Uživatel:Juandev/Tabulky/Čísla nakladatelství/Pískoviště

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

doplnění z ek:

Heslo na české Wikipedii: Identifikátor československých knih

Výzkum číslování nakladatelství v letech 1962 až 1992 (orientačně). Pokud najdete knihu z této doby, zaznamenejte komu přísluší dané číslo a odkažte pokud možno na Wikidata. Sporné či nejasné případy vkládejte do diskuse.


Následující tabulka uvádí čísla nakladatelství v Československu zhruba od roku 1962 do roku 1989 (Některá nakladatelství tyto čísla pouzívají nadále). Čísla jsou přebírána z čísel publikací. Číslo publikace je ve formátu AA-BBB-CC, kde AA je číslo nakladatelství, BBB je pořadové číslo publikace daného nakladatelství v onom roce a CC je koncové dvojčíslí roku vydání. Tedy například 01-004-70, je kniha Hospoda Jamajka z nakladatelství Odeon (AA=01) z roku 1970 a šlo o 4. publikaci toho roku.

Seznam nakladatelství[editovat]

Číslo nakl. Nakladatelství Zdroj
00 Nástup 00-001-67
01 Státní nakladatelství krásné literatury a umění (SNKLU) (1961–1965) 01-037-64 (ČČNB: cnb000441571)
Odeon (1966–2001) 01-077-73 (ČČNB: cnb001991309)
02 Státní hudební vydavatelství (1961–1969) 02-219-63
03
04 SNTL (Státní nakladatelství technické literatury) 04-008-62
05
06 SNTL (Státní nakladatelství technické literatury) 06-097-81
07 Státní zemědělské nakladatelství (1953–1989) 07-095-80
08 Státní zdravotnické nakladatelství 08-041-67
09
10
11 Orbis (1948?–1977),
Panorama (1978–2003), která převzala knižní část nakladatelství Orbis
11-013-81
12
13 Státní nakladatelství dětské knihy (1949–1968),
Albatros (1969–2008)
13-883-74, 13-141-65, 13-701-85
14 Státní pedagogické nakladatelství (SPN) 14-086-72
15 Státní pedagogické nakladatelství 15-927-65
16 Státní pedagogické nakladatelství 16-911-62
17
18
19
20
21 Nakladatelství Československé akademie věd 21-112-62
22 Československý spisovatel 22-106-73
23 Mladá fronta, nakladatelství ČSM 23-003-63, 23-100-71
24 Práce 24-002-82, 24-022-69
25 Nakladatelství politické literatury (NPL) (1959-1965),
Nakladatelství Svoboda (1966-1992)
25-034-84
26 Svět sovětů (1948–1968)
Lidové nakladatelství (1969–1993) 26-043-76 (ČČNB: cnb000163235)
27 Sportovní a turistické nakladatelství (1954–1967)
Olympia (1967–?) 27-048-87
28 Naše vojsko 28-091-70
29 Ústřední správa geodézie a kartografie 29-303-62
30
31
32 Svobodné slovo,
Melantrich
32-007-88
33 Nakladatelství Lidová demokracie (1953-1968),
Vyšehrad (1968-)
33-933-92
34 Obelisk, nakladatelství umění a architektury 34-003-73
35 Panton 35-360-78
36
37 Artia 37-004-87
38 Svépomoc 38-017-90
39
40 Horizont 40-002-77
41
42 Středočeské nakladatelství a knihkupectví (1968-1992) 42-007-78
43 Jihočeské nakladatelství 43-015-81
Růže 43-006-73
44 Západočeské nakladatelství 44-418-84
45 Severočeské nakladatelství 45-006-76
46 Východočeské nakladatelství (1962–1965),
Kruh
46-003-87
47 Blok 47-023-66, 47-088-81
48 Profil 48-011-73
49 Vydavatelství Československý novinář (1966–1969),
Vydavatelství a nakladatelství Novinář (1969–1990)
49-106-90
50
51 Merkur 51-918-70 (ČČNB: cnb000426701)
Vydavatelství obchodu 51-841-67
52 Svaz protifašistických bojovníků (–1969)

Český svaz protifašistických bojovníků (1970– )

28/52-001-81[P 1]
53
54 Tisková, ediční a propagační služba místního hospodářství 54-016-88/0013
55 Rektorát UJEP Brno 55-016-67, 55-044A-87
56
57
58
59 Dialog (1968–1970),
Městský národní výbor Cheb,
Ústav pro kulturně výchovnou činnost (1978)

Pressfoto (1983)

Ministerstvo kultury Československé socialistické republiky (1989)[P 2]

Československý rozhlas

59-203-72, 59-275-76
60 Dům techniky Československé vědeckotechnické společnosti 60/851/87
61 Tatran 61-881-86
62 Dialog 62-001-90
63 Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry (?–1967),
Alfa (1967–1993)
63-007-65
64
65 Vydavateľstvo Osveta,

