Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Uzavřená dráha a pole

Z Wikiverzity

Všimněme se významu uzavřené dráhy u magnetického a elektrického pole.Jestliže existuje pouze elektrické pole(tedy když se elektrické náboje nepohybují),je statické a vždy nevírové,čili nemá cirkulaci,čili přenáší-li náboj po jakékoliv uzavřené dráze,nevykonává při tom práci.

Jestliže ale protéká proud,třeba jenom vodorovným vodičem,tak při tom vzniká nový druh pole,pole magnetické a také nový druh uzavřené dráhy v tomto poli.

Jestliže síly magnetického pole přenáší magnetický pól po uzavřené dráze,kterou neprotéká elektrický proud,tak jsou tyto síly opět konzervativní,čili nevykonávají při to žádnou práci,čili nemají při tom žádnou cirkulaci.Jestliže ale magnetické síly přenášejí pól po jakékoliv uzavřené dráze,kterou protéká proud,tak již nejsou konzervativní a mají cirkulaci a to cirkulaci konstantní,která nezávisí ani na tvaru ani na velikosti uzavřené dráhy,ale pouze na intenzitě jí protékaného proudu.

Lemma[editovat]

Se vznikem nového druhu pole,vzniká i nový druh uzavřené dráhy v něm.

Pro celý prostor vně vodiče protékaného proudem,magnetické pole vyhovuje jednoduchým zákonům.Je nezřídlové a nevírové.Pouze na drátu protékaném proudem magnetické pole není nevírové a řídí se jinými zákony.Dosud platí,že v kterémkoliv místě,kde nejsou elektrické náboje ani žádný elektrický proud,je elektrické pole nezřídlové a nevírové,tj.dá se popsat pomocí siločar,které nikde nevznikají ani nekončí a nemají žádnou cirkulaci.V oblasti,kde náboje již existují,elektrické pole již není nezřídlové:počet siločar,které vycházejí z této oblasti zmenšený o počet siločar,které do ní vstupují se rovná hodnotě 4 pí násobené celkovým nábojem v této oblasti,tj.rozdílu mezi kladnými a zápornými náboji.

Prochází-li vodičem elektrický proud,magnetické pole již není nevírové.Cirkulace intenzity magnetického pole po uzavřené dráze,kterou prochází elektrický proud se rovná proudu procházejícímu touto smyčkou násobenému 4 pí c.Zákony v této podobě platí,pokud se pole nemění s časem.To jest,když nedochází k hromadění náboje nebo rozptýlení náboje někde v prostoru a jsou-li všechny proudy ustálené.

Elektrické pole je nezřídlové pouze v oblastech,kde nejsou elektrické náboje.Za to je důsledně nevírové.To znamená,že přenáší-li náboj po uzavřené čáře,nevykonává žádnou práci,čili nemá cirkulaci.

Za to magnetické pole je důsledně nezřídlové.Nikdo nikdy neviděl žádný volný magnetický pól.To znamená,že magnetické siločáry jsou buď uzavřené nebo přicházejí z nekonečna nebo do nekonečna odcházejí.Za to magnetické pole není důsledně nevírové.Na uzavřených drahách,kterými prochází elektrický proud je toto pole vírové.,má na nich konstantní cirkulaci,nezávislou na tvaru dráhy.Tedyjeho síly na těchto drahách vykonávají práci.

Lemma 2[editovat]

Jestliže pole může být zřídlovém i nezřídlové,tak po uzavřené dráze je vždy nevírové.Jestliže pole je ale důsledně nezřídlové,tak po uzavřené dráze může být vírové i nevírové.

Propojenost polí[editovat]

Opačně důsledná pole jsou vždy propojená do dvojic.Důsledně nevírové,ale nedůsledně nezřídlové pole je vždy propojeno důsledně nezřídlovým,ale nedůsledně nevírovím polem.

Pěkně je to vidět u elektrického a magnetického pole.Elektrické náboje existují,ale nemusí být ve všech oblastech elektrického pole.Za to ale ve všech oblastech je elektrické pole důsledně nevírové.

Naopak volné magnetické póly nikdo nikdy neviděl.Čili ve všech oblastech je magnetické pole důsledně nezřídlové,ale v některých oblastech může být magnetické pole vírové a v jiných oblastech může být nevírové.

Citát[editovat]

Pan Grygar si poznamenal také tento výrok:Vynikající fyzik Leon Wedeman,nositel Nobelovy ceny řekl:Jestliže Vesmír je odpovědí,jak zněla otázka?Třeba otázka zněla takto:Jak vyjádřit dualitu v jediném?

Fyzika Filosofie