Uživatel:Juandev/Návrhy/Blokování

Z Wikiverzity

Blokování je jedním ze způsobů, jakým je možno nevhodně se chovajícím uživatelům znemožnit editace, používají se zejména pro boj s vandalismem, ochranu před chybnými boty a řešení nepřijatelných uživatelských jmen.

Libovolný správce má možnost zablokovat na libovolnou dobu libovolné uživatele specifikované jedním z následujících způsobů:

 • Uživatelský účet (určený jménem uživatele),
 • IP adresa (pro blokování anonymních uživatelů),
 • rozsah IP adres (pro blokování celých skupin počítačů, počítačových sítí).

Správci smějí blokování používat jen v případech dovolených těmito pravidly. Ostatní uživatelé mohou žádosti o zablokování jiných uživatelů umisťovat na stránku Wikipedie:Nástěnka správců, v akutních případech (obvykle si ovšem správci nevhodného chování všimnou sami) je možno zkusit navštívit IRC kanál #wikipedia-cs, na kterém se obvykle alespoň jeden správce vyskytuje.

Kdy lze blokovat[editovat]

Vandalismus[editovat]

Nejčastějším důvodem pro blokování je vandalismus. Správce smí podle svého uvážení zablokovat IP adresu, ze které přicházejí vandalizující editace. Dynamické IP adresy smí být blokovány maximálně 24 hodin, u statických IP adres by první blokování nemělo trvat déle než 24 hodin, při opakovaném vandalismu smí délka dalšího zablokování dosáhnout až jeden měsíc.

Přesná pravidla pro délku blokování neexistují, správci by se měli řídit zdravým rozumem. Pokusné editace náhodných kolemjdoucích („asdf“) by měly být posuzovány shovívavě a případné blokování by mělo trvat jen několik hodin. Vhodnou reakcí je zde spíše pouze umístění šablony {{Experimenty}} na uživatelovu diskusní stránku. Pokud uživatel ve vandalství pokračuje, je možno ho zablokovat (trpělivější správci mohou ještě zkusit druhé varování prostřednictvím {{Experimenty2}} nebo {{Experimenty2o}}). Naopak na editace provedené zřetelně se zlým úmyslem (zřejmé pokusy o diskreditaci Wikipedie, evidentní spam apod.) lze reagovat zablokováním bez varování.

Přihlášení uživatelé, jejichž všechny příspěvky jsou vandalismem, mohou být blokováni stejným způsobem a na stejná období. Pokud uživatel kromě vandalství a editačních pokusů provádí i platné editace, měl by problém být řešen spíše diskusí, viz též Wikipedie:Žádost o komentář, Wikipedie:Řešení sporů.

Zablokování by nemělo být používáno proti ojedinělým případům vandalismu.

Revertační války[editovat]

Správci smí zablokovat uživatele, kteří poruší pravidlo tří revertů tím, že nějakou stránku revertují více než třikrát v období 24 hodin. V případě, že pravidlo poruší více stran sporu, by měl správce se všemi zúčastněnými uživateli zacházet stejným způsobem.

Zákaz editace[editovat]

V případě, že je některému uživateli zakázána editace Wikipedie (tzv. ban), je obvykle také zablokován. Takový zákaz editace může vzniknout následkem:

Pokud si uživatel, jemuž byla editace zakázána, vytvoří další uživatelské účty, mohou být stejně tak blokovány.

Anonymní a otevřené proxy servery[editovat]

IP adresy anonymních proxy serverů smí být blokovány natrvalo [1] [2]. Po zablokování takové proxy je vhodné na diskusní stránku příslušné IP adresy umístit zprávu {{open proxy}}.

Narušování Wikipedie[editovat]

Správci smějí podle svého uvážení zablokovat IP adresy či uživatele, kteří narušují běžné fungování Wikipedie. Takové narušování by mělo být objektivně stanoveno příslušnými pravidly, mohou sem patřit například nevhodné změny cizích diskusních příspěvků nebo záměrně zavádějící editace. Uživatelé by měli být před blokováním varováni, že porušují pravidla. U dynamických IP adres by zablokování mělo trvat nejvýše 24 hodin; u statických IP adres a uživatelských jmen by takové zablokování mělo zpočátku trvat 24 hodin, při opakovaném porušování pak maximálně jeden měsíc.

Správci mohou také zablokovat nové uživatele, kteří provádějí velké množství nevhodných editací, na libovolnou dobu nebo trvale podle uvážení. Duplicitní účty vytvořené s cílem porušit pravidla Wikipedie by měly být zablokovány natrvalo. Zablokování by však nemělo být užito proti ojedinělým incidentům nebo proti IP adresám či uživatelským účtům, které kromě narušujících editací provádějí i užitečné.