Obzor

65-130-62
66 Mladé letá 066-139-87
67 Slovenské pedagogické nakladateľstvo 67-258-77
68
69
70
71
72 Slovenský spisovateľ 072-011-87
73 Smena 73-065-77, 073-047-089
74
75 Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry 75-252-62
75 Nakladateĺstvo Pravda 75-023-75
76
77
78
79
80
81
82
83
84 Arkýř 84-007-90
85
86
87
88
89
94 Pallas 94-128-74
95 Matica slovenská v Martine 95-001-63
268 Slovart Bratislava nebo Nakladatelství Libereckých tiskáren Liberec 268-04-90
Číslo nakl. Nakladatelství Zdroj Poznámky
23 Československý spisovatel 23-116-82 Číslo 23 má Mladá fronta.

Čísla publikací dle let[editovat]

Rok 1962[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
001 Objevy v Tasíli Mladá fronta, nakladatelství ČSM 23-001-62 1756. publikace, edice Kolumbus
002 Móda od A do Z Mladá fronta, nakladatelství ČSM 23-002-62
002 Skrze skutky jejich Svobodné slovo 32-002-62
008 Přehled elementární matematiky Státní nakladatelství technické literatury 04-008-62 4097. publikace
008 Růže na úvěr Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-008-62 1391. publikace, edice Klub čtenářů
010 Struny ve větru Československý spisovatel 22-010-62
013 Láska Československý spisovatel 22-013-62 1909. publikace
014 Nespokojený králíček Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-014-62 1418. publikace
014 Hrady a zámky Severočeského kraje Severočeské nakladatelství 45-014-62 82. publikace
015 Indie na úsvitě Svobodné slovo 32-015-62
019 Příručka sdílení tepla Státní nakladatelství technické literatury 04-019-62 4250. publikace
027 Pařížští sansculoti Nakladatelství politické literatury 25-027-62 1547. publikace
029 Kouzla Práce 24-029-62 3483. publikace
030 Rozprávate po anglicky? = Mluvíte anglicky? = Do You speak English? Slovenské pedagogické nakladateľstvo 67-030-62
038 Pohlavní život a výchova k manželství a rodičovství Státní zdravotnické nakladatelství 08-038-62
039 Jak nepsat hru Orbis 11-039-62 2296. publikace
041 Dvojí tvář Naše vojsko 28-041-62 pro Svaz protifašistických bojovníků
043 Smrt si říká Engelchen Naše vojsko 28-043-62 2475. publikace
044 Kolumbovo dědictví Mladá fronta, nakladatelství ČSM 23-044-62 1800. publikace
045 Tři kamarádi Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-045-62 1424. publikace, Klub čtenářů
049 V zimním slunci Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-049-62 1422. publikace
050 Kosmas Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-050-62 1427. publikace
054 Deset životů Československý spisovatel 22-054-62
056 K dějinám české divadelní avantgardy Nakladatelství Československé akademie věd 21-056-62
059 Temná řeka Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-059-62 1440. publikace
060 Muži z Vernetu Naše vojsko 28-060-62 2492. publikace
061 Svatyně bez bohů Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-061-62 1447. publikace
065 Slovník památkové péče Sportovní a turistické nakladatelství 27-065-62
066 Vyšel jsem dřív než hvězda ranní Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-066-62 1452. publikace, edice Klub čtenářů
067 Okresní oddělení Naše vojsko 28-067-62 2499. publikace, edice Nove knihy
072 Pláž Girón Naše vojsko 28-072-62 2504. publikace
072 Libenice. Keltská svatyně ve středních Čechách Nakladatelství Československé akademie věd 21-072-62
073 Pavouci Státní nakladatelství politické literatury, 25-073-62 1617. publikace
073 Divotvorce Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-073-62 749. publikace
074 Synové a milenci Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-074-62 1464. publikace
081 Květy zla Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-081-62 1457. publikace, edice Nesmrtelní
084 Svět orchestru Panton 35-084-62
085 USA: Informační slovník Nakladatelství politické literatury 25-085-62 1608. publikace
095 Babbitt Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-095-62 1476. publikace
100 Já je někdo jiný Československý spisovatel 22-100-62 1990. publikace, edice Klub přátel poezie
101 Svátky Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-101-62 1477. publikace, edice Klubu čtenářů
109 Bezděčné kresby Československý spisovatel 22-109-62 2006. publikace, edice Život kolem nás
112 Věnec povídek Státní nakladatelství dětské knihy, a.p. 13-112-62 Tisk Severografia, a.p.
112 Sborník geologických věd - řady Technologie, geochemie Geofond v Nakladatelství Československé akademie věd 21-112-62
112 Jako kdyby Norimberk nikdy nebyl Nakladatelství politické literatury 25-112-62 1639. publikace
114 O nezbytnosti umění Orbis 11-114-62 2399. publikace, edice Malá moderní encyklopedie
114 Básnické dílo Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-114-62 1458. publikace, edice Klub čtenářů
115 Martin Eden Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-115-62 1480. publikace, edice Světová knihovna
117 Děvčátko z Itálie Státní nakladatelství dětské knihy 13-117-62 2059. publikace
122 Kouzelná říše dětství Vítězslava Nezvala Státní nakladatelství dětské knihy 13-122-62 2115. publikace
125 Ztráty a nálezy Československý spisovatel 22-125-62 2027. publikace
126 Přehled nejnovějších dějin - I. Nakladatelství politické literatury 25-126-62 1653. publikace
128 Lidský strom Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-128-62 1507. publikace, edice Soudobá světová próza
128 Zázraky filmu Práce 24-128-62 3594. publikace, edice Technický výber do kapsy
129 Zapomenutá vina Nakladatelství Lidová demokracie 33-129-62 129. publikace, edice Vyšehrad
130 Krajina dymiacich sopiek Vydavateľstvo Osveta 65-130-62
133 Tajemné kroky Státní nakladatelství dětské knihy 13-133-62 2123. publikace
138 Úžasný chlapík Nakladatelství politické literatury 25-138-62 1667. publikace
142 Výjimečný týden Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-142-62 1537. publikace
151 Tajemství Naše vojsko 28-151-62 pro Svaz protifašistických bojovníků
158 Reportáž psaná na oprátce Nakladatelství politické literatury 25-158-62 1693. publikace
161 Nacistická pátá kolona v ČSR Naše vojsko 28-161-62 pro Svaz protifašistických bojovníků
170 Vzpoura svědomí Nakladatelství politické literatury 25-170-62 1706. publikace
182 Neobyčejné jaro Státní nakladatelství dětské knihy 13-182-62 2169. publikace, edice Střelka
213 XII. sjezd Komunistické strany Československa Nakladatelství politické literatury 25-213-62
252 Obrátený polmesiac Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry 75-252-62 252. publikace
303 Školní zeměpisný atlas Ústřední správa geodézie a kartografie 29-303-62
303 Španělsko-český a česko-španělský kapesní slovník Státní pedagogické nakladatelství 14-303-62 publikace 28-95-60
401 Stereometrická metalografie Státní nakladatelství technické literatury 04-401-62 3930. publikace
501 Vzpomínky z mládí Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-501-62
511 Po zemi sovětů Svět sovětů 26-511-62
911 Historická mluvnice česká - I. Státní pedagogické nakladatelství 16-911-62 publikace 21-04-01, edice Učebnice pro vysoké školy

