Uživatel:Jirka Dl

Z Wikiverzity

Původem elektroinženýr, ale již značně dlouhou dobu ze zabývám především životním prostředím. V současné době pracuji v Centrum pro otázky životního prostředí UK a zabývám se environmentálním vzděláváním.

Pro účely environmentálního vzdělávání jsem spoluvytvořil a po obsahové i technické stránce spravuji knowledge-base Enviwiki, provozovanou na Mediawiki sofware. Pro mezinárodní e-learningové kurzy provozujeme také VCSEwiki, využívanou jako prostředí pro spolupráci na tvorbě společných textů.

Rozbor kurzů, které jsme dělali v Mediawiki prostředí - http://www.envigogika.cuni.cz/envigogika-2009-iv-3/priklad-vyuziti-wiki-prostredi-v-environmentalnim-vzdelavani-na-vysoke-skole-hodnoceni-kurzu-organizace-a-rizeni-ochrany-zivotniho-prostredi_cs