Uživatel:Juandev/Blog/Abstraktní myšlení a multičetné inteligence

Z Wikiverzity

(22. února 2023)

Abstraktní myšlení, je často uváděné jako myšlení o abstraktních pojmech, či srovnáváno s matamatickou logikou. Je ale otázka, jestli někdo kdo nemá matematickou logiku nedokáže abstraktně myslet. Co kdyby zapojil jinou inteligenci, třeba lingvistickou či prostorovu? Tzn. pokud mám popis nějakého abstraktního systému, co kdybych ho dostal popsaný třeba v podobě videa, nebo jinak prostorově. Už Jan Amos Komenský ve výuce uplatňoval divadelní hry, kde asi vyučoval kinetickou (a možná právě i prostorově-vizuální) inteligenci.

Kdyby se v našem školství pořád nehledali talenty, ale skutečně učilo! Je úkolem škol hledat talenty? Podle mě ne, úkolem je učit a pokud někdo nemá talent na matematiku a druhý na hudbu, tak by měla být škola schopná to naučit obě skupiny. Tzn. že matamatika se bude učit 3D/video výkladem (pro ty kdo jsou lepší v prostorovém a grafickém chápání), hudbou (pro ty kdo mají vyvinutý sluch). Lidem bez hudební inteligence může škola nabídnout výukové materiály postavené na abstraktním matematickém myšlení, či pohybu v prostoru.