Rok 1963[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
001 Otázky žurnalistiky 1962 Matica slovenská v Martine 95-001-63
003 Marťanská kronika Mladá fronta 23-003-63 1876. publikace
006 Krutá léta Naše vojsko 28-006-63 pro Svaz protifašistických bojovníků
007 Sborník geologických věd - řady Užitá geofyzika Geofond v Nakladatelství Československé akademie věd 21-007-63
024 Ani ženy... Naše vojsko 28-024-63 pro Svaz protifašistických bojovníků
031 Co se odehrálo za kulisami Naše vojsko 28-031-63
045 Kolegové Státní nakladatelství krásné literatury a umění 01-045-63 1526. publikace, edice Klub čtenářů
058 Imunologické pojetí ulcerosní kolitidy Státní zdravotnické nakladatelství 08-058-65
078 Krvavé slunce Naše vojsko 28-078-63 pro Svaz protifašistických bojovníků
079 Hledám své vrahy Naše vojsko 28-079-63
091 Patologická anatomie Státní zdravotnické nakladatelství 08-091-63
096 Sto slavných skladatelů PRÁCE, nakladatelsví ROH 24-096-63
137 Slunce zašlo za mraky Naše vojsko 28-137-63
138 Plameny nenávisti Nakladatelství Lidová demokracie 33-138-63 138. publikace
144 Na západní frontě Naše vojsko 28-144-63
146 Série C-L Mladá fronta 23-146-63 2012. publikace
219 Hudebníci minulosti Státní hudební vydavatelství 02-219-63
228 Šelmy hledají domov Státní nakladatelství dětské knihy 13-228-63 2468. publikace

