Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/tomy ve velkých množstvích 4

Z Wikiverzity

Tak v podstatě vypadá proces tavení.Představa atomů rovněž umožňuje pochopit, jak se kapalina nebo tuhá látka může změnit v plyn.Představme si atomy v blízkosti povrchu tuhé látky nebo kapaliny.Kmitají,ale zůstávají stále pod vlivem síly přitažlivosti sousedních atomů.Pravidelně nebo nepravidelně vzdálených.

Rychlost,jakou se atom pohybuje sem a tam nen vždy stejná,V jednom okamžiku je jeho pohyb pomalejší,v druhém je kmitání silnější,protože někdy se pohyb všech sosedních atomů spojí a tlačí ho určitým směrsm. ,vzdálí se od sousedních atomů Čas od času se múže stát,že atom dosahuje značné rychlosti.vzdálí se od sousedních atomů a vylétne do prázdného prostoru.

Pohyb sem a tam jako plyn[editovat]

V prostoru kolem kapaliny neb tuhé látky se tedy bude určité množství atomú volně pohybovat sem a tam jako ply.Časem takový atom plynu naráží na povrch kapaliny nebo tuhé látky a odevzdá část své kinetické energie atomům,které tam jsou.Neuchová si při tom obvykle dost energie,aby se mohl znovu vzdálit.Máme-li na začátku jen tuhou láku nebo kapalinu a žádný plyn,atomy stále unikají z povrchu a zvtšují stále množství plynu tk dlouho,dokud e počet atomú nrážejících a povrch a povrchem zachycených nevyrovná počtu atomů povrch opouštějících.

POčet atomú unikajících zřejmě závisí na teplotě.Čím rychlejší je kmitání atomů,tím větší bude pravděpodobnost,že některý atom získá dost energie,aby unikl.Vidíme,že tlak nasycené páry na tuhou látkou nebo kapalinou,tj.tlak,při kterém se vypařuje tolik atomů,kolik jich znovu kaoalní, roste se zvyšující se teplotou.

Ukázali jsme na dostatečném mnžství příkladů,že chov,abychom na základě principů fakticky mohli pčedpovědětání hmoty,jak je ormálně známe se dá koneckonců redukovat na mechanické chování atomů a zákony pravděpodobnosti nebo statistiky aplikované na velké množství atomů.V této kapitole jsme ještě nedosáhli takového stadia,abychom na základě principů fakticky mohli předpovědět skutečné mechnické vlastnosti kterékoliv látky,neboť nejsme s to přesně rozpoznt,které síly mezi atomy působí.

Důležité však je uvědomovat si,že se tyto problémy redukuj na problém stavby atomů a sil vzájemného působení mezi nimi,takže můžeme říct,že chování hmoty je důsledkem základních zákonů,které řídí stavbu a chování atomů.

Naše závěry založené na Newtonovské mechanice a kinetické teorii byly potvrzeny mnoha způsoby,zároveň tu však ještě zůstávají závažné rozpory.Nemůžeme tedy tvrdit,že jsme stavbu hmoty pochopili,dokud tyto rozpory nevysvětlíme.

Profesor Masarykovy univerzity.[editovat]

profesor Vojtěch Tón,klinický imunolog říká,že pacient nemá chodit za praktickým lékařem,ale naopak on má chodit za ním,přoteže jedině když pozná dokonale jeho zdravotní stav, může ho správně léčit při případném onemocnění Covid 19.

Rovněž říká,že tyto pacienti jsou líčeni úplně opačně než by měly být.Měla,měla y se jim snižovat hladina protilátek,rotože ta je ohrožuje mnohem více než samotné onemocnění.Už třeba í,že zvyšují srážlivot krvě a tím zvyšují riziko srdečního infarktu,mozkové mrtvice a plícní embolie.

Dále říká,že účelnější je zjišťování protilátek než testováníTést PCR může být negativní,ale za hodinu se můžeme tím virem nakazit.To se nám při správné hladině protilátek nemůže stát.

Rovněž říká,že při správné hladině protilátek stačí pouze jedna vakcína a druhá se může poslat do rozvojových zemí,kde schází a tím tam vznikají ložiska nákazy.

Rovněž říká že při vysoké hladině protilátek je očkováí SMRTELNĚ NEBEZPEČNÉ.

Chytré očkování[editovat]

CHYTRÉ OČKOVÁNÍ JE OČKOVÁNÍ PŘI ZNÁMÉ HLADINĚ PROTILÁTEK OČKOVANÉHO,

Jeho závěr ale zní optimisticky.Říká,že letos jsme vůči viru Sars Cov 2 v mnohem lepší pozici,protože iž máme vypěstvanou paměťovou imunitu ať již proděláním nemoci nebo očkváním.

[Fyzika] [Filosofie]