Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Teorie tepla 9

Z Wikiverzity

Jednota Protikladů[editovat]

HOMINIS HOMINUS LUPI ĆLOVĚK ČLOVĚKU VLKEM

FRANCIS GOYA PŘÁTELSTVÍ JE CEROU CTNOSTI ZLOĆINCI SE MOHOU SPOLČIT NEMOHOU SE ALE SPŘÁTELIT

Braunův pohyb a kinetická energie[editovat]

Při studiu Braunova pohybu je možné požít kinetickou energii. Její výsledky jsou opět potvrzeny pozorováním. Zvlášť jednoduché je představit si tento jev takto: Částici prachu si přestavíme jako molekulu obrovských rozměrů. Závěr, že kinetická energie každé molekuly bude v průměru stejná platí i pro tuto obří" molekulu".

Kinetická energie částice prachu by tedy průměrně byla kinetická energie molekul a pro uvedené rozměry to dává rychlost nepatrně menší než 1 cm/sec.

Braunův pohyb a atom[editovat]

Celá kinetická teorie byla vypracována před tím, než se objevil rozhodující důkaz o existenci atomu. Mnohé její závěry souhlasili se známými fakty, avšak než se dostala ke zkoumání Brauwnova pohybu, neříkala nic o tom, jak jsou molekuly velké nebo malé. Srovnání molekul s částicemi prachu umožňuje stanovit Boltzmannovu konstantu (k = 1,380 649×10−23) přímo z Brauwnova pohybu a z ní můžeme odvodit počet atomů v plynu.

Podle historického sledu měla by tato kapitola předcházet kapitolu o atomech, protože kinetická teorie je mnohem starší než naše znalosti o stavbě atomu. Důkaz o rozměrech atomu a jiných případů kinetické teorie vyžaduje ale složité matematické odvození.

Hranice fyziky[editovat]

Ekonomka Markéta Šichtařová takto uvažuje o nepodmíněném příjmu: Skončil fiaskem, podobně jako snaha o vytvoření perpetuum mobile. Může se trochu poštelovat, ale stejně nebude fungovat, protože to odporovalo zákonu zachování energie.

Nelze vytvořit něco z ničeho. Ani peníze nelze vytvořit z ničeho. Zákon zachování energie tedy překračuje hranice fyziky.

Pochybnosti[editovat]

Žák Nielse Bohra řekl, že ve fyzice existuje jedna situace, kdy se zdá, že zákon zachování energie jako by nefungoval. Muselo by se to ale dobře prozkoumat. Zajímavé je, že totéž je i u peněz. Američané rozdávali určité skupině lidí peníze zdarma a je to vůbec nevedlo k nerozumnému jednání.

Albert Einstein a Vesmír[editovat]

Albert Einstein řekl, že Vesmír vznikl slovem nebo podle fyzikálních zákonů. Obojí je možné. Co ale když Vesmír vznikl jak slovem tak podle fyzikálních zákonů. Zřejmě slovem nelze vytvořit úplně všechnu energii. Američané také nedávaly peníze zdarma úplně všem lidem, ale pouze některým.