Rok 1964[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
002 Krabička s plachetnicí Východočeské nakladatelství 46-002-64
018 Hyperfunkce štítné žlázy a kardiovaskulární systém Státní zdravotnické nakladatelství 08-018-64
032 Co nevíte o přírodě Mladá fronta 23-032-64
037 Turbina Státní nakladatelství krásné literatury (SNKLU) 01-037-64
038 Co jste v lese neviděli Státní zemědělské nakladatelství 07-038-64 edice Osvětová literatura
075 Řekněte své jméno Naše vojsko 28/52-075-64
110 Úvod do patologie Státní zdravotnické nakladatelství 08-110-64
149 Zločiny proti Evropě Naše vojsko 28/52-149-64 pro Svaz protifašistických bojovníků
903 Historická mluvnice česká II. Tvaroslovi Státní pedagogické nakladatelství 16-903-64 publikace 01-04-01, edice Učebnice pro vysoké školy

Rok 1965[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
007 Rozhlas a televízia Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry 63-007-65 2786. publikace, edice Polytechnická knižnice
040 Stručný lékařský slovník Státní zdravotnické nakladatelství 08-040-65
051 Pražské povstání 1945 Svaz protifašistických bojovníků 28/52-051-65 v Našem vojsku
081 Besedy se snoubenci Státní zdravotnické nakladatelství 08-081-65
087 O upovídaném brankáři Státní nakladatelství dětské knihy 13-087-65 2739. publikace
090 Na západní frontě Svaz protifašistických bojovníků 28/52-090-65 v Našem vojsku
115 Polynéská záhada Mladá fronta, nakladatelství ČSM 23-115-65 2295 publikace v nakladatelství, edice Kolumbus
927 Staré pověsti české Státní pedagogické nakladatelství 15-927-65

Rok 1966[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
002 Duševní vývoj a výchova od narození do dospělosti Státní zdravotnické nakladatelství 08-002-66
009 Choroby jater a žlučových cest v praxi Státní zdravotnické nakladatelství 08-009-66
016 Dlouhý stín času Mladá fronta 23-016-66 2367. publikace
023 Valašská suita Blok 47-023-66 294. publikace
025 Nápoje pro každou příležitost Státní zdravotnické nakladatelství 08-025-66
034 Nebyly to moje děti Svaz protifašistických bojovníků 28-034-66 v Našem vojsku
037 Noc a mlha Svaz protifašistických bojovníků 28/52-037-66 v Našem vojsku
040 Nedokončené melodie Nakladatelství politické literatury 25-040-66 2335. publikace
041 Svalové atrofie Státní zdravotnické nakladatelství 08-041-66
097 Bacha, černý paraple! Albatros 13-097-66
108 Aktuality mladého světa o módě Mladá fronta 23-108-66
194 Ztroskotání Medusy Nakladatelství Lidová demokracie 33-194-66 194. publikace
205 Leonardo da Vinci Nakladatelství Lidová demokracie 33-205-66 205. publikace

Rok 1967[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
001 Lidé kraje mezi třemi vrchy Nástup 00-001-64 Vydal Nástup, okresní noviny Pelhřimov roku 1967 jako svou první publikaci.
016 Klinické syndromy s příznaky v orofaciální oblasti Rektorát UJEP Brno 55-016-67 Univerzita J.E. Purkyně

označeno jako Číslo

041 Mezinárodní kuchařka Státní zdravotnické nakladatelství 08-041-67
042 Fantóm opery Mladá fronta 23-042-67 2481. publikace
080 N či M? Svaz protifašistických bojovníků 28/52-080-67 v Našem vojsku
129 Černý korzár Albatros 13-129-67
215 Bez pláště Nakladatelství Lidová demokracie 33-215-67 215. publikace
216 Sága o svatém Olavu Nakladatelství Lidová demokracie 33-216-67 216. publikace
841 Kuchařský lexikon Vydavatelství obchodu 51-841-67 Vydavatelství obchodu, závod Obchodu a reklamy v Praze.

841. publikaci

Rok 1968[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
034 Spánek, sny, sugesce a hypnóza Státní zdravotnické nakladatelství 08-034-68
043 Děvče se zelenýma očima Mladá fronta 23-043-68 2640. publikace
056 Kruté moře Svaz protifašistických bojovníků 28/52-056-68 v Našem vojsku
082 Kosmetika Práce 24-082-68
094 Moučníky Obzor 65-094-68
011 Záhada hlavolamu Blok 47-011-68 337. publikace
107 Sluneční jezero SNDK 13-107-68

Rok 1969[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
034 Kniha o kaktusoch Obzor 65-034-69
036 Rodiný kruh Práce 24-036-69
047 Egyptologové Odeon 01-047-69 2522. publikace Odeon
049 Vyšla hvězda nad Betlémem. Příběhy, události a mýty Nového zákona Nakladatelství DIALOG a ústřední církevní nakladatelství 59-047-69
051 Kámasútra, aneb, Poučení o rozkoši Státní zdravotnické nakladatelství 08-051-69
069 Kruté moře Svaz protifašistických bojovníků 28/52-069-69 v Našem vojsku
091 Vojna a mír II. Odeon 01-091-69 2570. publikace, edice Světová knihovna
107 Pod Severkou Odeon 01-107-69 2532. publikace, edice Soudobá světová próza
241 Ben Hur Vyšehrad 33-241-69 241. publikace nakladatelelství Vyšehrad

