Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Těžiště života

Z Wikiverzity

Jan Neruda v Písních kosmických dokázal najít paralelu mezi životem hvězd a životem lidí a zároveň v těchto písních prokázal součinnost mezi vědou a uměním. Prokázal, že umění může předpovědět něco, co věda objeví až za sto let.

Kvádr[editovat]

Pan Grygar objevil ve verši: ,,Bude-li každý z nás z křemene, celý národ bude z kvádru," předpověď neutronových hvězd, které věda objevila až v devadesátých letech minulého století.

Obři[editovat]

Jan Neruda přirovnává obří plynové hvězdy, hustota některých se rovná vákuu na zemi, k velkým národům, které nezažily útlak ostatních národů.

Tyto obří hvězdy často obíhají kolem malých, ale velmi hustých hvězd, k nimž přirovnává náš národ, který často žil pod útlakem velkých národů. V tom Jan Neruda vidí naději na uplatnění našeho národa i vůči velkým národům.

Trpaslíci[editovat]

Pan Grygar říká, že po vyhasnutí jaderné reakce ve hvězdách dochází k jejich degradaci. Ta začíná tím, že je od nich odtržen jejich elektronový obal a jádra hvězd jsou stlačena k sobě. Tak vznikají bílí trpaslíci. Ale až v devadesátých letech minulého století se zjistilo, že tato degradace hvězd může pokračovat ještě dál. Z jejich jader jsou vytlačeny i protony a tak vznikají neutronové hvězdy.

Hvězdy bojující[editovat]

Jan Neruda i u hvězd objevil jejich bojovnou stránku, která je i u lidí. Hvězdy obvykle nebývají osamocené, ale tvoří dvojhvězdy. Aby na sebe nespadly, musí obíhat kolem společného těžiště. Jejich tvar přitom není pravidelný, ale spíše připomíná vodní kapku, která je z jedné strany kruhová, ale z druhé strany tvoří špičku. Těmito špičkami jsou hvězdy obráceny k sobě a ještě je kolem nich spousta malých špiček, vznikajících tím, že si hvězdy navzájem kradou svou hmotu. I hvězdy se svým životem musí probíjet a nesmí se vzdávat. Důležité je, aby si zachovali své těžiště.

Obdobně i u lidí je důležité, aby si zachovali své těžiště. O ztrátě těžiště u lidí svědčí jejich výrok: ,,Dyť je to jedno, že umřu." Lidé by si navzájem měli zabránit v tomto výroku.