Uživatel:Juandev/Návrhy/Kategorie stránek

Z Wikiverzity

Základní funkce kategorií je třídit obsah. Občas může být kategorie využívána k něčemu jinému. V takovém připadě by to mělo být označeno.

Na Wikiverzitě se kategorizuje podle:

  • předmětu
  • příslušnosti k osobě, projektu
  • jazyka
  • typu projektu
  • potenciální kategorie stavů
  • kategorie dle ns

Kategorie jsou zde spletené a nekonzistantní. Jsou zde i kategorie pro jiné jmené prostory. Pletou se názvy kategorií obsazující stránky na jedno téma, obsažené však v různých ns.

Možná řešení[editovat]

  1. bude existovat je jeden strom v hlavním ns, podle předmětů - ostatní stromy budou stromy skrytých kategorií
  2. kategorie příslušnosti se vnoří do kategorie podle příslušnosti, kategorie příslušnosti budou skryté jen pokud budou mít příslušnost skupinovou či všeobecnou

Funkce kategorií[editovat]