Rok 1970[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
004 Hospoda Jamajka Odeon 01-004-70 Tisklo Rudé právo
08 Kruté nebe Lidová demokracie - Vyšehrad vydavatelství a nakladatelství, 33-08-70 8. publikace, edice Malá knihovna Lidové demokracie
013 Noc v Lisabonu Naše vojsko 28/52-013-70 pro Český svaz protifašistických bojovníků
027 Paměti lékařovy V. Nakladatelství Svoboda 25-027-70
027 Paměti lékařovy VI. Nakladatelství Svoboda 25-027-70 Vytisklo Rudé právo, tiskařské závody, Praha
037 věčná slavia Olympia 27-037-70
091 Pán ze San Franciska Naše vojsko 28-091-70
918 Mladá móda Merkur 51-918-70

Rok 1971[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
007 Tajný deník čínské císařovny Odeon 01-007-71
024 Paměti lékařovy VII Nakladatelství Svoboda 25-024-71
024 Paměti lékařovy VIII. Nakladatelství Svoboda 25-024-71
035 Údolí rozhodnutí Práce 24-035-71
059 Kavkazský zajatec Nakladatelství Svoboda 25-059-71 3122. publikace Nakladatelství Svoboda
076 Jak na údržbu v bytě Práce - Vydavatelství a nakladatelství ROH 24-076-71
089 Drang nach Osten Naše vojsko 28/52-089-71 pro Český svaz protifašistických bojovníků
099 Jak na elektřinu v bytě Práce - Vydavatelství a nakladatelství ROH 24-099-71
210 Móda, nemóda Mladé letá 66-210-71
902 Pražský informátor Kartografie 29-902-71
5607 Technická kvalita televizního obrazu studijní odbor Čs. televize 17-5607/71 před číslem je ST

Rok 1972[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
060 Černý obelisk Naše vojsko 28/52-060-72 pro Český svaz protifašistických bojovníků
086 Kapesní slovník cizích slov Státní pedagogické nakladatelství 14-086-72 1971. publikace
096 Křižáci na západě Naše vojsko 28/52-096-72 pro Český svaz protifašistických bojovníků
203 1322-1972 Cheb Městský národní výbor Cheb 59-203-72
242 Angelika markíza anjelov Tatran 61-242-72
733 Tajemství starého venkovského sídla Albatros 13-733-72

Rok 1973[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
003 Goya Obelisk, nakladatelství umění a architektury 34-003-73 Psano jako 34/003/73, 317. publikace
006 Nezapomeň Růže 43-006-73 259. publikaci
011 Kapitoly z dějin olomoucké university 1573-1973 Profil 48-011-73
043 Automatická syntaktická analýza Alfa 63-043-73 5107. publikace, edice Počítače
043 Poslední šance Naše vojsko 28/52-043-73 pro Český svaz protifašistických bojovníků
077 Měsíční kámen Odeon 01-077-73
084 Umění obsluhy Merkur 51-084-1973 1084. publikaci
106 Tisíc polibků Československý spisovatel 22-106-73
125 Padesát let československého rozhlasu Československý rozhlas 59-125-73 před číslem MK ÚKK[P 3]

Rok 1974[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
012 Údolí krásných žab Olympia 27-012-74
013 Utkání smrti Naše vojsko 28/52-013-74 pro Český svaz protifašistických bojovníků
067 Po nás potopa Československý spisovatel 22-067-74
128 Ladislav Snopek Pallas 94-128-74 126?. publikace

Rok 1975[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
023 Kleopatra Nakladateĺstvo Pravda 75-023-75
026 Za písničkou Supraphon n.p. 02-026-75
053 Nibelungova smrt Nakladatelství Svoboda 25-053-75 3741. publikace
075 Bílá velryba Odeon 01-075-75
084 Přízrak Bělověžského pralesa Naše vojsko 28/52-084-75 pro Český svaz protifašistických bojovníků
089 Zvoník u Matky boží Práce 24-089-75 Tisk: MÍR 1, novinářské závody v praze
729 Těžký život záškoláka Albatros 13-729-75

Rok 1976[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
006 Partie hnědých pěšáků Severočeské nakladatelství 45-006-76
043 Historie hříchu Lidové nakladatelství 26-043-76
066 Vojna a mír II. Naše vojsko 28-066-76 4390. publikace
034 Přes oceán Český svaz protifašistických bojovníků 28/52-034-76 v nakladatelství Naše vojsko
116 Výpravy opačným směrem Mladá fronta 23-116-76 3722. publikace
094 Indiáni bez tomahavků Orbis 11-094-76 3315. publikace
512 Zahrady Pražského hradu Odeon 01-512-76
532 Leoš Janáček Panton 35-532-76
620 Zajímavá matematika Albatros 13-620-KMČ-76 4751. publikace, edice Klub mladých čtenářů

