Uživatel:Juandev/Problémy/Spolek/Likvidace

Z Wikiverzity

Problém 1: Jak zrušit spolek?[editovat]

Podle této stránky je třeba rušit od 1. ledna 2014 spolek stejně jako jakoukoliv jinou právnickou osobu. Částečně to vysvětluje i státní správa.

Původní odkaz říká, že spolek se ruší, tak že se zašle krajskému soudu návrh na zrušení a následně se provede likvidace. Tak jsem zaslal návrh na zrušení k soudu městské části a bylo mi oznámeno, že nejsou krajským soudem rejstříkovým a že to předávají Nejvyššímu soudu. Mohl jsem tu akci stopnout do 7 dnů, vyrozumění mne ale přišlo později. Druhý odkaz vůbec tuto potřebu nezmiňuje a uvádí pouze 4 kroky:

 1. nejvyšší orgán spoku rozhodne o jeho zrušení a určí likvidátora
 2. likvidátor podá přes formulář návrh na zápis vstupu spolku do likvidace co spolkového rejstříku (je třeba připojit rozhodnutí spolku)
 3. je proveden soupis majetku, majetek je zpeněžen a finance jsou rozděleny podle znění stanov
 4. likvidátor podá přes formulář návrh na výmaz spolku z rejstříku

Problém 1.1.: Jak podat návrh na zápis do likvidace formulářem?[editovat]

Pokud chci podat návrh na zápis vstupu do likvidace přes formulář, není ale na první pohled jasné, jak to udělat. V nabídce jsou následující položky:

 • Změna zapsaných údajů
 • Prvozápis
 • Výmaz
 • Fúze
 • Rozdělení
 • Změna právní formy
 • Převod jmenění na společníka
 • Předregistrace

Můj odhad, že se bude jednat o Změnu právní formy, byl chybný, protože po zadání Spolek v další subnabídce to generuje chybu. Nezbývá tedy než projít jednotlivé možnosti a jejich subnabídky. Další položka, která mne napadá je tedy Změna zapsaných údajů. Pak ale následuje řada možností, které mohu vyplnit - je možné si s tím hrát a generovat výsledný formulář. Způsob doručení je ale:

 • elektronicky, s elektronickým podpisem - nemám
 • z datovky bez podpisu - nemám (=ten party shit nechci)
 • tištěně s úředně ověřeným podpisem - bude asi stát peníze

Jelikož jsou všechny možnosti placené, zkusím zjistit přímo na soudě, nebo jinde, jak se tedy ten formulář má vyplnit. Příslušným soudem pro Prahu je Městský soud v Praze.

Výsledky[editovat]

 • tak první rada spočívající v návrhu na zrušení u soudu byla chybná, protože asi po dvou letech peripetií soud rozhodl, že moje žádost je chaotická a že se to tak nedělá
 • správně se to dělá právě změnou v rejstříku uvedenou výše a podáním na rejstříkový soud. žel bohu v době mého podání, nebyly kolonky pro spolky, nyní (2019) už snad jsou.
 • a po letech se ukazuje potřeba spolek obnovit