Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Univerzální kód

Z Wikiverzity

Kdyby neexistoval univerzální kód,tak bychom se nedokázali naučit ani jednomu cizímu jazyku.Tento kód bude zasahovat do hlubokých vrstev,protože i zvířata se dokáží naučit jazyku zvířat jiného druhu.Charles Darwin to předvídal,i když pro to neměl žádný důkaz.Nikdo mu to tehdy nevěřil.

V každé aktivitě nějakého systému existují časové invarianty,v nichž veličiny toho systému nemění své hodnoty.Časový interval této invarianty je buď kratší nebo roven časovému intervalu té aktivity toho systému.Zkusme ten univerzální kód považovat za invariantu nějakého systému.

Otázka zní:poznají zvířata podle hlasu emoce zvířat jiného druhu?Zvířata dýchají vzduch.Vypjatá situace napne svaly a náhodně vydaný zvuk se pak stane hlasovým synonymem té emoce.Rozeznávání emocí v hlase prochází dlouhou evoluční řadou.Pěvci se musí učit zpívat,nedědí to po svých rodičích.

Sýkora[editovat]

Americká sýkora koňadra černohlavá se nazývá též Čikedy protože při vzrušení vydává opakovaně dý,dý,dý.Vědci si ji vybrali k zajímavému pokusu.Pomocí krmnítka zjišťovali u kolika druhů zvířat rozezná vzrušení v hlase.Do krmítka jí dávali krmení,když na ni mluvili hodně vzrušeným hlasem.Sýkora poznala,že se jí vyplatí zůstat u krmítka,když slyší hodně vzrušený hlas.

Pak jí pustili hodně vzrušený hlas Pandy.A sýkora počkala u krmítka.Přitom sýkora žije pouze v Jižní Americe a Panda zase naopak žije pouze v Číně.Tedy univerzální kód emocí má univerzální platnost.

Invariant v literatuře[editovat]

Hašek píše ve Švejkovi,že jeden blázen v blázinci tvrdil,že v zeměkouli je ještě jedna větší koule.Při tom toto je důsledek obecné teorie relativity.Vznikly domněnky,že Albert Einstein , při svém pobytu v Praze se s Haškem setkal.Nevěřím tomu.Hašek,coby syn učitele matematiky byl prostě invariantem Alberta Einsteina.

Celek a jeho části[editovat]

V jednom románovém příběhu jedna postava má oslí kůži,na kterou když napíše své přání,tak se splní,Jenomže sočasně ta kůže se zmenší.Jednou chtěl usnout,to je ale také přání,neměl ho kam napsat,tak umřel.Bylo by pěkné,kdybychom uměli tu kůži rozřezat na kousky tak,abychom z těch kousků dokázali složit tu kůži větší.Pak bychom mohli mít v životě více přání.To ale nejde.Myšlenka je to ale zajímavá moci rozložit celek na části tak,abychom z nich mohli složit celek větší.

Eston[editovat]

Ani s hmotou to nejde.Brání tomu zákon zachování hmoty.Můžeme ji pouze přeměňovat na energii.Fyzik Eston před 99 lety prováděl měření hmoty atomů.Zjistil,že není přesným násobkem hmoty nejmenšího atomu,atomu vodíku.

Pokračování v dalším článku.