Uživatel:Jkl~cswikiversity/Studuji biostatistiku/R/gnuplot

Z Wikiverzity

GNU Plot je program na kreslení grafů licencovaný pod GPL licencí. Běžně se používá v jazyce Octave. V Ubuntu je součástí standardních repozitářů.

PNG graf lze vygenerovat příkazem gnuplot <test.gnuplot >test.png, za předpokladu, že máme tabulku oddělenou tabulátory v souboru test.dat a soubor test.gnuplot obsahující například:

set terminal png
set title "Testovací graf"
set xlabel "slice"
set ylabel "value"
set yrange [0:1]
plot  'test.dat' using 1:2 with lines title 'data'

První řádek říká, že výstupem má být png (vhodné na www, powerpoint a tak podobně. Chceme-li to do dizertačky, zvolíme spíš eps, což je vektorový formát). Title je jednoduše popisek grafu, následují popisky os, rozsah hodnot pro osu y a data - bereme 1. sloupec jako x, 2. sloupec y, body prosíme propojit úsečkami a do legendy napsat data. Nemusím zdůrazňovat, že můžeme soubor vygenerovat v C++ a taktéž vlastní gnuplot může být spuštěn z nějakého našeho automatického procesu ...