Reinkarnace zablokovaných problémových uživatelů smějí být blokovány v případě, že pokračují v nevhodném chování, případně pokud jejich editace naznačují, že se k tomu chystají („NEDOKÁŽETE MĚ ZABLOKOVAT!!!§!§!“, „POMOZTE MI ZNIČIT WIKIPEDII!!!§!!!“).

Zablokování podle tohoto odstavce je téměř vždy kontroverzní.

Nevhodná uživatelská jména[editovat]

Na Wikipedii existují pravidla o uživatelských jménech – urážlivá, záměrně matoucí a jinak nevhodná uživatelská jména nejsou dovolena a za jistých okolností je možno uživatele s takovými jmény blokovat.

Byrokrat může nevhodné uživatelské jméno změnit, zvláště pokud je s tím příslušný uživatel srozuměn. Není vhodné vytvářet uživatelské a diskusní stránky k nevhodným uživatelským jménům (po přejmenování a přesunutí těchto stránek by měly být zbylé redirekty smazány).

Pokud je takové jméno zablokováno, správce si musí dát pozor na odblokování uživatelovy IP adresy – jakmile se uživatel, jemuž bylo jméno zablokováno, pokusí editovat nějakou stránku, je na 24 hodin automaticky zablokována i příslušná adresa (s označením ve tvaru „#1234“ místo jména uživatele). Toto autoblokování by mělo být ručně zrušeno, aby se uživatel mohl přihlásit pod jiným uživatelským jménem. (Pokud však byl uživatel zablokován jak za nevhodné jméno, tak za vandalismus, autoblokování IP adresy by mělo být ponecháno v činnosti.)

Napodobování[editovat]

Uživatelská jména navržená pro vydávání se za jiné uživatele smí být blokována okamžitě a natrvalo. IP adresa takových uživatelů může zůstat automaticky blokována. Na uživatelskou i diskusní stránku takového uživatele je vhodné přidat upozornění {{impostor|jméno napodobovaného uživatele}}. Přihlášení i anonymní uživatelé, kteří se v podpisu vydávají za jiné uživatele, by měli být nejprve varováni, poté smí být případně zablokováni.

Ujistěte se laskavě, že příslušný uživatel se za jiného uživatele vydává zlovolně; je možné, že si jméno podobné jinému uživateli zvolil náhodou, bez zlého úmyslu. Používejte svůj úsudek – pokud se takový uživatel chová vandalsky, provokuje v diskusích či jedná jinak nevhodně, měl by být okamžitě zablokován. Pokud však provádí platné editace, slušně jej upozorněte na možné zmatení uživatelských jmen a doporučte mu změnu uživatelského jména.

„Veřejné“ účty[editovat]

Podle doporučení Wikipedie by se neměly používat účty vytvořené pro veřejné využívání více osobami. Předpokládá se, že takové účty nejsou potřebné, neboť Wikipedii lze bez omezení používat i editovat anonymně a každý si může snadno vytvořit svůj vlastní účet, aniž by musel sdělit i jen svou e-mailovou adresu.

Příkladem takového veřejného účtu je účet, jehož majitel prozradí heslo pro veřejné použití. Takový účet by měl být okamžitě zablokován a zdůvodnění by mělo vysvětlit, že veřejné účty nejsou potřebné.

Alternativním řešením (v mnoha případech jednodušším) je prostě vyzkoušet zveřejněné heslo a poté v nastavení heslo změnit. Tím se zveřejněné heslo stane nepoužitelné – tento postup může udělat kdokoli, není potřeba správce.

Boti[editovat]

Správce smí okamžitě zablokovat libovolného bota, který se chová nevhodně – např. provádí příliš velké množství editací, vkládá do článků chyby či rozbíjí formátování apod. Boti by měli být po krátkodobém počátečním testování provozováni pouze s příslušným příznakem, který je skrývá z implicitního zobrazení stránky posledních změn. (Žádosti o tento příznak patří na stránku Wikipedie:Bot/Žádosti, předem je vhodné plán používat robota zveřejnit Pod lípou a počkat na případné názory.) Blokování by mělo trvat 24 hodin, což by měl být dostatečný čas na navázání komunikace s majitelem bota.

Ochranná opatření[editovat]

Uživatel může být zablokován, pokud je to nezbytné pro ochranu práv, majetku a zájmů nadace Wikimedia Foundation, ostatních uživatelů a veřejnosti. Příkladem mohou být případy:

 • osobních útoků ohrožujících uživatele (viz také Wikipedie:Žádné osobní útoky)
 • dlouhodobých osobních útoků
 • zveřejňování osobních údajů
 • dlouhodobého porušování autorských práv

Tento výčet nelze považovat za úplný.