Rok 1977[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
002 Kulturní výročí 1977 Horizont 40-002-77
065 Zakázaná láska Smena 73-065-77 2177. publikace
066 Katedrála hrůzy Naše vojsko 28/52-066-77 pro Český svaz protifašistických bojovníků
100 Radí vám lékář Mladá fronta 23-100-71
109 Březnové idy Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. 01-109-77 vytisklo Rudé právo
258 Vzťahy a súvislosti slovenskej a ruskej literatúry Slovenské pedagogické nakladateľstvo 67-258-77
591 Ruský jazyk Státní pedagogické nakladatelství 14-591-77 publikace 72-60-14, edice Učebnice pro střední odborné školy

Rok 1978[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
007 Buď moudrá, má bolesti Středočeské nakladatelství a knihkupectví 42-007-78 200. publikace
022 Vojna a mír II. Odeon 01-022-78 3544. publikace, edice Galerie klasiků
033 Mnichov Naše vojsko 28/52-033-78 pro Český svaz protifašistických bojovníků
078 Atlas odrůd ovoce Státní zemědělské nakladatelství 07-078-78
082 Praktická dendrologie Státní zemědělské nakladatelství 07-082-78
104 Exploze Nakladatelsví Svoboda 25-104-78 4310. publikace nakladatelsví Svoboda
275 Vybrané kapitoly z dějin fotografie Ústav pro kulturně výchovnou činnost 59-275-76 Je to záhada, v knize je dvakrát uvedeno, ž bylo vydáno 1978.
360 Kamarádi se sluníčkem Panton 35-360-78
505 Česká heraldika Vyšehrad 33-505-78

Rok 1979[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
005 Žena v bílém plášti Lidové nakladatelství 26-005-79 1811. publikace
021 Není čas rituálů Naše vojsko 28/52-021-79 pro Český svaz protifašistických bojovníků
086 Gawdor Práce 24-086-79 4652. publikace nakladatelsví Práce
546 Westerplatte zpěv o Hubalovi Vyšehrad 33-546-79 546. publikace

Rok 1980[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
005 Ptáci Artia 37-005-80 3773. publikace, je tady číslo 59-238-75
006 Kdo je pozná Panorama 11-006-80
072 První doma Naše vojsko 28/52-072-80 pro Český svaz protifašistických bojovníků
095 Cizokrajní ptáci v klecích Státní zemědělské nakladatelství 07-095-80
104 Zmizelá Praha Československý spisovatel 22-071-80

Rok 1981[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámka
001 Za cenu života Naše vojsko 28/52-001-81 pro Český svaz protifašistických bojovníků
013 Martova pole Panorama 11-013-81 3798. publikace nakladatelství Panorama
022 Brno v architektuře a výtvarném umění Blok 47-022-81 746. publikace nakladatelství Blok
068 Dietní kuchařka pro zaměstnanou ženu Státní zdravotnické nakladatelství 08-068-81
097 Jazyk Fortran v systému MOS a DOS SNTL 06-097-81
712 Učebnice architektury pro 3. ročník SPŠ stavebních SNTL 04-712-81

Rok 1982[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
001 ??-001-82
002 24-002-82
052 Černá internacionála v akci Naše vojsko 28-052-82 pro Český svaz protifašistických bojovníků
116 Světla v oknech Československý spisovatel 23-116-82

Rok 1983[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
001 Kniha apokryfů Československý spisovatel 22-001-83
020 Vesmír Mladá fronta 23-020-83
021 Praha středověká Panorama 11-021-83
061 Naše příjmení Mladá fronta 23-061-83
092 Odhalená zrada Naše vojsko 28-092-83 pro Český svaz protifašistických bojovníků
209 Jihomoravským krajem Pressfoto 59-209-83 ~vydavatelství ČTK v Praze jako svou 451. publikaci

Rok 1984[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
002 Pohádky Lidové nakladatelství 26-002-84 2101. publikace
034 Doznání lásky Nakladatelství Svoboda 25-034-84
045 Masky Lidové nakladatelství 26-045-84
085 Husité Panorama 11-085-84
124 Moje třicetiletá válka Naše vojsko 28-124-84 pro Český svaz protifašistických bojovníků

Rok 1985[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
022 O kouzelném ptáku Zymyrykovi Lidové nakladatelství 26-022-85
054 Pohybová výchova Mladá fronta 23-054-85
054 Pražská operace Naše vojsko 28-054-85 pro Český svaz protifašistických bojovníků
701 Peříčko Finista Jasného sokola Albatros 13-701-85 6897. publikace
713 Kvak a Žbluňk jsou kamarádi Albatros 13-713-85
731 Obrázkový svět Albatros 13-731-85 6987. publikace
769 Čarovný zeměklíč Albatros 13-769-85 6986. publikace

