Uživatel:Juandev/Problémy/Ležatá kanalizace/Neodtéká

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: Juandev

Zde by bylo vhodné ještě doplnit přepočet sklonu do promile.

Úvod[editovat]

Ležatou kanalizací se zde myslí kanalizace, která se nalézá ve sklepech bytového domu. Je do ní svedena vertikální kanalizace (4 stoupačky) a dvorní vpusť, repektive vody ze střechy a dvorku.

Tato kanalizace je tvořena sítí trub o průměru 150 mm, z kameniny. Zaústěna je do kanalizační přípojky, která je vyzděná a má výšku asi 700 mm.

Problém[editovat]

Voda ze dvorku neodtéká, tvoří se zde nad acudrainem velká louže, která protéká průjezdem až na ulici. Občas vytéká i ve sklepě voda a fekálie z této kanalizace.

Hypotézy[editovat]

  1. H: systém jen poddimenzován nebo neodpovídá kapacitně
  2. H: systém je porušen
  3. H: systém je ucpán
  4. H: problémy způsobuje ucpávka v kanalizační přípojce
  5. H: problémy způsobuje poškozená trubka v kanalizační přípojce
  6. H: vzduch ve dvorní vpusti brání rychlému odtoku vody

Řešení[editovat]

  1. Ř: spočítat, jeslit potrubí odpovídá a dostačuje kapacitně pro 360 m2 zpevněných ploch, 12 domácností a 5 pater
  2. Ř: použít kamery

Výsledky[editovat]

  1. V: odpovídá. Pro takový prostor trubek o průměru 150 mm stačí svažitost 12,1 promile. Měřený rozdíl hloubky trubek 30 cm na 10 m dává... 30 ‰ (promile) (1 m = 100 cm; 10 m = 1000 cm; 30/1000 = 30 ‰ (promile))
  2. V: část systému prověřena kamerou nenašla poruchu. Druhá část prověřena fotoaparátem, našla možnou poruchu trubky. Třetí část, tedy rameno ze dvorka nekamerováno – stav neznámý

Závěr[editovat]