Wikipedista může být blokován i za vkládání odkazů na weby s osobními útoky umístěné mimo Wikipedii. Pokud je prokazatelné, že nežádoucím způsobem ovlivňuje Wikipedii svou činností mimo ni (např. vytvářením tlaku na wikipedisty prostřednictvím hrubých osobních útoků, zveřejňováním osobních informací wikipedistů, vyhrožováním, zastrašováním či obtěžováním), může to být rovněž důvodem k zablokování.

Relevantní a slušně vedená negativní argumentace osobního rázu vůči wikipedistům v rámci Žádostí o komentář nebo arbitráží týkajících se jejich chování nebo v rámci hlasování o správcovství a jiných funkcích se nepovažuje za osobní útok. Z důvodů ochrany svobody vyjadřování, zejména možnosti vyjádřit svobodně kritiku osob, o nichž se diskutuje, se v takových situacích doporučuje používat blokování co nejzdrženlivěji. Neznamená to však, že by nebylo možno zablokovat diskutujícího, pokud se buď dopouští zvlášť hrubých osobních útoků anebo přes napomínání napadá druhé wikipedisty opakovaně.

Osobní útoky ohrožující uživatele[editovat]

V případě, že některý uživatel vyhrožuje nebo přímo jedná (včetně činností mimo Wikipedii) tak, že vystavuje jiné uživatele možnosti politického, náboženského či jiného postihu vládou, zaměstnavatelem či kýmkoli jiným, může být takový uživatel okamžitě zablokován. Správce, který takové zablokování vykoná, by o tom měl soukromě vyrozumět členy arbitrážního výboru. V případě zveřejňování ohrožujících informací přímo na Wikipedii by se správce také měl neveřejným kanálem obrátit na uživatele s právy dozorce[1] a požádat o skrytí patřičné informace i před správci.

Kdy blokovat nelze[editovat]

Výše uvedený seznam je považován za taxativní výčet situací, které umožňují blokování. V žádném jiném případě se blokování používat nesmí, pokud neexistuje výjimečná široká shoda komunity.

Výslovně je zakázáno využívat blokování pro získání výhody ve sporu o obsah. Správci by neměli blokovat ty uživatele, se kterými momentálně vedou spor.

Správci by neměli blokovat sami sebe (např. pro vynucení „wikiprázdnin“), protože z toho vzniknuvší automatické zablokování může ovlivnit jiné uživatele.

Důsledky zablokování[editovat]

Zablokovaný uživatel si může přesto číst všechny stránky Wikipedie, avšak odkaz „editovat“ vede na stránku „Uživatel je zablokován“, která vysvětluje situaci a obsahuje důvod blokování zadaný příslušným správcem, který blokování zadal (v tomto zdůvodnění funguje základní wikisyntaxe včetně odkazů a šablon).

Blokování trvá po dobu zadanou správcem při zablokování; může být také „indefinite“ či „infinite“, tzn. na neurčitou dobu, dokud není uživatel explicitně odblokován.

Ve chvíli, kdy se uživatel pokusí editovat nějakou stránku, IP adresa, ze které edituje, je „autoblokována“, takže se nemůže pokoušet o editaci ani anonymně či pod jiným uživatelským jménem. Doba tohoto autobloku je určena systémovým nastavením, na Wikipedii 24 hodin, což znamená, že pokud je uživatelské jméno zablokováno na neurčito, IP adresa je automaticky odblokována 24 hodin poté, co se tento uživatel pokusil editovat.

Je potřeba si uvědomit, že zablokování nijak neomezuje žádné jiné funkce než editování článků – zablokovaní uživatelé stále mohou články číst, přidávat a ubírat je ze svého seznamu sledovaných stránek, případně si měnit své nastavení. Správci a byrokraté mohou využívat všech svých rozšířených funkcí: blokovat a odblokovávat (je technicky možné odblokovat sám sebe!), vracet zpět vandalismus, jmenovat jiné uživatele správci atd. Pokud je některý správce či byrokrat zablokován kvůli sporu ohledně obsahu článku (např. kvůli pravidlu tří revertů), měl by se pozorně vyhýbat využití svých zvláštních schopností kolem příslušných sporných článků; jediným způsobem ochrany proti takovému chování je totiž dočasné zbavení správcovských práv („desysopping“).

