Uživatel:Marietkasvata

Z Wikiverzity
Soubor:Ted


*VÝVOJ ZÁZNAMU INFORMACÍ:

1.záznam člověka- malba na skálu. nahled

2. formalizace: -záznam informace

 • obraz

-algoritmus-zápis přesného postupu -proces-program, který probíhá


-značka -písmo -popis pracovního postupu

-vysvětlení -povel -vzorec -3.formalizace a digitalizace

 • logické obvody:

tranzistor: NOT-

 • vstup 1-->0-výstup
 • vstup 0-->1-výstup

NAND-

 • vstup-00-->1-výstup
 • vstup-01-->1-výstup
 • vstup-10-->1-výstup
 • vstup-11-->0-výstup

AND-

 • vstup-00-->0-výstup
 • vstup-01-->0-výstup
 • vstup-10-->0-výstup
 • vstup-11-->1-výstup

XOR -

 • vstup-00-->0-výstup
 • vstup-01-->1-výstup
 • vstup-10-->1-výstup
 • vstup-11-->0-výstup
 • programovatelnost

-egyptská kniha mrtvých, kde byl napsán jako jeden z prvních-návod. -stroj na mytí rukou-"automat" (bylo drahé ho udržovat) -první manufaktura (cca rok 1800 ) --> tkalcovství, textil. Ingenir "Jacquard" sestrojil první tkalcovství stav. První programovatelné stroje. nahled

-spojení prvků( digitální programovatelný stroj se zpětnou vazbou)--> CHARLES BABBAGE nahed

-1937- první počítač --> KONRAD ZUSE (3 pokusy--> Z3 ) - 1945- ENIAC --> elektronkový počítač -1954- TRADIC--> polovodičový počítač -1971- BUSICOM --> osobní počítač (-intel8080/-altair8800)

Konrad Zuse nahled

 • ZOBRAZOVÁNÍ INFORMACE

-informační tabule na nádraží -sestavování např. hodin z jednotlivých bodů -digitron digitron -Pravidelné spektrum teček v barvách, které vnímá naše oko - zelená, modrá, červená tvořilo obrazovku staré televize. -Dnešní obrazovky jsou na podobném, však daleko složitějším principu

 • DRUHY PROGRAMŮ

operační systém zaváděcí programy -bios (uefi) -zavaděč systému (boot manager) - jádro (kernel)

programy systému (stanovuje si systém sám) systémové nástroje /spouští uživatel) uživatelské aplikace -internetový prohlížeč -textový procesor (word) -grafický procesor -hry -přehrávač -kalkulačka -komunikační programy (skype..)


 • DRUHY SOUBORŮ

-programové soubory -programy -přípony:.....exe ....ini ...bat

-programové knihovny -přípony:....dll....so

-konfigurační soubor -přípony: .....cnf ....conf ....rc


 • uživatelské soubory

-obrázky -zvuky -videa -texty -složky (adresáře)


   • VLASTNOSTI SOUBORŮ
 • název/jméno
 • typ souboru

-jpeg-jpg --> názvy obrázků -png -gif --> vektorový obrázek -mp3 -mp4

 • velikost

-bit --> B

 • Soubor:Bit

-byte /bajt/ nahled