Rok 1986[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
002 Václav IV. Nakladatelství Svoboda 25-002-86
050 Had Odeon 01-050-86 4489. publikace
055 Rodné číslo Homéra Mladá fronta, nakladatelství ČSM 23-055-86 4796. publikace, edice Alfa
071 Zločinná role gestapa Naše vojsko 28-071-86 pro Český svaz protifašistických bojovníků
119 Kovbojové z papíru Československý spisovatel 22-119-86 5465. publikace
119 Italští umělci v Praze Panorama 11-119-86
320 Moderní vytápění bytů a rodinných domků SNTL 04-320-86
761 Povídejme si, děti Albatros 13-761-86 7130. publikace
824 Cizinci na planetě Kvara Albatros 13-824-86
862 Děvče pro Oklahomu Albatros 13-862-86
881 Erby miest Tatran 61-881-86 4304. publikace nakladatelství Tatran.

Rok 1987[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
001 Schůzky s Lukullem Mladá fronta 23-001-87 4761. publikace
003 Pohádky ze Zapomenuté země Kruh 46-003-87
004 Rostliny v kosmetice Artia 37-004-87 3902. publikace, je tady i číslo 59-024-81
011 Reflex / Betónový tip Slovenský spisovateľ 072-011-87
024 Kolty bez pozlátka Československý spisovatel 22-024-87
042 Prométheus Odeon 01-042-87
044A Čítanka ze slovenské literatury rektorát UJEP Brno 55-044A-87
048 Móda a její rozmary Lidové nakladatelství 26-048-87
048 Kruh stínu Naše vojsko 28-048-87 pro Český svaz protifašistických bojovníků
074 Doktor Twardowski Práce 25-074-87 6577. publikace
104 Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti Albatros 13-104-KMČ-87
105 Rumcajz Albatros 13-105-KMČ-87
139 Kniha hlavolamov Mladé letá 066-139-87 Tisk Tlačiarne SNP, n. p., Martin, závod Banská Bystrica
815 Arsène Lupin kontra Herlock Sholmes Albatros 13-815-87
847 Zlatý nos Albatros 13-847-87 7419. publikace v nakladatelství

Rok 1988[editovat]

Číslo Název publikace Nakladatelství Č. publikace Poznámky
007 Řidičský průkaz rodičů Melantrich 32-007-88
010 Pod kardinálskou pečetí Československý spisovatel 22-010-88
012 Koupání v ČSR Olympia 27-012-88
013 Návštěva Naše vojsko 28-013-88 pro Český svaz protifašistických bojovníků
016 Pěstujeme pokojové květiny Tisková, ediční a propagační služba místního hospodářství 54-016-88/0013 786. publikace
055 Průvodce povětřím a tmou Mladá fronta 23-055-88 4999 publikace v nakladatelství, edice Třináct
073 Výtvarník Mladá fronta 23-073-88 5007 publikace
799 Objevujeme Prahu Albatros 13-799-88

Rok 1989[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
026 Jiskra života Naše vojsko 28-026-89 v koedici s Českým svazem protifašistických bojovníků
037 Sám neprojdeš Naše vojsko 28-037-89 v koedici s Českým svazem protifašistických bojovníků
043 Stíny mořských hlubin Mladá fronta 23-043-89 ISBN: 80-204-0001-X
047 Nedokončený román jednej študentky Smena 073-047-89 3627. publikace
064 Zákulisí velké války Naše vojsko 28-064-89 v koedici s Českým svazem protifašistických bojovníků
120 Praha na úsvitu nových dějin Panorama 11-120-89
308 Z nových zisků Národní galerie v Praze 1987-1988 MK ČSR 59-308-89 Národní knihovna ale uvádí jako nakladatele Národní galerii
521 Město Praha Odeon 01-521-89
820 Ve znamení břevna a růží Vyšehrad 33-820-89

