Uživatel:Kychot/tmp/Pojem

Z Wikiverzity

Pojem je základním elementem pojmového myšlení. I když se často říká, že pojmové myšlení pochází až z nedávné doby (několika tisíc let) a před ním převažovalo myšlení symbolické či mytické, můžeme se domnívat, že určité primitivní stadium tohoto myšlení bychom mohli najít třeba i u zvířat.

Schopnost pojmového myšlení je totiž do určité míry vrozená, podobně jako schopnost jazyka. Dítě je schopno záhy po narození identifikovat a positivně reagovat na přítomnost, které se nad nimi sklání a usmívají se na ně. Pokusy bylo zjištěno, že zpočátku dítě reaguje na jakýsi vzor, složený z úst, nosu a očí. Ještě není schopno vnímat ani celý obličej (to až později), ale už instinktivně reaguje na přítomnost jiného člověka. Proto můžeme předpokládat, že už při narození si jeho mozek v sobě nese jaýsi zárodek pojmu "člověk".

Pojem v sobě nese sílu schopnosti abstraktního myšlení, schopnost zobecňování. Je všeobecně rozšířenou představou, že schopnost abstraktního myšlení se u dětí rozvíjí až ve školním věku, že tudíž abstraktní myšlení je jakýmsi pokračovatelm myšlení konkrétního. I když zdokonalování jazyka a prohlubování pojmového myšlení vytváří předpoklady pro komplikovanější abstrakce, neznamená to, že by malé děti nebyly schopny abstrahovat. Abstrakce, doslova "vytažení", znamená vytáhnout z vnímané figury.

Nástin dalších myšlenek:

Pojem není termín

Pojem jako "pojímat"

Německy Begriff begreiffen uchopovat

"Pojem" můžeme chápat jako určitý kontejner, obsahující určitou množinu konkrétních věcí, které tento pojem může obsahovat.

Anglicky "Term" se plete s "termínem"

Termín je v podstatě... (zatím nedokončená myšlenka)