Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Svatý Konstantin a Steeve Hooking

Z Wikiverzity

Steeve Hooking se domníval,že teorie všeho,tedy teorie zahrnující jak teorii ralativity,tak kvantovou teorii bude vytvořena již do konce minulého století. Nestalo se tak.

Při nesmírné úctě a obdivu, který mám k Steeve Hookingovi a skláním se před ním, zkusme jeho názor porovnat s názorem SVATÉHO KONSTANTINA, který přijel do Říma obhajovat a dokázal to.

Svatý Konstantim měl za sebou tehdy již jeden vítězně vybojovaný spor ohledně obrazoborectví. V něm obhájil oprávněnost tvorby ikon.

Do Říma byl povolán, aby obhájil svůj odpor ke sloužení mší poze v jediném a to latinském jazyce. Svatý Konstantin prosazoval názor, že sloužením mší pouze v jediném jazyce nelze docílit jednotu náboženství, protože ta spočívá ve vnitřním pochopení náboženství a toho lze docílit právě naopak pomocí sloužení mší v jednotlivých národních jazycích.

Obdobně sjednocení teorie relativity a kvantové teorie nelze docílit vytvořením jednotné zastřešující teorie. Na to nestači ani matematika při vší úctě k ní.

Obě teorie lze sjednotit pouze dialekticky, aniž bychom se snažili násilně odstraňovat jejich nesmiřitelné protiklady. Neboli tyto teorie lze sjednotit pouze jednotou v jinakosti docílenou jejich vnitřním pochopením.

T.G.M.[editovat]

Třeba nyní, abychom se vzdělávali a podle ukázání vzdělaného rozumu jednali. Toť jediný odkaz, který bych, takřka umíraje, zůstavil svému národu.

Z projevu T.G.M. ve Slaném.