Chybná zablokování[editovat]

Občas se stane, že nevinní uživatelé s dynamickou IP adresou zjistí, že byli náhodou zablokování, protože jejich aktuální IP adresu před nimi využíval vandal nebo zablokovaný uživatel. Uživatel se může takovému bloku vyhnout změnou své IP adresy, pokud ji je schopen vynutit, v ostatních případech by měl takovou situaci nahlásit některému správci, který takové blokování může zrušit (vizte seznam správců).

Jak blokovat (návod pro správce)[editovat]

K zablokování uživatele stačí přejít na seznam speciálních stránek a zvolit odkaz „Zablokovat uživatele“, který vede na stránku Speciální:Blockip, na které jsou další instrukce. Na tuto stránku vede také odkaz „zablokovat“, který se objevuje vedle příspěvků na stránce posledních změn.

Do pole „Důvod:“ zadejte zdůvodnění zablokování. Toto zdůvodnění se uživateli zobrazuje při každém pokusu o editaci a také v knize zablokování a seznamu zablokovaných. Použijte proto laskavě zdůvodnění, které uživateli vysvětlí, za co byl zablokován, v ideálním případě i s uvedením odkazů na příslušné prohřešky. V políčku můžete používat podmnožinu wikisyntaxe, včetně například odkazů či šablon.

Kromě konkrétního trvání zablokování lze také zadat neomezený blok, který trvá až do explicitního odblokování nějakým správcem.

Uživatele může zablokovat více správců současně. V takovém případě je uživatelovo zablokování zrušeno v okamžiku, kdy vyprší první (nejkratší) blok.

Zvláště pokud je zdůvodnění složitější a potřebujete na něj více místa nebo pokud je zablokování dlouhodobější (> 24 hodin), je vhodné na zablokování upozornit na uživatelově diskusní stránce (s detailnějším vysvětlením a wikiodkaz na ni vložit do zdůvodnění). Zablokovaný uživatel může reagovat na své diskusní stránce, ledaže by mu byla tato možnost odepřena v nastavení bloku. Také je možno se o tom, že daný uživatel je dlouhodobě zablokován, možno zmínit na uživatelské stránce daného uživatele.

Zablokování rozsahu IP adres[editovat]

Software umožňuje také zablokovat celý rozsah IP adres. Takové blokování se používá v případě, že vandal nebo problémový uživatel byl několikrát zablokován, ale takovému blokování se vyhýbá použitím jiných IP adres. Ve většině případů takové zablokování postihne alespoň několik dalších (nevinných) uživatelů. Z toho důvodu je nutné použití zablokování rozsahu omezit jen na takové případy, kdy se závažně nevhodné chování často opakuje a ostatní metody blokování nejsou efektivní. Od správce se v tomto očekává zdravý úsudek, přičemž by měl zvážit i množství nevinných uživatelů, kteří mohou být takovým zablokováním postiženi.

Zablokování rozsahu IP adres by mělo být vždy co možná nejkratší.

Přesné nastavení bloku je poněkud obtížné, neboť je potřeba porozumět binární aritmetice; implementace těchto bloků je také v některých ohledech nedokonalá. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na stránce meta:Range blocks.

Odblokování[editovat]

Stránka Speciální:Ipblocklist obsahuje seznam všech aktuálně blokovaných uživatelů a IP adres. Správci u každého záznamu vidí odkaz „odblokovat“. Po kliknutí na tento odkaz a zadání zdůvodnění odblokování mohou uživatele odblokovat kliknutím na tlačítko „Odblokovat“.

Správci jsou technicky schopni odblokovat sami sebe, ale neměli by to v žádném případě dělat. Pokud se správce domnívá, že jeho zablokování je nesprávné, měl by kontaktovat správce, který jej zablokoval, případně jiného správce, a požádat o odblokování.

Správci smí odblokovat uživatele, pokud:

 • Zablokování nebylo provedeno v souladu s tímto doporučením.
 • Důvod pro zablokování již vypršel.
 • Zablokování trvalo příliš dlouho.
 • V jiných vhodných případech.

Před tím, než odblokujete uživatele zablokovaného jiným správcem, měli byste zvážit, zda by nebylo vhodné věc prodiskutovat s blokujícím správcem. Ze zdůvodnění zablokování a historie editací nemusí být zřejmé všechny podstatné aspekty problému.

Pro odblokování neexistují zcela přesná a striktní pravidla, proto formulace „v jiných vhodných případech“. Od správců se očekává zdravý rozum a zhodnocení situace.

Související články[editovat]

Poznámky[editovat]

 1. v současnosti česká Wikipedie dozorce jako takové nemá, je tedy třeba obrátit se na některého ze stevardů