Rok 1990[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
001 Život Pána Ježíše Krista Dialog 62-001-90 2. publikace
002 Věčně zelené naděje Dialog 62-002-90 3. publikace, také číslo 45-015-90
003 Křížovka života Dialog 62-003-90 4.publikace, ISBN 80-85194-03-1
04 Children's first dictionary Slovart Bratislava & Nakldatelství Libereckych tiskáren Liberec 268-04-90 ISBN: 80-85163-16-0
006 V Kordillerách Olympia 27-006-90
008 Trojúhelník naděje Naše vojsko 28-008-90 v koedici s Českým svazem protifašistických bojovníků
015 Věčně zelené naděje Severočeské nakladatelství 45-015-90 572. publikace, také číslo 62-002-90
017 Největší proces dějin Svépomoc 38-017-90 ISBN: 80-7063-038-8
024 Daleko do nebe Naše vojsko 28-024-90 v koedici s Českým svazem protifašistických bojovníků
042 Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů Naše vojsko 28-042-90 ve spolupráci s Českým svazem protifašistických bojovníků
046 Lékárnická trilogie Československý spisovatel 22-046-90 ISBN: 80-202-0139-4
047 Stárnout, to je kumšt Olympia 27-047-90 2511. publikace, edice Kondice
047 Hudba na hranici života Naše vojsko 28-047-90 v koedici s Českým svazem protifašistických bojovníků
106 Československý fejeton/fejtón 1975-1976 Vydavatelství a nakladatelství Novinář 49-106-90 ISBN 80-7077-564-5
218 Pražská architektura Academia 59-218-90
725 Ringo Star Albatros 13-725-90 7778. publikace

Rok 1991[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
003 Africký kaleidoskop Mladá fronta 23-003-91 5117. publikace nakladatelství Mladá fronta
043 Domovní znamení staré Prahy Panorama 11-043-91
050 Smrt favorita Olympia 27-050-91
066 Letní přemítání Odeon 01-066-91 ISBN: 80-207-0330-6

Rok 1992[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
031 ZOO útočiště zvířat Panorama 11-031-92
38 Zločin lorda Artura Savila Nakladatelství Libereckých tiskáren 268-38-92 37. publikace
069 Zaslíbená země Nakladatelství Svoboda 25-069-92 ISBN: 80-205-0259-9, 6224. (7337.) publikace
743 Encyklopedie Larousse pro mládež 1 A-G Albatros 13-743-92
933 Stručné dějiny československé Vyšehrad 33-933-92 ISBN: 80-7021-123-7

Rok 1993[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
20 Královský nach tě neochrání nakladatelství Šulc a spol. v Praze 879-20-93 20. publikace nakladatelsví.
21 Od trůnu dál nakladatelství Šulc a spol. v Praze 879-21-93 21. publikace nakladatelsví. Je reálné číslo nakladatelství 879?

Rok 1994[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
10 Čas Bohů Dialog 62-010-94 114. publikace nakladatelství Dialog

Rok 2000[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
157 Ronja, dcera loupežníka Albatros 13-157-KMČ-000 V Klubu mladých čtenářů vydal jako svou 8964. publikaci

Rok 2002[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
260 Dcera čarodějek Albatros 13-260-KMČ-002 9098. publikace, edice Klub mladých čtenářů, ISBN 80-00-01029-1
265 Artemis Fowl Albatros 13-265-KMC-002 9130. publikace, edice Klub mladých čtenářů
268 Příhody včelích medvídků Albatros 13-268-KMČ-002 edice Klub mladých čtenářů
271 O dracích Albatros 13-271-KMC-002 9173. publikace, edice Klub mladých čtenářů
280 Artemis Fowl. Operace Arktida Albatros 13-280-KMČ-002 9194. publikace, edice Klub mladých čtenářů
702 Děti z Bullerbynu Albatros 13-702-002 9089. publikace

Rok 2003[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
770 Harry Potter a vězeň z Azkabanu Albatros 13-770-003 9316. publikace Albatrosu
771 Harry Potter a ohnivý pohár Albatros 13-771-003 9317. publikace Albatrosu

Rok 2005[editovat]

Číslo Název Nakladatelství Č. publikace Poznámky
745 Děvčátko Momo a ukradený čas Albatros 13-743-KMČ-005

Poznámky[editovat]

  1. Domnívám se, že Svaz protifašistických bojovníků a Českému svazu protifašistickch bojovníků jako následná organizace měl číslo 52. Je to z toho důvodu, že vy tirážích je často uveden jako vydavatel Naše vojsko, právě pro Svaz a od roku 1964 se uvádí číslo s lomítkem (28/52). Zároveň byl Svaz uváděn jako nakladatelství (ISSN 0231-6536 (1978, str. 6)). Vyjimkou je pouze zatím jedna nalezená publikace, kde je na prvním místě uveden Svaz jako vydavatel v Našem Vojsku s lomítkovým kódem (28/52-034-76). Další změna nastává v roce 1981, kdy se stále uvádí NV pro Svaz, ale mizí lomítko a zústává číslo NV. Zajímavostí jsou i totožná čísla s jinými publikacemi jiných nakladatelství - viz níže
  2. V tiráži knihy 59-308-89 je uvedeno MK ČSR, Národní knihovna ale uvádí, že vydavatelem je Národní galerie.
  3. MK bude značit Ministerstvo kultury, protože pod číslem 59 je více vydavatelů v nějaké kombinaci s MK. Zřejmě se jedná o subjekty, které neměli vlastní číslo a vydali to pod MK.