Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Teorie tepla 12

Z Wikiverzity


U lehkých molekul plynu a za nízkých teplot jejich vnitřní kmitání nepřispívá k očekávanému zvýšení jejich energie.Není to chybou kinetické teorie,ale pouze příznak toho,že základní zákony mechaniky začínají pozbývat platnosti v měřítku atomových rozměrů.

Pohyb plynu a pohyb atomu[editovat]

Obtíže stejného druhu,ale v podobě ještě horší se objeví,jakmile si vzpomeneme,že každý atom má jádro a elektrony.Například každý atom kyslíku má osm elektronů.Budeme-li respektovat jejich pohyb,molekula kyslíku by neměla mmít pět nebo šest,ale čtyřiapadesát stupňů volnosti.

Kdyyby srážky vedly k neuspořádanému pohybu elektronů uvnitř atomů,vycházelo by nám mnohem menší množství tepla,než je v praxi zjištěno.

PROTO MUSÍME DOJÍT K ŹÁVĚRU,ŽE PŘI POHYBU PLYNU,JAKO JE KYSLÍK,SRÁŽKY NIJAK NEPŮSOBÍ NA VNITŘNÍ POHYB ATOMŮ.

Tento závěr se velmi liší od toho,co bychom mohli očekávat,kdyby se nějaká hvězda se svými planetami někdy dostala do blízkosti naší Sluneční sousavy.

Dualita v chaosu[editovat]

Kolébka lidstva je jediná,v Subsaharské Africe,avšak populace lidí je rozdělena do dvou skupin podle jejich genetického kódu.Jena skupina lidí má genetický kód pestřejší než druhá.Může za to zřejmě migrace lidí z místa jejich vzniku v Subsaharské Africe podél vody,resp.podélbřehů a řek.

Lidé s pestřejší genetickou informací v chaosu zřejmě nebudou ztrácet svoji integritu.Naopak jidé s méně pestrým genetickým kódem ji zřejmě ztrácet budou.

Je zajímavé,že totéž je i u planetárních systúmů.Jestliže by se v chaosu nějaká hvězda s planetami přiblížila k naší Sluneční soustavě,tak to zřejmě ovlivní pohyb jejich planet.

Naopak planetární systém atomů,resp jejich elektronové obaly, by vůbec neovlivnily srážky molekul v chaotickém rostředí plynu.

Atom a Slunce[editovat]

Je to další potvrzení toho,s čím jsme se už setkali v předchozí kapitole,totiž,že mezi chováním atomu a Slunce s planetami je podstatný rozíl.

Dosud tedy ještě nejsme s to pokusit se o mechanický popis dějů odehrávající se uvnitř atomu.Tyto výsledky nás přesto nutí dívat se v mnoha případech na atom jako na tuhé těleso,jehož vnitřní pohyb se nedá tak snadno ovlivnit silami zvenčí.

Dualita nebezpečí a varování[editovat]

Podle Andora Šandora příliš silné varování před nebezpečím může být nebezpečím samo,protože může sloužit k vylákání do nebezpečí.

Podle něj je lepší slabší varování.

Obdobně ve fyzice jsou slabé a silné interakce.

[Fyzika] [Filosofie]