovat příslušné příkazy k úhradě do banky, kde je poté osoba s podpisovým právem hromadně podepíše. Pokud není propojení, lze stahovat příslušné XML příkazy pro banku z detailu záměru.

Banka[editovat]

Seznam bankovních účtů organizace. Pokud je zprovozněno API propojení na FIO banku (nutný token), lze zde nalézt také seznam obratů na bankovním účtu.

Instituce[editovat]

Instituce je obecý název pro organizační jednotku. Seznam institucí tedy slouží k definování struktury organizace. Instituce mohou být vlastníkem rozpočtu (tím, kdo fyzicky kontroluje peníze). Je potřeba vytvořit aspoň jednu instituci vlastnící rozpočet.

 • ID ve wiki - Pirate-specific issue.
 • Druh ?? + kde se konfiguruje
 • Jak vytvořit testovacího uživatele - toto nelze; testování probíhalo na samostatné instanci aplikace.
 • "Může být vlastníkem rozpočtu?" ??
  • jak má "správně" vypadat uspořádání pro
   • "autonomní" suborganizace
   • jediné vedení

Smlouva[editovat]

..

Správa[editovat]

Klíčová nastavení se provádí v souboru xxx

aplikace[editovat]

Na adrese <URL>/spravce/ lze získat informace o stavu HTTP a HTTPS hlaviček aktuálně přihlášeného uživatele

 • k čemu je odrážka "Skladba rozpočtu"??

uživatelů[editovat]

...

Uživatelská nastavení[editovat]

Po přihlášení je na <URL>/dashboard/ dostupný odkaz na uživatelský profil (<URL>/uzivatel/profil/). Jde o informativní výpis o kontaktním e-mailu uživatele a jemu přidělených rolích, které může uživatel s rolí spráce (de)aktivovat (není dobrý nápad si správcovskou roli vypnout 😉)