Přeskočit na obsah

Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Základní zákony

Z Wikiverzity

Architektura[editovat]

Architektura je vše,co udělal člověk.Je to kulturní prostředí.I fyzika má své prostředí.Formují jej základní zákony. Protéká-li elektřina vodiči s konečným odporem,mění se energie v teplo.Jakmile začneme experimentovat proudy ve vodičích,zjistíme nový jev,totiž,že elektrický proud vytváří rovněž magnetické pole.Je tedy potřeba rozlišovat mezi jevy a energií.Jestliže se elektrická energie mění v teplo,tak při tom vzniká magnetické pole.Pak když zkoumáme pole nebo proudy,které nejsou stálé,ale mění se s časem,objevují se některé nové jevy.

Pole a proudy mohou být proměnlivé buď proto,že se s časem mění zdroje elektrického proudu,nebo proto,že se pohybují magnety a vodiče,jimiž protéká proud.Nejvýznamnější nový fakt,jímž je tento jev doprovázen objevil Faraday:Je-li uzavřená smyčka drátu umístěna v magnetickém poli a mění-li se magnetické pole v čase,nebo se pohybuje smyčka,bude smyčkou protékat proud.

Dualita akce a reakce[editovat]

Podle Newtonova zákona akce a reakce,jestliže proud působí silou na magnet,musí i magnet působit stejně velkou reaktivní silou na proud.V elektromagnetismu platí i rozšířená verze tohoto Newtonova zákona v této podobě:Jestliže proud vyvolává magnetické pole,musí i magnetické pole reaktivně vyvolávat proud.Čili jestliže proud má magnetické účinky,musí i magnety mít proudové účinky.

Poznali jsme,že k tomu,aby drátem protékal elektrický proud,tj.aby se daly do pohybu elektrické náboje,které jsou v drátu,musí podél drátu existovat elektrické pole.Pokusy ukazují,že u kruhové smyčky z drátu se intenzita elektrického pole rovná rychlosti změny magnetického toku násobené veličinou 1/(2 pí r c).Rychlost změna magnetického toku je rovna rychlosti změny počtu siločar procházejících smyčkou.Tento výsledek je správný,jestliže smyčka stojí a magnetické pole se mění ať už tato změna je způsobena tím, že někde nablízku se pohybují magnety,nebo zapínáním a vypínáním proudu v cívce někde v blízkosti.Výsledek je rovněž správný,jestliže se cívka drátu pohybuje v neproměnném magnetickém poli.

Obdoba[editovat]

Obdobně jako elektrický proud vytváří uzavřené smyčky magnetických siločar ,magnetické siločáry vytváří elektrický proud v uzavřené smyčce drátu.

Fyzika Filosofie